Не вносити зміни в DSpace, в з'вязку з перенесенням ПЗ сервера та БД з одного комп'ютера на інший. Термін: до об'яви про завершення робіт по переносу.