Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorНасіковський, Андрій Броніславовичuk
dc.contributor.authorКоц, Іван Васильовичuk
dc.contributor.authorДрукований, Микола Федоровичuk
dc.contributor.authorПетрусь, Віталій Володимировичuk
dc.contributor.authorДец, Олександр Юрійовичuk
dc.contributor.authorНасиковский, Андрей Брониславовичru
dc.contributor.authorКоц, Иван Васильевичru
dc.contributor.authorДрукованый, Николай Федоровичru
dc.contributor.authorПетрусь, Виталий Владимировичru
dc.contributor.authorДец, Александр Юрьевичru
dc.contributor.authorNasikovskyi, Andrii Bronislavovychen
dc.contributor.authorKots, Ivan Vasyliovychen
dc.contributor.authorDrukovanyi, Nikolai Fedorovychen
dc.contributor.authorPetrus, Vitalii Volodymyrovychen
dc.date.accessioned2014-11-28T12:50:49Z
dc.date.available2014-11-28T12:50:49Z
dc.date.issued2007-07-10
dc.identifier24535
dc.identifier.citationПат. 24535 UA, МПК F26B 17/10. Пристрій для вібраційного сушіння [Текст] / А. Б. Насіковський, І. В. Коц, М. Ф. Друкований, В. В. Петрусь, О. Ю. Дец (Україна). - № u200613070 ; заявл. 11.12.2006 ; опубл. 10.07.2007, Бюл. № 10. - 3 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/77
dc.description.abstractПристрій для вібраційного сушіння складається з сушильної камери з газорозподільною решіткою, яка встановлена на пружних елементах, та прикріпленого до сушильної камери вібратора. У пристрій встановлено другий вібратор та пружні елементи, на яких закріплена газорозподільна решітка, причому перший і другий вібратори виконані у вигляді силових плунжерних гідроциліндрів, робочі камери яких сполучені гідролінією із привідною гідросистемою. До складу гідросистеми входять послідовно з'єднані гідравлічний генератор коливань тиску робочої рідини та гідравлічний акумулятор, а також насос з приводом від першого керованого електродвигуна змінного струму. Окрім того, сушильна камера виконана теплоізольованою, у нижній частині якої виконано з'єднання магістраллю вводу сушильного агента з вхідним пристроєм сушильного агента через калорифер з терморегулятором та вентилятор з приводом від другого керованого електродвигуна змінного струму. В середній частині теплоізольованої сушильної камери вмонтовано манометр та випускний шибер сушильного матеріалу, а у верхній частині розташовано впускний шибер сушильного матеріалу та з'єднання магістраллю виводу сушильного агента з викидним пристроєм сушильного агента.uk
dc.description.abstractУстройство для вибрационной сушки состоит из сушильной камеры с газораспределительной решеткой, которая установлена на упругих элементах, и прикрепленного к сушильной камере вибратора. В устройство установлен второй вибратор и упругие элементы, на которых закреплена газораспределительная решетка, причем первый и второй вибраторы выполнены в виде силовых плунжерных гидроцилиндров, рабочие камеры которых соединены гидролинией с приводной гидросистемой. В состав гидросистемы входят соединенные последовательно гидравлический генератор колебаний давления рабочей жидкости и гидравлический аккумулятор, а также насос с приводом от первого управляемого электродвигателя переменного тока. Кроме того, сушильная камера выполнена теплоизолированной, в ее нижней части выполнено соединение магистралью ввода сушильного агента с входным устройством сушильного агента через калорифер с терморегулятором и вентилятор с приводом от второго управляемого электродвигателя переменного тока. В средней части теплоизолированной сушильной камеры вмонтирован манометр и выпускной шибер сушильного материала, а в верхней части расположен впускной шибер сушильного материала и соединение магистралью вывода сушильного агента со сбросовым устройством сушильного агента.ru
dc.description.abstractAppliance for vibrating drying consists of drying chamber with gas distribution grid that is installed on elastic elements and vibrator attached to drying chamber. In the appliance another vibrator is installed, and elastic elements on which gas distribution grid in fixed, at that the first and the second vibrators are arranged as power piston hydro-cylinders working chambers of which are connected with hydro-line to drive hydro-system. To the set of hydro-system are included connected in sequence hydraulic generator of working liquid pressure vibrations and hydraulic accumulator, and pump with drive from first controlled alternating current electric motor. Besides that drying chamber is arranged heat-insulated, in its lower part connection with mains of drying agent inlet with inlet unit of drying aren’t is provided through calorifer with thermo-controller and fan with drive from another controlled alternating current electric motor. In the middle part of heat-insulated drying chamber manometer is mounted and discharge gate for drying material, and in the upper part inlet gate for drying material is placed, and connection with mains for discharge of drying agent with discharge unit of drying agent.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectF26B 17/10
dc.subjectвібраційна сушаркаuk
dc.subjectпристрій для сушінняuk
dc.titleПристрій для вібраційного сушінняuk
dc.title.alternativeУстройство для вибрационной сушкиru
dc.title.alternativeAPPLIANCE FOR VIBRATING DRYINGen
dc.typeOther


Долучені файли

Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних спільнотах

Показати скорочений опис матеріалу