Now showing items 1-100 of 1787

  ефективність (66)
  інноваційна діяльність (66)
  політична комунікація (56)
  інновації (46)
  конкурентоспроможність (43)
  політичний ідеал (39)
  соціологія (37)
  політична культура (34)
  мотивація (33)
  інвестиції (32)
  Іспанія (31)
  політичні технології (28)
  розвиток (28)
  економічна поведінка (27)
  інновація (27)
  innovation (26)
  демократія (26)
  модель (26)
  efficiency (25)
  інноваційний розвиток (24)
  стратегія (23)
  демократизація (22)
  нечітка логіка (21)
  підприємство (21)
  ідеал (21)
  влада (20)
  політика (20)
  motivation (19)
  фінансовий стан підприємства (19)
  державне регулювання (18)
  персонал (18)
  інвестиційна діяльність (18)
  competitiveness (16)
  model (15)
  антикризове управління (15)
  виробництво (15)
  комплексна цільова програма (15)
  менеджмент (15)
  політична свідомість (15)
  сільськогосподарське машинобудування (15)
  теорія ігор (15)
  імідж (15)
  інтелектуальний капітал (15)
  власний капітал (14)
  економічна безпека (14)
  електронна демократія (14)
  математична модель (14)
  політична система (14)
  прибуток (14)
  продуктивність праці (14)
  рентабельність (14)
  система підтримки прийняття рішень (14)
  управління (14)
  fuzzy logic (13)
  innovative activity (13)
  вибори (13)
  ефективність праці (13)
  захист інформації (13)
  конкурентні переваги (13)
  конкуренція (13)
  консолідація демократії (13)
  математичне моделювання (13)
  політична технологія (13)
  фінансове забезпечення (13)
  фінансовий стан (13)
  investment (12)
  sociology (12)
  владна еліта (12)
  економіка (12)
  криза (12)
  людський капітал (12)
  мотивация (12)
  політичний режим (12)
  політичний імідж (12)
  політичні цінності (12)
  політологія (12)
  ризик (12)
  ринок (12)
  стеганографія (12)
  фінансування (12)
  эффективность труда (12)
  intellectual capital (11)
  strategy (11)
  енергозбереження (11)
  маркетинг (11)
  опортунізм (11)
  фінансова стійкість (11)
  эффективность (11)
  інвестування (11)
  інноваційне підприємництво (11)
  development (10)
  enterprise (10)
  management (10)
  production (10)
  гуманізм (10)
  капітал (10)
  перехідний період (10)
  політична партія (10)
  якість (10)
  efficiency of labor (9)