Show simple item record

dc.contributor.authorГрабко, Володимир Віталійовичuk
dc.contributor.authorКурочка, Віктор Петровичuk
dc.contributor.authorКурочка, Дмитро Петровичuk
dc.contributor.authorГрабко, Владимир Витальевичru
dc.contributor.authorКурочка, Виктор Петровичru
dc.contributor.authorКурочка, Дмитрий Петровичru
dc.contributor.authorHrabko, Volodymyr Vitaliiovychen
dc.contributor.authorKurochka, Viktor Petrovychen
dc.contributor.authorKurochka, Dmytro Petrovychen
dc.date.accessioned2015-05-21T10:32:40Z
dc.date.available2015-05-21T10:32:40Z
dc.date.issued2011-02-10
dc.identifier57050
dc.identifier.citationПат. 57050 UA, МПК G01R 19/00, B60L 3/12. Пристрій для контролю струму витоку тролейбуса на маршруті [Текст] / В. В. Грабко, В. П. Курочка, Д. П. Курочка (Україна). - № u201008544 ; заявл. 08.07.2010 ; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3. - 5 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/871
dc.description.abstractПристрій для контролю струму витоку тролейбуса на маршруті, який містить сенсор струму, три контактні проводи, три струмоприймачі, кузов тролейбуса, систему заземлення, причому перший та другий контактні проводи з'єднані з першим та другим струмоприймачем відповідно, сенсор струму, один із виводів якого з'єднаний з кузовом тролейбуса, а другий вивід пристрою з'єднаний з третім струмоприймачем, який через третій контактний провід з'єднаний з системою заземлення, який відрізняється тим, що в нього введені компаратор, сенсор вологості, шість індикаторів, сенсор температури, задавач стану ізоляції, три лічильники імпульсів, блок прогнозування струму витоку, два аналого-цифрових перетворювачі, блок задання максимально допустимого значення струму витоку, три елементи НІ, три цифрових компаратори, три елементи І, блок установки нуля, задавач стану дорожнього полотна, два регістри запам'ятовування, формувач сигналу, блок задання допустимого відхилення струму витоку, сенсор роботи тягового двигуна, блок віднімання та сенсор швидкості, причому перший струмоприймач з'єднаний з першим проводом, другий струмоприймач підключений до другого проводу, система заземлення через третій контактний провід з'єднана з третім струмоприймачем, який з'єднаний з компаратором, вихід якого з'єднаний з першим елементом НІ, з першим входом першого елемента І, з входом формувача сигналу, вихід якого з'єднаний з третіми входами першого та другого регістра запам'ятовування, з першим входом другого елемента І та першим входом сенсора струму, другий вхід якого підключений до корпуса тролейбуса, вихід сенсора струму з'єднаний з другим аналого-цифровим перетворювачем, вихідна цифрова шина якого з'єднана з вхідними цифровими шинами першого та другого регістрів запам'ятовування, сенсор роботи тягового двигуна з'єднаний з другим входом першого елемента І, вихід якого з'єднаний з другим входом першого регістра запам'ятовування і через другий елемент НІ з другим входом другого елемента І, вихід якого з'єднаний з другим входом другого регістра запам'ятовування, перший вхід блока прогнозування струму витоку зв'язаний з виходом сенсора вологості, другий вхід з виходом сенсора температури, третій вхід з виходом задавача стану ізоляції, четвертий вхід з виходом задавача стану дорожнього полотна, п'ятий вхід з виходом першого елемента НІ, вихід блока прогнозування струму витоку через перший аналого-цифровий перетворювач з'єднаний з першою вхідною цифровою шиною першого цифрового компаратора, друга вхідна цифрова шина якого з'єднана з другою вхідною цифровою шиною другого цифрового компаратора, з вихідною цифровою шиною першого регістра запам'ятовування і з першою вхідною цифровою шиною блока віднімання, друга вхідна цифрова шина якого підключена до вихідної шини другого регістра запам'ятовування, третій вхід блока віднімання з'єднаний з його другим виходом, вихідна цифрова шина якого підключена до другої вхідної цифрової шини третього цифрового компаратора, перша вхідна цифрова шина якого з'єднана з блоком задання допустимого відхилення струму витоку, вихід третього цифрового компаратора підключений до п'ятого індикатора, першого входу третього елемента І та першого входу третього лічильника імпульсів, другий вхід якого з'єднаний з блоком установки нуля та другим входом другого та першого лічильників імпульсів, шостий індикатор підключений до виходу третього лічильника імпульсів, сенсор швидкості через третій елемент НІ з'єднаний з другим входом третього елемента І, вихід якого ввімкнений в коло керування, вихід першого цифрового компаратора з'єднаний з першим входом першого лічильника імпульсів, вихід якого підключений до першого індикатора, та другим індикатором, блок задання максимально допустимого значення струму витоку підключений до першої вхідної цифрової шини другого цифрового компаратора, вихід якого з'єднаний з третім індикатором та першим входом другого лічильника імпульсів, вихід якого підключений до четвертого індикатора.uk
dc.description.abstractDevice for control of leakage current of trolleybus at route has current sensor, three contact wires, three current collectors, body of trolleybus, grounding system, comparator, humidity sensor, six indicators, temperature sensor, master of state of insulation, three pulse counters, block for prediction of leakage current, two analog-digital transformers, block for setting maximal permitted value of leakage current, three elements NOT, three digital comparators, three elements AND, block for zero setting, master of state of road pavement, two memory registers, signal former, block for setting permitted deflection of leakage current, sensor of traction motor operation, subtraction block and velocity sensor.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG01R 19/00
dc.subjectB60L 3/12
dc.subjectелектротехнікаuk
dc.subjectпристрій для контролюuk
dc.subjectвитік струмуuk
dc.subjectтролейбусuk
dc.titleПристрій для контролю струму витоку тролейбуса на маршрутіuk
dc.title.alternativeУстройство для контроля току утечки троллейбуса на маршрутеru
dc.title.alternativeDevice for control of leakage current for trolleybus at routeen
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record