Останні додані

 • Основи інформаційної безпеки 

  Лужецький, В. А.; Кожухівський, А. Д.; Войтович, О. П. (ВНТУ, 2013)
  У посібнику розглядаються основні поняття інформаційної безпеки і компоненти системи захисту інформації. Описуються заходи та засоби законодавчого, адміністративного, організаційного та інженерно-технічного рівнів забезпечення ...
 • Комп'ютерний практикум з математичної логіки 

  Кондратенко, Н. Р. (ВНТУ, 2010)
  В навчальному посібнику викладено базові поняття та методи математичної логіки, які використовуються для проектування комбінаційних схем, автоматів та інших засобів електронно-обчислювальної техніки. Наведено приклади ...
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів" 

  Лужецький, В. А.; Квітка, М. А.; Тарасова, О. М. (Вінницький державний технічний університет, 1998)
  У методичних вказівках наведено короткі теоретичні відомості щодо кодування інформації та контролю арифметичних операцій, приклади розв'язання типових задач, контрольні задачі та питання до практичних занять з дисципліни ...
 • Арифметичні основи комп'ютерної техніки 

  Лужецький, В. А.; Лега, Ю. Г. (Черкаський державний технологічний університет, 2007)
  У посібнику розглянуто питання представлення даних у комп'ютерах і методи виконання арифметичних операцій у двійковій системі числення. Приділено увагу методам прискореного виконання арифметичних операцій, а також методам ...
 • Основи інформаційної безпеки 

  Лужецький, В. А.; Войтович, О. П.; Кожухівський, А. Д. (Черкаський державний технологічний університет, 2008)
  У посібнику розглядаються основні поняття інформаційної безпеки і компоненти системи захисту інформації. Описуються заходи та засоби законодавчого, адміністративного, організаційного та інженерно-технічного рівнів забезпечення ...
 • Windows. Короткий конспект 

  Тадевосян, Р. Г.; Лужецький, В. А. (ВАТ "Інфракон", 2003)
  Ця книга призначена для освоєння мови, за допомогою якої здійснюватиметься Ваш діалог з комп'ютером. Саме опервційна система (ОС) Microsoft Windows виконує роль посередника між Впми, Персональний комп'ютер (ПК) поки не ...
 • Комп'ютер. Короткий конспект 

  Тадевосян, Р. Г.; Лужецький, В. А. (ВАТ "Інфракон", 2003)
  Враховуючи 'великий інтерес до персональних комп'ютерів (ПК) багато видавництв випускають величезну кількість літератури з комп'ютерної тематики,' Автори більшості книг намагаються навчити всьому за короткий час. Проте ...
 • Безпека життєдіяльності 

  Северин, Л. І.; Северин, С. Л.; Дудатьєв, А. В. (Вінницький державний технічний університет, 2001)
  У посібнику розглянуті основні положення про проблеми захисту людини від небезпек, наведена їх характеристика і класифікація, джерела виникнення та рекомендації і шляхи практичного вирішення цих проблем. Розглядаються ...
 • Технологія програмування. Лабораторний практикум 

  Каплун, В. А.; Баришев, Ю. В.; Остапенко, А. В. (ВНТУ, 2015)
  У навчальному посібнику розглянуто різні аспекти програмування мовою С++. У початкових розділах ґрунтовно описано синтаксис та семантику основних стандартних конструктивних компонентів мови: лексем, виразів, операторів ...
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Технологія програмування" для студентів напряму підготовки 6.170101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем ” 

  Каплун, В. А. (ВНТУ, 2012)
  В курсовій роботі з дисципліни «Технологія програмування» студент повинен показати знання мов програмування, розуміння основних концепцій нових технологій програмування, вміння самостійно розробити схему роботи програми ...
 • Захист програмного забезпечення. Лабораторний практикум 

  Каплун, В. А.; Дмитришин, О. В.; Баришев, Ю. В. (ВНТУ, 2015)
  Лабораторний практикум містить практичні відомості щодо методів захисту програмного забезпечення від несанкціонованого копіювання і використання, від несанкціонованого дослідження – як від статичного, так і від динамічного. ...
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Захист програмного забезпечення" для студентів напряму підготовки 6.170101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем ” 

  Каплун, В. А. (ВНТУ, 2007)
  Курсовий проект (КП) – навчальний проект з дисципліни, який містить елементи ескізного і технічного проектів та робочої документації. В курсовому проекті з дисципліни «Захист програмного забезпечення» студент повинен ...
 • Захист програмного забезпечення. Частина 1 

  Дудатьєв, А. В.; Каплун, В. А.; Семеренко, В. П. (ВНТУ, 2005)
  У навчальному посібнику наведено теоретичні відомості щодо методів захисту програмного забезпечення. Наведено характерис- тику сучасних систем захисту програмних продуктів та різних засобів, що застосовуються для зламу ...
 • Об’єктно-орієнтоване програмування мовою Java 

  Каплун, В. А.; Ткаченко, О. М. (ВНТУ, 2006)
  Навчальний посібник присвячений об’єктно-орієнтованій мові програмування Java 2. Послідовно викладаються практичні прийоми роботи з основними конструкціями мови, графічною бібліотекою класів, розширеною бібліотекою Java ...
 • Правове забезпечення захисту інформації 

  Северин, Л. І.; Северин, С.Л.; Дудатьєв, А. В. (ВНТУ, 2004)
  У посібнику розглянуті основні поняття, об’єкти, суб’єкти та принципи інформаційного права. В ньому розкриваються особливості правового регулювання суспільних відносин у сфері захисту інформації, наводиться характеристика ...
 • Технології пошуку роботи 

  Мізерний, В. М.; Северин, Л. І.; Тарасова, О. М. (ВНТУ, 2013)
  В навчальному посібнику розглядаються основні питання процесу пошуку роботи на ринку праці в сучасних умовах становлення ринкової економіки, а са- ме: особливості працевлаштування, пошук та використання джерел ...
 • Основи організаційного захисту інформації 

  Лужецький, В. А.; Северин, Л. І.; Гульчак, Ю. П.; Кожухівський, А. Д. (ВНТУ, 2005)
  У посібнику розглянуто організаційні, організаційно-правові і організаційно-технічні заходи, які грають значну роль у створенні надійного механізму захисту інформації, оскільки можливості несанкціонованого використання ...
 • Основи інженерної психології. Частина IІ 

  Гульчак, Ю. П.; Северин, Л. І. (ВНТУ, 2004)
  Посібник підготовлено у відповідності з програмою курсу "Інженерна психологія." Розглядаються основні поняття, методологічні принципи та шляхи практичного використання наукових даних в області теорії і практики ...
 • Основи інженерної психології. Частина 1 

  Гульчак, Ю. П.; Северин, Л. І. (ВНТУ, 2004)
  Посібник підготовлено у відповідності з програмою курсу "Інженерна психологія." Розглядаються основні поняття, методологічні принципи та шляхи практичного використання наукових даних в області теорії і практики ...
 • Основи діловодства 

  Северин, Л. І.; Дудатьєва, В. М.; Пустовіт, Т. М. (ВНТУ, 2008)
  Структура і зміст посібника відповідають програмі курсу ,,Основи діловодства” для професійної підготовки студентів по спеціальності ,,Оператор комп’ютерного набору” (шифр 4112). У посібнику узагальнені та систематизовані ...

View more