Show simple item record

dc.contributor.authorЛужецький, Володимир Андрійовичuk
dc.contributor.authorДмитришин, Олександр Васильовичuk
dc.contributor.authorБаришев, Юрій Володимировичuk
dc.contributor.authorЛужецкий, Владимир Андреевичru
dc.contributor.authorДмитришин, Александр Васильевичru
dc.contributor.authorБарышев, Юрий Владимировичru
dc.contributor.authorLuzhetskyi, Volodymyr Andriiovychen
dc.contributor.authorDmytryshyn, Oleksandr Vasyliovychen
dc.contributor.authorBaryshev, Yurii Volodymyrovychen
dc.date.accessioned2015-05-22T08:11:10Z
dc.date.available2015-05-22T08:11:10Z
dc.date.issued2010-10-25
dc.identifier54025
dc.identifier.citationПат. 54025 UA, МПК H04L 9/06. Спосіб шифрування даних на основі трьох несумісних груп операцій [Текст] / В. А. Лужецький, О. В. Дмитришин, Ю. В. Баришев (Україна). - № u201004698 ; заявл. 20.04.2010 ; опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20. - 6 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/902
dc.description.abstractСпосіб шифрування даних на основі трьох несумісних груп операцій, який полягає в тому, що послідовність двійкових символів відкритого тексту розбивають на n-бітні блоки, кожний з яких послідовно розміщують в накопичувачі даних, при цьому дані з виходу накопичувача даних, і дані відповідного підключа з виходу накопичувача секретного ключа кожного циклу надходять на вхід функції перетворення , яка є множенням значення даних на першу складову підключа зашифрування за модулем , який є другою складовою підключа , функцію реалізують за допомогою пристрою множення за модулем. Зашифрування даних виконують L циклів, перша та друга складові підключа містять по два коефіцієнти які із секретними підключами та генерують на пристрої розширення ключів з початкового секретного ключа і заносять в накопичувач секретного ключа, підключ і вхідний блок даних подають на входи пристрою додавання за модулем 2n.uk
dc.description.abstractСпособ шифрования данных на основе трех несовместимых групп операций, который заключается в том, что последовательность двоичных символов открытого текста разбивают на n-битные блоки, каждый из которых последовательно размещают в накопителе данных, при этом данные с выхода накопителя данных, и данные соответствующего подключа с выхода накопителя секретного ключа каждого цикла поступают на вход функции преобразования , которая является умножением значения данных на первую составляющую подключа шифрования по модулю , который является второй составляющей подключа , функцию реализуют с помощью устройства умножения по модулю. Шифрование данных выполняют L циклов, первая и вторая составляющие подключа содержат по два коэффициента которые с секретными подключами и генерируют на устройстве расширения ключей из начального секретного ключа и заносят в накопитель секретного ключа, подключ и входной блок данных подают на входы устройства сложения по модулю 2n.ru
dc.description.abstractA method for data encoding based on three incompatible groups of operations consists in the following: a bit string of clear text is divided into n-bits blocks each of which is set one by one to a data storage device. Data from output of the data storage device and data of corresponding subkeyfrom output of a private key storage device of every cycle is entered to input of conversion function which is result of modulo multiplication of data and a first component of sybkey , modulo is a second component of subkey. Function is realised with help of a modulo multiplication unit. Data encoding is performed within L cycles, first and second components of subkey comprise by two coefficients, , which are generated together with the private key and on a keys expansion base beginning from an initial private key and set to the private key storage device. Subkey and input data block is supplied to inputs of modulo 2n adder.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectH04L 9/06
dc.subjectкриптографічний захист інформаціїuk
dc.subjectзасоби шифруванняuk
dc.subjectсистеми обробки інформаціїuk
dc.subjectнесумісні групи операційuk
dc.titleСпосіб шифрування даних на основі трьох несумісних груп операційuk
dc.title.alternativeСпособ шифрования данных на основе трех несовместимых групп операцийru
dc.title.alternativeMethod for data encoding based on three incompatible groups of operationsen
dc.typeOther


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record