Show simple item record

dc.contributor.authorЗаболотна, Н. І.uk
dc.contributor.authorПавлов, С. В.uk, ru
dc.contributor.authorЗаболотная, Н. И.ru
dc.contributor.authorZabolotna, N. I.en
dc.contributor.authorPavlov, S. V.en
dc.date.accessioned2016-03-08T10:11:46Z
dc.date.available2016-03-08T10:11:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationЗаболотна Н. І. Діагностичні можливості орієнтаційної та фазової Мюллер- матричної томографії полікристалічних мереж плазми крові [Текст] / Н. І. Заболотна, С. В. Павлов // Фотобіологія та фотомедицина. - 2014. - № 3, 4. - С. 101-106.uk
dc.identifier.issn2076-0612
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/9046
dc.description.abstractОтримано експериментальні результати орієнтаційної та фазової Мюллер-матричної томографії полікристалічної мережі плазми крові здорової людини та людини, хворої на рак шлунку. Проведено аналіз статистичних, кореляційних та спектральних моментів, що описують виміряні орієнтаційні і фазові Мюллер-матричні томограми. Встановлено діагностичну спроможність методу Мюллер– матричної фазової томографії плазми крові людини і відсутність критеріїв диференціації плазми крові різних типів за методом орієнтаційної Мюллер-матричної томографії.uk
dc.description.abstractПолучены экспериментальные результаты ориентационной и фазовой Мюллер-матричной томографии поликристаллического сети плазмы крови здорового человека и человека, больного раком желудка. Проведен анализ статистических, корреляционных и спектральных моментов, описывающих измеренные ориентационные и фазовые Мюллер-матричные томограммы. Установлено диагностическую способность метода Мюллер- матричной фазовой томографии плазмы крови человека и отсутствие критериев дифференциации плазмы крови различных типов методом ориентационной Мюллер-матричной томографии.ru
dc.description.abstractOrientational and phase Mueller-matrix tomography results of blood plasma polycrystalline network of healthy human and human with stomach cancer were obtained. Analysis of statistical, correlation and spectra moments that describes measured Mueller-matrix orientational and phase tomograms were undertaked. Diagnostic ability of Mueller-matrix phase tomography method of human blood plasma and differentiation criterias absence of different types of blood plasma, according to orientational Mueller-matrix tomography, were determined.en
dc.description.sponsorshipКорпорація "Лазер і Здоров'я" (м. Харків) ПМВП "Фотоніка плюс" (м. Черкаси) ТОВ "НМЦ" Медінтех" (м. Київ)uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherХарківський національний університет імені В. Н. Каразінаuk
dc.subjectорієнтаційна Мюллер – матрична томографіяuk
dc.subjectфазова Мюллер-матрична томографіяuk
dc.subjectлазерне зображенняuk
dc.subjectполікристалічна мережа плазми кровіuk
dc.subjectстатистичні, кореляційні, фрактальні параметриuk
dc.subjectориентационная Мюллер - матричная томографияru
dc.subjectориентационная Мюллер - матричная томография , фазовая Мюллер - матричная томографияru
dc.subjectлазерное изображениеru
dc.subjectполикристаллическая сеть плазмы кровиru
dc.subjectстатистические, корреляционные, фрактальные параметрыru
dc.subjectorientation Mueller - matrix imagingen
dc.subjectMueller-matrix phase tomographyen
dc.subjectlaser imageen
dc.subjectblood plasma polycrystalline networken
dc.subjectstatistical, correlation and spectral parametersen
dc.titleДіагностичні можливості орієнтаційної та фазової Мюллер- матричної томографії полікристалічних мереж плазми кровіuk
dc.title.alternativeДиагностические возможности ориентационной и фазовой мюллер-матричной томографии поликристаллических сетей плазмы кровиru
dc.title.alternativeDiagnostic capabilities of Mueller-matrix orientational and phase tomography of blood plasma polycrystalline networksen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc615.47:616-073


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record