Show simple item record

dc.contributor.authorОбертюх, Роман Романовичuk
dc.contributor.authorАрхипчук, Марія Романівнаuk
dc.contributor.authorСлабкий, Андрій Валентиновичuk
dc.contributor.authorОбертюх, Роман Романовичru
dc.contributor.authorАрхипчук, Мария Романовнаru
dc.contributor.authorСлабкий, Андрей Валентиновичru
dc.contributor.authorObertiukh, Roman Romanovychen
dc.contributor.authorArkhypchuk, Maria Romanivnaen
dc.contributor.authorSlabkyi, Andrii Valentynovychen
dc.date.accessioned2015-05-27T08:01:43Z
dc.date.available2015-05-27T08:01:43Z
dc.date.issued2010-10-11
dc.identifier53519
dc.identifier.citationПат. 53519 UA, МПК B23B 1/00. Гідроімпульсний віброударний пристрій для радіального та осьового віброточіння з вбудованим однокаскадним генератором імпульсів тиску клапанного типу [Текст] / Р. Р. Обертюх, М. Р. Архипчук, А. В. Слабкий (Україна). - № u201003931 ; заявл. 06.04.2010 ; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19. - 4 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/986
dc.description.abstractГідроімпульсний віброударний пристрій для віброточіння зі вбудованим генератором імпульсів тиску у вигляді гідроциліндра, який містить корпус з напірною та зливної гідролініями, різцетримач та різець з державкою, який відрізняється тим, що в корпусі квадратного перерізу з ніжкою кріплення його в стандартизованому різцетримачі верстата та порожниною підводу енергоносія розміщено золотник-пружину прорізного типу, що є запірним елементом однокаскадного генератора імпульсів тиску з параметричним принципом генерування імпульсів тиску, який торцем золотникової частини через утворену на ньому сферичну виточку обпертий на сферичний торець циліндричного штовхача, інший торець якого контактує з дном розточки в корпусі, в якій розташовано пакет тарілчастих пружин, установлених на циліндричній частині державки різця, причому сферичною виточкою на торці циліндрична частина різця притиснута пакетом тарілчастих пружин до сферичного торця циліндричного штовхача, а інший торець пакета тарілчастих пружин обпертий на закріплену на корпусі передню кришку, що має центральний осьовий отвір прямокутного перерізу, спряжений за ходовою посадкою з частиною державки різця прямокутного перерізу, причому між внутрішнім торцем передньої кришки і торцевою поверхнею переходу прямокутного перерізу частини державки різця в круговий переріз її циліндричної частини утворено зазор, а пружинна частина золотника-пружини гвинтом регулятора тиску відкриття генератора імпульсів тиску контактує із задньою кришкою, що приєднана до корпусу пристрою, на якому закріплено штуцера для подачі гідронасосом енергоносія і зливу його в гідробак.uk
dc.description.abstractГидроимпульсное виброударное устройство для виброточения со встроенным генератором импульсов давления в виде гидроцилиндра содержит корпус с напорной и сливной гидролиниями, резцедержатель и резец с державкой. В корпусе квадратного сечения с ножкой крепления его в стандартизованном резцедержателе станка и полостью подвода энергоносителя размещен золотник-пружина прорезного типа, который является запорным элементом однокаскадного генератора импульсов давления с параметрическим принципом формирования импульсов давления, который торцом золотниковой части через образовавшуюся на нем сферическую выточку опирается на сферический торец цилиндрического толкателя, другой торец которого контактирует с дном расточки в корпусе, в которой расположен пакет тарельчатых пружин, установленных на цилиндрической части державки резца, причем сферической выточкой на торце цилиндрическая часть резца прижата пакетом тарельчатых пружин к сферическому торцу цилиндрического толкателя, а другой торец пакета тарельчатых пружин опирается на закрепленную на корпусе переднюю крышку.ru
dc.description.abstractA hydropulse vibroimpact device for vibration turning with a built-in generator of pressure pulses in the form of a hydraulic cylinder comprises a body with pressure and discharge lines, a tool holder and a cutter with a carrier. In the body of square section with a foot of its fastening in a standardized tool holder of machine and a cavity for supplying a source of energy a valve-spring of slotted type is located, which is a locking element of single-stage pressure pulse generator with parametric principle of formation of pressure pulses, which by an end face of valve part through a spherical recess formed on it leans on the spherical end of cylindrical pusher, the other end of which is in contact with the bottom of the bore in the body, in which is located a package of disk springs mounted on the cylindrical part of the cutter holder, and by a spherical recess at the end the cylindrical part of the tool is pressed by a package of disk springs to the spherical end face of the cylindrical pusher and the other end of the package of disk springs leans on the front lid fastened on the body.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectB23B 1/00
dc.subjectгідроімпульсний віброударний пристрійuk
dc.subjectмашинобудуванняuk
dc.subjectвіброточінняuk
dc.subjectгенератор імпульсів тискуuk
dc.titleГідроімпульсний віброударний пристрій для віброточіння зі вбудованим генератором імпульсів тискуuk
dc.title.alternativeГидроимпульсное виброударное устройство для виброточения со встроенным генератором импульсов давленияru
dc.title.alternativeHydropulse vibroimpact device for vibration turning with built-in generator of pressure pulsesen
dc.typeOther


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record