Now showing items 1-20 of 17537

  • Вплив природи органічних розчинників на триботехнічні характеристики індустріальних олив 

   Ранський, А. П.; Гордієнко, О. А.; Тітов, Т. С.; Діденко, Н. О.; Гуменчук, О. А. (Національний університет "Львівська політехніка", 2018)
   В роботі досліджена трибохімічна система «бронза БрАЖ 9-4 – органічний додаток – олива І-20А – сталь 45» на предмет утворення координаційних сполук купруму(ІІ) під дією механічного активування металевих поверхонь пари тертя ...
  • Метод і безконтактний засіб контролю кутових положень на основі автогенераторних пристроїв із магніточутливими транзисторами 

   Білилівська, Ольга Петрівна; Белиловская, Ольга Петровна; Bilylivska, O. P. (ВНТУ, 2018)
   У дисертаційній роботі викладено результати досліджень, які спрямова- ні на підвищення вірогідності контролю кутових положень шляхом розроблен- ня нового методу і засобу контролю. Запропоновано метод контролю кутових положень ...
  • Моніторинг ефективності електроспоживання насосних станцій системи комунального водопостачання з урахуванням чинників зовнішнього середовища 

   Давиденко, Ніна Володимирівна; Давыденко, Нина Владимировна; Davydenko, N. V. (ВНТУ, 2018)
   Дисертація присвячена удосконаленню функцій моніторингу енергоефективності в СКВ, зокрема, планування та контролю електроспоживання, шляхом урахування фактичних умов функціонування НС водопостачання, зумовлених впливом ...
  • Система керування мережевим багаторівневим інвертором напруги 

   Бомбик, Вадим Сергійович; Бомбик, Вадим Сергеевич; Bombyk, V. S. (ВНТУ, 2018)
   Дисертаційна робота присвячена вдосконаленню системи керування мережевим багаторівневим інвертором напруги при роботі з сонячним модулем та мережею, що дозволяє покращити якість електроенергії та підвищити ефективність ...
  • Методи та засоби швидкого адитивного та субтрактивно-адитивного порозрядного аналого-цифрового перетворення 

   Петришин, Михайло Любомирович; Петришин, Михаил Любомирович; Petryshyn, M. L. (ВНТУ, 2018)
   У дисертаційній роботі поставлена та вирішена актуальна задача підвищення швидкодії перетворення технологічних параметрів шляхом розробки методів та засобів адитивного та субтрактивно-адитивного порозрядного АЦ ...
  • Методи та біотехнічна система для професійного відбору операторів екстремальних видів діяльності 

   Гордєєв, Артем Дмитрович; Гордеев, Артем Дмитриевич; Gordieiev, A. D. (ВНТУ, 2018)
   В дисертаційній роботі викладені результати досліджень щодо розробки методів кількісного оцінювання та прогнозування психофізіологічного стану організму операторів екстремальних видів діяльності та розробки на їх ...
  • Пристрій для вимірювання індукції магнітного поля 

   Осадчук, Олександр Володимирович; Мартинюк, Володимир Валерійович; Крилик, Людмила Вікторівна; Жагловська, Олена Миколаївна; Шаргало, Ілля Васильович; Осадчук, Александр Владимирович; Мартинюк, Владимир Валерьевич; Крилик, Людмила Викторовна; Жагло (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-05-25)
   Пристрій вимірювання індукції магнітного поля, який містить два резистори, магніточутливий діод, біполярний транзистор джерело постійної напруги, перший полюс якого з'єднаний з першим виводом першого резистора другий вивід ...
  • Джерело опорної напруги 

   Азаров, Олексій Дмитрович; Гарнага, Володимир Анатолійович; Богомолов, Сергій Віталійович; Медяний, Роман Михайлович; Азаров, Алексей Дмитриевич; Гарнага, Владимир Анатольевич; Богомолов, Сергей Витальевич; Azarov, Oleksii Dmytrovych; Harnaha, Volodymyr Anatoliiovych; Bohomolov, Serhii Vitaliiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-05-10)
   Джерело опорної напруги, що містить шину живлення, шину нульового потенціалу, п'ять транзисторів, два резистора і стабілітрон, причому стабілітрон сполучений анодом з шиною нульового потенціалу, перший резистор сполучений ...
  • Пристрій для моделювання нейрона 

   Мартинюк, Тетяна Борисівна; Буда, Антоніна Героніївна; Біляєва, Анастасія Сергіївна; Запетрук, Ярослав Вікторович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-05-10)
   Пристрій для моделювання нейрона, який містить п блоків зміни синаптичних ваг, перші і другі входи яких є інформаційними входами пристрою, суматор, перші п входів якого з'єднані відповідно з виходами п блоків зміни синаптичних ...
  • Однопрохідний біореактор біогазової установки 

   Ткаченко, Станіслав Йосипович; Степанова, Наталія Дмитрівна; Резидент, Наталія Володимирівна; Денесяк, Дмитро Іванович; Іщенко, Ксенія Олександрівна; Ткаченко, Станислав Иосифович; Степанова, Наталья Дмитриевна; Tkachenko, Stanislav Yosypovych; Stepanova, Nataliia Dmytrivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-05-10)
   Однопрохідний біореактор біогазової установки, яка містить біореактор з газопроводом, встановлені вхідний та вихідний трубопроводи з патрубками, що приєднані до корпуса біореактора, n виносних теплообмінників з ерліфтним ...
  • Доцільність використання фосфогіпсу для приготування сухих будівельних сумішей 

   Ковальський, В. П.; Зузяк, C. Ю. (Академія технічних наук України, 2018-04)
   Використовуючи сухі будівельні суміші на основі фосфогіпсу ми зможемо покращити та врегулювати їх властивості, розширити асортимент продукції та забезпечити високі показники якості цих сумішей.
  • Особливості викладання іноземним студентам української мови як другої іноземної 

   Зозуля, І. Є.; Стадній, А. С.; Мошноріз, М. М.; Zozulia, I. Ye.; Stadniy, A. S.; Moshnoriz, M. M. (Херсонський державний університет, 2018)
   У статті висвітлені основні особливості вивчення іноземними студентами української мови як другої іноземної після англійської у ВНЗ України. Визначено зміст поняття «друга іноземна мова» – мова, яку вивчають після ...
  • Особливості управління малими підприємствами в Україні 

   Шварц, І. В. (ВНТУ, 2018)
   У статті проаналізовано основні проблеми розвитку малого підприємництва в Україні. Визначено напрями вирішення проблем в системі управління малим підприємством.
  • Фінансова діагностика в антикризовому управлінні підприємством 

   Тихонюк, І. Ю.; Шварц, І. В. (ВНТУ, 2018)
   У статті проаналізовано особливості фінансової діагностики в системі антикризового управління підприємством. Визначено головні функції фінансової діагностики з позицій антикризового управління.
  • Характеристика стану рухової підготовленості студентів технічного університету 

   Євсеев, Л. Г. (ВНТУ, 2018)
   У статті висвітлені взаємозв’язки рухової підготовленості з іншими аспектами рухової діяльності людини, її беззаперечний вплив на фізичний стан і здоров’я людини. Дано характеристику руховій підготовленості студентів 1-4 ...
  • Здоровий спосіб життя – запорука успіху 

   Підлужняк, О. І. (ВНТУ, 2018)
   Здоровий способ життя – це стиль існування, при якому через застосування певних методів впливу на організм і його оточення, рівень життєздатності стає оптимальним, спостерігається постійне вдосконалення і використання ...
  • Роль політичної культури сучасної української молоді у політичному процесі 

   Похило, І. Д.; Крекотень, Є. Г. (ВНТУ, 2018)
   У даній роботі порушується проблема ролі політичної культури сучасної української молоді у політичному процесі. Автори намагаються здійснити оцінку актуальності даної теми та запропонувати методи для вирішення проблеми ...
  • Сучасна українська еліта: перспективи розвитку 

   Гладка, Д. О.; Похило, І. Д. (ВНТУ, 2018)
   Аналізується стан сучасної української еліти. Показано, що для розбудови української державності необхідне почуття національної єдності всіх елітарних груп та узгодження ними стратегічних перспектив розвитку нації.
  • Інформаційне забезпечення науки ЗВО – стратегічна складова діяльності університетської бібліотеки 

   Криштафович, Лілія Анасівна; Криштафович, Лилия Анасьевна; Kryshtafovych, Liliya (ВНТУ, 2018-05)
   У статті йдеться про основні складові діяльності сучасної університетської бібліотеки, розглядається її роль в інформаційному забезпеченні науки ЗВО. Висвітлюється досвід Науково-технічної бібліотеки Вінницького національного ...
  • Використання глиняного порошку для виготовлення сухих будівельних сумішей 

   Бондар, А. В.; Ковальський, В. П. (Академія технічних наук України, 2018-04)
   Використання тонкодисперсного глиняного порошку із глин високої пластичності певного ступеня подрібнення забезпечує високу рухливість, зручноукладальність та адгезію приготованого розчину, дозволяє отримувати поверхню, ...