Now showing items 1-20 of 17156

  • Використання гідростатичних опор для гірничих технологічних машин 

   Побережний, М. І.; Коц, І. В. (ВНТУ, 2016-11)
   Досліджено параметри гідростатичних опор для гірських технологічних машин
  • Пам`ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця 

   Войнаровський, А. В.; Гальчак, С. Д.; Гусев, С. О.; Денисова, Л. М.; Добровольська, Н. С.; Древа, Н. М.; Зінько, О. В.; Зінько, Ю. А.; Калінчук, А. О.; Кароєва, Т. Р.; Кравченко, П. М.; Коляструк, О. А.; Легун, Ю. В.; Мельничук, І. П.; Моргунов, С. А.; Мудраченко, М. Р.; Подолинний, А. М.; Потупчик, М. В.; Скоцик, С. В.; Совінський, Є. В.; Солейко, Є. В.; Тиманович. Є. В.; Тучинський, Є. А.; Федоришен, О. Ю.; Фицайло, С. В.; Царенко, С. О.; Zinko, O. V.; Зинько, Е. В. (Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2016)
   У виданні поданий матеріал про основні пам’ятки археології, історії, архі тектури та містобудування, монументального мистецтва Вінниці. Інформація організована за назвами вулиць міста. Праця є складовою роботи над ...
  • Еквівалентування математичних моделей мінімально-фазових систем високого порядку в класі немінімально-фазових 

   Мокін, В. Б.; Мокін, О. Б.; Мокін, Б. І.; Довгополюк, С. О.; Чернова, І. О. (ВНТУ, 2018-02)
   Запропоновано метод синтезу еквівалентних математичних моделей мінімально-фазових динамічних систем високого порядку, до яких відносяться і вимірювальні системи зі складною структурою, в класі немінімально-фазових не вище ...
  • Нові моделі аналізу процесів в двокаскадних трансформаторах струму 

   Мокін, О. Б.; Мокін, Б. І.; Хомюк, Я. В.; Кривоніс, О. М. (ВНТУ, 2017)
   Виходячи з фізики процесів, що відбуваються у двокаскадних трансформаторах струму, запропоновано нові моделі цих процесів і показано, що загальноприйнята заступна схема трансформатора цього класу не може використовуватись ...
  • Уточнення характеристик процесів у вимірювальних трансформаторах струму та їх математичних моделей 

   Мокін, О. Б.; Мокін, Б. І.; Хомюк, Я. В.; Кривоніс, О. М. (ВНТУ, 2017)
   Виходячи з фізики процесів, що протікають у вимірювальних трансформаторах струму, уточнено існуючі характеристики цих процесів та їх математичні моделі, як статичні, що характеризують залежність дійсного значення вихідного ...
  • Еквівалентування замкнутої лінійної динамічної системи за наявності похідної у правій частині її математичної моделі 

   Мокін, Б. І.; Мокін, О. Б.; Чернова, І. О.; Довгополюк, С. О. (ВНТУ, 2017)
   Запропоновано метод еквівалентування за критичною частотою лінійної динамічної систем високого порядку, що має похідну у правій частині математичної моделі.
  • Освоєння студентами вищих технічних навчальних закладів робітничих професій як один із варіантів реалізації ідеології дуальної освіти 

   Мокін, Б. І.; Косарук, О. М. (ВНТУ, 2017-06-01)
   Викладено ідеологію підвищення якості інженерної освіти шляхом паралельного освоєння студентами робітничих професій, що корелюються з інженерними, приведені результати реалізації цієї ідеології у Вінницькому національному ...
  • Будівельні матеріали для захисту від електромагнітного випромінювання 

   Лемешев, М. С.; Березюк, О. В. (Сумський національний аграрний університет, 2014)
   В статі приведені радіозахисні характеристики бетелу-м ніздрюватої і щільної структури. На основі проведених досліджень радіозахисних властивостей електропровідного бетону щільної структури, його можна вважати, як ефективний ...
  • Методи та засоби нейроподібної обробки даних для систем керування 

   Васюра, А. С.; Мартинюк, Т. Б.; Куперштейн, Л. М. (ВНТУ, 2008)
   В монографії розглядається розробка, вдосконалення та дослідження методів та засобів нейроподібної обробки векторних масивів даних, які базуються на принципах порогової паралельної обробки інформації за різницевими зрізами. ...
  • Квантові перетворювачі на оптоелектронних логіко-часових середовищах для око-процесорної обробки зображень 

   Кожем’яко, В. П.; Мартинюк, Т. Б.; Суприган, О. І.; Клімкіна, Д. І. (ВНТУ, 2007)
   У монографії розглянуто формальний математичний апарат логіко-часових функцій і побудову на цій основі елементів технології око-процесорної обробки образної інформації. Запропоновано математичні моделі квантових перетворень ...
  • Методи та засоби паралельних перетворень векторних масивів даних 

   Мартинюк, Т. Б.; Хом’юк, В. В. (ВНТУ, 2005)
   Монографія присвячена розробці нових та вдосконаленню відомих методів підсумовування та сортування, містить необхідні відомості щодо аналізу і дослідження функціональних можливостей і ефективності методів та алгоритмів ...
  • Систолічні структури для багатооперандної обробки векторних даних 

   Мартинюк, Т. Б.; Кожем’яко, В. П. (ВНТУ, 2007)
   Монографія присвячена розробці нових та вдосконаленню відомих ме­тодів та засобів багатооперандної обробки векторних масивів для реалізації на систолічних структурах і містить необхідні відомості щодо дослідження фун­кціональних ...
  • Design and Simulation of Time-Pulse Coded Optoelectronic Neural 

   Krasilenko, V. G.; Nikolskyy, A. I.; Lazarev, A. A.; Красиленко, В. Г.; Лазарєв, О. О. (IntechInTech, 2011)
   We consider design and hardware realizations of optoelectronic logical elements of twovalued logic with current inputs and current outputs on the basis of CMOS current mirrors. In the chapter we consider the whole family ...
  • Рекурсивні алгоритми багатооперандної обробки інформації 

   Мартинюк, Т. Б. (Вінницький державний технічний університет, 2000)
   Монографія присвячена дослідженню рекурсивних алгоритмів для багатооперандної обробки інформації, які є результатом подальшого розвитку методу паралельної порогової обробки масивів числової інформації. Однією із можливих ...
  • Автогенераторні сенсори на L- та С-негатронах 

   Філинюк, М. А.; Лазарєв, О. О.; Бондарюк, Д. В.; Козін, Д. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2015)
   Розроблені та досліджені схеми частотних сенсорів на L- та С-негатронах, Показано, що наявність від’ємної ємності та індуктивності призводить до підвищення чутливості сенсорів в 3-5 разів, а наявність від’ємного активного ...
  • Фільтр нижніх частот на С-негатроні 

   Лазарєв, О. О. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2017)
   Розглянуті характеристики фільтра нижніх частот на С-негатроні. Показано, що використання С-негатрона дозволяє усунути фазові спотворення сигналу в фільтрі нижніх частот.
  • Режекторний фільтр на С-негатроні 

   Лазарєв, О. О.; Козін, Д. О. (ВНТУ, 2017)
   Об’єктом даного дослідження є процес частотної селекції електричних сигналів. Предметом дослідження є режекторний фільтр та C-негатрони. В роботі показано, що використання C-негатронів дозволяє покращити характеристики ...
  • Дослідження використання С-негатронів для збільшення коефіцієнта переналаштування генераторів електричних коливань 

   Лазарєв, О. О.; Романько, А. І. (ВНТУ, 2017)
   Об’єктом даного дослідження є процес генерації електричних сигналів. Предметом дослідження є генератор сигналів та C-негатрони. В роботі показано, що використання C-негатронів дозволяє покращити характеристики генераторів ...
  • Досягнення та перспективи використання L-, C-негатронів 

   Лазарєв, Олександр (Вінницький національний технічних університет, 2017)
   Об’єктом даного дослідження є процес перетворення інформаційних сигналів в радіотехнічних пристроях. Предметом дослідження є L-, C-негатрони та радіотехнічні пристрої на їх основі. В роботі показані перспективи використання ...
  • Схемотехнічні L-, C-негатрони 

   Лазарєв, Олександр (Вінницький національний технічних університет, 2016)
   Наведена загальна класифікація схемотехнічних реалізації L-, C-негатронів. Розглянуті схемотехнічні реа-лізації L-, C-негатронів на операційних підсилювачах, біполярних транзисторах та конвеєрах струму. Показані частотні ...