Отображаемые элементы 1-20 из 20252

  • Метод формалізації процесу прийняття рішення на базі теорії порогових елементів 

   Азарова, А. О.; Роїк, О. М.; Поплавський, А. В.; Ткачук, А. П. (НАН України, 2018)
   Проведено дослідження та обґрунтовано можливість використання теорії порогових елементів для формалізації процесу прийняття складних неструктурованих рішень, а також розроблено відповідний метод класифікації різних об’єктів ...
  • Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни ”Психологія” для студентів спеціальності 073 – ”Менеджмент" 

   Прищак, М. Д.; Мацко, Л. А.; Pryschak, M. D.; Matsko, L. A.; Прыщак, Н. Д. (ВНТУ, 2018)
   Методичні вказівки передбачається використовувати в процесі самостійної та індивідуальної роботи студентів, підготовці до практичних занять. Методичні вказівки розроблені відповідно до програми дисципліни “Психологія” для ...
  • “Закоханий у небо” (до 90-річчя від дня народження Л. Ф. Бикова) 

   Савчук, Тетяна Степанівна; Савчук, Татьяна Степановна; Savchuk, Tetyana (ВНТУ, 2018-12)
   12 грудня день народження українського актора та режисера Леоніда Федоровича Бикова - легендарного командира ескадрильї Титаренка, хвацького Максима Перепелиці, романтичного Альоші Акішиного, героїчного єфрейтора Святкіна… ...
  • Теплообмінна труба 

   Боднар, Лілія Анатоліївна; Сологуб, Тетяна Анатоліївна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-12-10)
   Теплообмінна труба, що містить пристрій для інтенсифікації теплообміну у вигляді скрученої стрічки, яка відрізняється тим, що на краях стрічки зафіксовано дротову спіраль.
  • Двотактний симетричний підсилювач струму 

   Азаров, Олексій Дмитрович; Богомолов, Сергій Віталійович; Павлов, Сергій Володимирович; Генеральницький, Євгеній Сергійович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-12-10)
   Двотактний симетричний підсилювач струму, який містить перше, друге, джерела постійного струму, шини додатного та від'ємного живлення, вхідну і вихідну шини, шину нульового потенціалу, тридцять двадцять два транзисторів, ...
  • Електродний дріт 

   Савуляк, Валерій Іванович; Бакалець, Дмитро Віталійович; Фуштей, Михайло Васильович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-12-10)
   Електродний дріт, що складається з металевої оболонки, серцевини, в якості якої використані компоненти з волокнами та стрічки із металів та сплавів, розташованих вздовж електрода, вміст яких залежить від заданих властивостей, ...
  • Вібраційний екстрактор 

   Кутняк, Микола Миколайович; Коц, Іван Васильович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-12-10)
   Вібраційний екстрактор, що включає вертикальний корпус з пристроями введення і виведення фаз, встановлений в корпусі з можливістю поздовжнього зворотно-поступального руху шток із закріпленими на ньому тарілками, перфорованими ...
  • Пристрій для вимірювання тиску 

   Осадчук, Олександр Володимирович; Осадчук, Володимир Степанович; Звягін, Олександр Сергійович; Савицький, Антон Юрійович; Осадчук, Ярослав Олександрович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-12-10)
   Пристрій для вимірювання тиску, який складається з чутливого до тиску резистора, польового транзистора, джерела напруги, конденсатора і пасивної індуктивності, другий вивід пасивної індуктивності з'єднаний з першим виводом ...
  • Вимірювач індукції магнітного поля на основі магнітодіода 

   Осадчук, Олександр Володимирович; Мартинюк, Володимир Валерійович; Кулик, Людмила Вікторівна; Жагловська, Олена Миколаївна; Шаргало, Ілля Васильович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-12-10)
   Вимірювач індукції магнітного поля на основі магнітодіода, який містить два резистори, магніточутливий діод, біполярний транзистор джерело постійної напруги, перший полюс якого з'єднаний з першим виводом першого резистора ...
  • Багатошаровий теплоізоляційний стіновий блок 

   Ратушняк, Георгій Сергійович; Бікс, Юрій Семенович; Тітко, Олег Васильович; Лялюк, Андрій Олександрович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-12-10)
   Багатошаровий теплоізоляційний стіновий блок, який складається із зовнішнього й внутрішнього шарів скріплених між собою та розміщеного між ними теплоізоляційного шару, відрізняється тим, що зовнішній шар має вигляд кладки ...
  • Автоматизована система для випробування асинхронних електродвигунів 

   Васілевський, Олександр Миколайович; Присяжнюк, Василь Васильович; Мазур, Василь Павлович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-12-10)
   Автоматизована система для випробування асинхронних електродвигунів, яка складається з трифазного регульованого джерела живлення, керований вхід якого з'єднаний з першим виходом двоканального ЦАП, а вихід з входом давачів ...
  • Спосіб вимірювання інтенсивності світла 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Тімченко, Леонід Іванович; Білан, Степан Миколайович; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Тимченко, Леонид Иванович; Билан, Степан Николаевич; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych; Timchenko, Leonid Ivanovych; Bilan, Stepan Mykolaiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1997-04-25)
   Спосіб вимірювання інтенсивності світла полягає в подачі світла на фоточутливі елементи через систему світловодів. З метою підвищення точності і розширення динамічного діапазону вимірювання відрізки світловодів включаються ...
  • Пристрій для додавання 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Подорожнюк, Володимир Андрійович; Білан, Степан Миколайович; Меламуд, Олександр Михайлович; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Подорожнюк, Владимир Андреевич; Билан, Степан Николаевич; Меламуд, Александр Михайлович; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych; Podorozhniuk, Volodymyr Andriiovych; Bilan, Stepan Mykolaiovych; Melamud, Oleksandr Mykhailovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1997-04-25)
   Винахід відноситься до інформаційних технологій. Пристрій містить вхідні інформаційні шини, елемент І, елемент АБО, лічильник результату, перетворювач код-частота.
  • Пристрій для сумування тривалості імпульсів 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Білан, Степан Миколайович; Короновський, Алім Іванович; Білан, Лариса Валентинівна; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Билан, Степан Николаевич; Короновский, Алим Иванович; Билан, Лариса Валентиновна; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych; Bilan, Stepan Mykolaiovych; Koronovskyi, Alim Ivanovych; Bilan, Larysa Valentynivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1997-04-25)
   Пристрій для сумування тривалості імпульсів містить К блоків сумування кожний з яких містить n бістабільних елементів, два елементи заборони, два формувача імпульсів, дві групи по n елементів І та дві групи по n елементів ...
  • Фотоелектричний пристрій для вимірювання діаметра виробів 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Білан, Степан Миколайович; Тімченко, Леонід Іванович; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Билан, Степан Николаевич; Тимченко, Леонид Иванович; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych; Bilan, Stepan Mykolaiovych; Timchenko, Leonid Ivanovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1997-04-25)
   Фотоелектричний пристрій для вимірювання діаметра виробів містить оптично зв'язані джерело світла, оптичну систему, призначену для переносу зображення в площину аналізу, і дискретну лінійку фотоприймачів, зсувний регістр, ...
  • Оптоелектронний вузол матриці для порівняння зображень 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Подорожнюк, Володимир Андрійович; Білан, Степан Миколайович; Натрошвілі, Отар Георгійович; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Подорожнюк, Владимир Андреевич; Билан, Степан Николаевич; Натрошвили, Отар Георгиевич; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych; Podorozhniuk, Volodymyr Andriiovych; Bilan, Stepan Mykolaiovych; Natroshvili, Otar Heorhiiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1997-04-25)
   Оптоелектронний вузол матриці для порівняння зображень містить елемент пам'яті та фото приймальний елемент, оптичний вхід якого є першим оптичним входом вузла. З метою розширення області використання за рахунок виконання ...
  • Аналіз впливу проектних факторів на вибір теплоізоляційного матеріалу вузлів примикання з використанням лінгвістичних зміних 

   Ратушняк, Г. С.; Очеретний, А. М.; Материнська, О. Ю. (ВНТУ, 2018)
   Одним із можливих рішень максимально ефективного використання енергоресурсів і одночасного підвищення рівня комфортності є застосування утеплення будинків. Застосування інноваційних енергоощадних конструктивних вузлів ...
  • Моделювання теплопередачі через зовнішній багатошаровий солом’яний стіновий блок 

   Ратушняк, Г. С.; Бікс, Ю. С.; Лялюк, А. О. (ВНТУ, 2018)
   Запропоновано конструктивне виконання зовнішнього багатошарового стінового теплозвукоізоляційного блоку. Блок містить плиту із матеріалів різної густини та теплопровідності. Основним теплоізоляційним матеріалом є пресована ...
  • Математичні моделі робочого процесу вихрового циклону 

   Лучков, В. В.; Коц, І. В. (ВНТУ, 2018)
   В даній статті розглядаються методи розрахунку ефективності пиловловлювального обладнання, що поєднують в собі декілька способів очистки газів від завислих в них твердих частинок. Розроблені математичні моделі процесу ...
  • Ефективні системи теплопостачання на основі ґрунтових теплообмінників та сонячних колекторів. для медичних закладів у сільській місцевості 

   Коц, І. В.; Миколаєнко, В. В. (ВНТУ, 2018)
   Досліджено ефективні системи теплопостачання для збереження енергії в медичних закладах і запропоновано енергоощадне обладнання для систем опалення та водопостачання, яке дозволятиме зменшити витрати енергії на створення ...