Отображаемые элементы 1-20 из 20133

  • THE MALE VOCAL ENSEMBLE "BREVIS" OF VINNYTSIA COLLEGE OF CULTURE AND ARTS NAMED AFTER M. D. LEONTOVYCH: ITS CREATIVITY AND VALUE FOR THE DEVELOPMENT OF VOCAL ART OF VINNYTSIA REGION 

   Sidletska, Т. І.; Сідлецька, Т. І.; Сидлецкая, Т. И. (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2018)
   Purpose of Research. The purposes of the article are to determine the features of creative activity and to generalize the artistic achievements of the vocal ensemble "Brevis" of Vinnytsia college of Culture and Arts named ...
  • Транкінговий зв’язок для попередження та усунення наслідків пожеж 

   Трофанюк, Р. В.; Березюк, О. В. (Черкаський iнститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Нацiонального унiверситету цивiльного захисту України, 2018)
   Використання транкінгового зв’язку є перспективним видом зв’язку для попередження та усунення наслідків пожеж, що дозволить значно скоротити час на їхнє проведення.
  • Розвиток освітніх підходів: спроба системного аналізу 

   Прищак, М. Д.; Pryschak, M. D.; Прыщак, Н. Д. (ВНТУ, 2018)
   Проаналізовано підходи в освіті. Визначено позитивні сторони та недоліки особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів. Досліджено роль комунікативного підходу як методологічного чинника становлення парадигми ...
  • Актуальні проблеми полігонів твердих побутових відходів 

   Наконечна, А. В.; Лемешев, М. С. (Одеська національна академія харчових технологій, 2018)
   В роботі встановлено що, організація переробки відходів ускладнюється цілим рядом факторів. Серед яких особливе значення мають: відсутність роздільного збору та наявність вільних територій для захоронення відходів.
  • Methodological bases of concept formation and choice of innovative business strategies 

   Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю.; Dzhedzhula, V.; Yepifanova, I (Baltija Publishing, 2018)
   Modern economic world tendencies and practice of the developed countries testify that in the conditions of the high level of financial risks and influence of various crisis factors, one of the main problems of operation ...
  • Метод визначення теплопровідності будівельних матеріалів та виробів 

   Риндюк, Світлана Володимирівна; Рындюк, Светлана Владимировна; Ryndiuk, S. (ВНТУ, 2018)
   У дисертаційній роботі проведено експериментальні дослідження зміни температури в конструкції не тільки на протилежних гранях, а і в кожному шарі матеріалу, шляхом встановлення термопар як на стиках матеріалів, так і в них ...
  • Рекомендаційний покажчик літератури з питань вищої школи за ІII кв. 2018 р. 

   Квятківська, Лариса Володимирівна; Квятковская, Лариса Владимировна; Kvyatkivska, Larysa (ВНТУ, 2018-10)
   Відділ наукової інформації та бібліографії НТБ ВНТУ готує підбірку матеріалів з питань вищої школи, які надають допомогу в навчально-виховній роботі. Покажчик включає матеріали з книг та періодичних видань за ІII кв. 2018 р.
  • Сировинна суміш для виготовлення керамічної будівельної цегли 

   Сердюк, Василь Романович; Христич, Олександр Володимирович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-09-25)
   Сировинна суміш для виготовлення керамічної будівельної цегли, яка містить глину, золу-винос, подрібнене вугілля, яка відрізняється тим, що до сировинної суміші введено добавку фосфатного фільтраційного шламу з наступним ...
  • Спосіб псевдонедетермінованого поточного шифрування 

   Баришев, Юрій Володимирович; Караван, Владислав Русланович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-09-25)
   Спосіб псевдонедетермінованого поточного шифрування, який полягає в тому, що використовують групу вторинних генераторів псевдовипадкових чисел, послідовність рівномірно розподілених випадкових чисел генерують блоками по М ...
  • Моноімітансний двійковий шифратор 

   Стахов, Володимир Петрович; Лазарєв, Олександр Олександрович; Білинський, Йосип Йосипович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-09-25)
   Моноімітансний двійковий шифратор, який містить перший, другий та третій відрізки лінії передачі, який відрізняється тим, що в нього введено дванадцять вхідних клем, три вихідних клеми, і ще дванадцять відрізків лінії ...
  • Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора 

   Грабко, Володимир Віталійович; Грабко, Валентин Володимирович; Паланюк, Олександр В'ячеславович; Охов, Владислав Володимирович; Грабко, Владимир Витальевич; Грабко, Валентин Владимирович; Hrabko, Volodymyr Vitaliyovych; Hrabko, Valentyn Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-09-25)
   Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора, що містить об'єктив, за яким n дзеркал закріплені на оптичній лінійці таким чином, що їх площини утворюють кут 45° з головною оптичною віссю, n ...
  • Генератор струму зсуву нуля 

   Азаров, Олексій Дмитрович; Богомолов, Сергій Віталійович; Козак, Ірина Романівна; Азаров, Алексей Дмитриевич; Богомолов, Сергей Витальевич; Azarov, Oleksii Dmytrovych; Bohomolov, Serhii Vitaliiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-09-25)
   Генератор струму зсуву нуля, який містить шини додатного та від'ємного живлення, джерело струму, вісім транзисторів, вихідну шину, причому бази і другого транзисторів з'єднано з базами третього і четвертого транзисторів ...
  • Прилад для вимірювання концентрації газів 

   Осадчук, Олександр Володимирович; Осадчук, Володимир Степанович; Звягін, Олександр Сергійович; Савицький, Антон Юрійович; Осадчук, Ярослав Олександрович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-09-25)
   Прилад для вимірювання концентрації газів, що містить газочутливий опір, який відрізняється тим, що в нього введено два біполярних транзистори, джерело постійної напруги, два опори та індуктивність, з'єднану з ємністю, яка ...
  • Лазерна фотоплетизмографія в комплексній оцінці колатерального кровообігу нижніх кінцівок 

   Сандер, С. В.; Козловська, Т. І.; Павлов, В. С. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2018-10)
  • Study of the peripheral blood circulation in abdominal wall using opto-electronic plethysmograph 

   Katelyan, O. V.; Himych, S. D.; Kolesnic, P. F.; Pavlov, V. S.; Kozlovska, T. I.; Barylo, A. S.; Павлов, В. С.; Козловська, Т. І. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2018-10)
  • Мобільна матриця-трансформер Коробова А. – Коробова В. «Барва-СДС/МОБ» для профілактики та лікування синдрому діабетичної стопи 

   Коробов, А. М.; Коробов, В. А.; Коробов, С. В.; Шевченко, О. В.; Бойкачова, О. М.; Ганін, В. Ю.; Гречко, О. В.; Козачок, О. Л.; Козир, О. В.; Бабенко, Л. О.; Томашевський, Р. С.; Павлов, С. В. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018-10)
  • Multiparametric system of blood plasma Mueller-Jones polarimetry for breast fibroadenoma diagnosis 

   Zabolotna, N. I.; Pavlov, S. V.; Radchenko, K. O.; Заболотна, Н. І.; Павлов, С. В.; Радченко, К. О. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2018-10)
  • Optical methods of processing biomedical image of retinal macular region of the eye 

   Saldan, Y. R.; Pavlov, S. V.; Vovkotrub, D. V.; Saldan, Y. Y.; Салдан, Й. Р.; Павлов, С. В.; Вовкотруб, Д. В.; Салдан, Ю. Й. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2018-10)
  • Підвищення активності золи-винесення 

   Ковальський, В. П.; Очеретний, В. П.; Бурлаков, В. П.; Сідлак, О. С. (Академія технічних наук України, 2018-04)
   Сьогодні особливу актуальність набуває здійснення нових наукових розробок, спрямованих на створення ефективних будівельних матеріалів та ресурсозберігаючих технологій з мінімальним вмістом енергоємних компонентів.