Show simple item record

dc.contributor.authorПетрук, В. Г.uk
dc.contributor.authorКватернюк, С. М.uk
dc.contributor.authorСидорчук, Ю. Ю.uk
dc.contributor.authorПетрук, В. Г.ru
dc.contributor.authorКватернюк, С. М.ru
dc.contributor.authorСидорчук, Ю. Ю.ru
dc.contributor.authorPetruk, V. G.en
dc.contributor.authorKvaternyuk, S. M.en
dc.contributor.authorSydorchuk, Y. Y.en
dc.date.accessioned2015-05-29T09:43:20Z
dc.date.available2015-05-29T09:43:20Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationКонтроль концентрації фітопланктону у фотобіореакторах [Текст] / В. Г. Петрук, С. М. Кватернюк, Ю. Ю. Сидорчук // Збірник матеріалів 2-го Міжнародного конгресу "Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування", Львів, 19-22 вересня 2012 р. – Львів : "ЗУКЦ", 2012. - C. 46.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1047
dc.description.abstractЗначну частку відходів антропогенного походження складають біогенні органічні відходи. При надходженні таких відходів зі стічними водами у навколишнє середовище відбувається погіршення екологічного стану водойм та зниження якості поверхневих вод. Однак біогенні речовини, що скидаються у стічні води, можуть бути джерелом живлення фітопланктону у фотобіореакторах станцій очищення стічних вод.uk
dc.description.abstractЗначительную долю отходов антропогенного происхождения составляют биогенные органические отходы. При поступлении таких отходов со сточными водами в окружающую среду происходит ухудшение экологического состояния водоемов и снижение качества поверхностных вод. Однако биогенные вещества, сбрасываемые в сточные воды, могут быть источником питания фитопланктона в фотобиореакторы станций очистки сточных вод.ru
dc.description.abstractA significant proportion of waste anthropogenic nutrients up organic waste. If you receive such waste with sewage into the environment is deteriorating environmental state of water bodies and reduce the quality of surface waters. However nutrients discharged into waste water can be a source of supply of phytoplankton in fotobioreaktorah wastewater treatment.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherНаціональний університет "Львівська політехніка"uk
dc.subjectфітопланктонuk
dc.titleКонтроль концентрації фітопланктону у фотобіореакторахuk
dc.typeThesis
dcterms.subjectфотобіореакторuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record