Recent Submissions

 • Перспективність застосування датчика малих лінійних переміщень на муаровому ефекті в управлінні технікою для поводження з твердими побутовими відходами 

  Мельничук, О. І. (ВНТУ, 2019)
  Виконано дослідження перспективності застосування датчика малих лінійних переміщень на муаровому ефекті для управління технікою для поводження з твердими побутовими відходами, який дозволяє з високою точністю вимірювати ...
 • Conceptual principles and practice of implementing modern pedagogical approaches 

  Hadaichuk, N. M.; Tulchak, L. V.; Гадайчук, Н. М.; Тульчак, Л. В. (ВНТУ, 2017)
  The article deals with the problem of higher education reform in Ukraine. High school needs a transition to creative higher education and alternative ways of teaching.
 • Use of internet resourses for foreign language learning 

  Nykyporets, S. S.; Hadaichuk, N. M.; Гадайчук, Н. М. (ВНТУ, 2018)
  The article deals with the issues of using internet resources in a modern high technical school.
 • Learning a second foreign language as a time challenge 

  Гадайчук, Н. М.; Hadaichuk, N. M. (ВНТУ, 2019)
  У статті розглядається важливість вивчення другої іноземної мови студентами в умовах інтенсивного макроекономічного розвитку країни. Підкреслюється необхідність володіння мовою для майбутніх фахівців. Окреслено цілі, що ...
 • What Exactly Is A Raspberry Pi? 

  Гадайчук, Н. М.; Крекотень, Є. Г. (2019)
  У цій роботі розглядається плата Raspberry Pi, описується її призначення і основні структурні елементи.
 • Testing. Basic concepts of testing software 

  Медведєва, С. О.; Абдуллаєв, О. А. (ВНТУ, 2019)
  У даній доповіді розглянуто основні концепції та види тестування програмного забезпечення, а також окреслено важливість приділення йому великої уваги у інших сферах.
 • Neural networks in Machine learning 

  Medvedieva, S. O.; Bogach, I. V.; Kovenko, V. A.; Медведєва, С. О.; Богач, І. В.; Ковенко, В. А. (ВНТУ, 2019)
  В статті розглянуті основи роботи з нейронними мережами, особливу увагу приділено моделі мережі під назвою «перцептрон», запровадженої Френком Розенблаттом. До того ж було розкрито тему найпоширеніших мов програмування, ...
 • The prospects of application of Google services in the process of foreign languages teaching 

  Медведєва, С. О. (ВНТУ, 2019)
  Дана робота розкриває суть дистанційного навчання, окреслює важливість використання дистанційних навчальних курсів; також вивчається та аналізується навчальна платформа Google Classroom та оцінюються перспективи її ...
 • Basic principles of the blockchain technology and its application 

  Медведєва, С. О.; Мальований, Д. В. (ВНТУ, 2019)
  У даній доповіді розглянуто основні принципи роботи технології блокчейн, її практичну цінність та способи застосування у науковій, медичній, соціальній та фінансовій сферах.
 • Career in IT: Team Leader 

  Медведєва, С. О.; Степанова, Т. М. (ВНТУ, 2019)
  В даній роботі розглядаються професійні обов`язки командного керівника, визначаються особливості даної професії, і надаються поради щодо вдосконалення професійних навичок.
 • From .PSD to interactive website: modern instruments for front-end development 

  Semeniuk, A. V.; Magas, L. M.; Семенюк, А. В.; Магас, Л. М. (ВНТУ, 2019)
  Today, information is the most important instrument in all areas of our life. It`s important to develop tools that can transfer pieces of information one point to another. Moreover, it`s adaptive for every user. Web-application ...
 • The effects of technology on humanity 

  Magas, L.; Lukashuk, A.; Магас, Л. М.; Лукашук, О. О. (ВНТУ, 2019)
  This article describes the issues of technology impact on our lives. It stresses effect on you all those hours you spend staring at your smartphone, tablet, or computer and what you can do about it.
 • Ефективні в’яжучі з використанням промислових відходів 

  Лемішко, К. К. (ВНТУ, 2019)
  В роботі запропоновано використання промислових техногенних відходів для отримання ефективного комплексного металозолофосфатного в‘яжучого.
 • Concequences of a paradigm shift in higher education 

  Magas, L. M.; Магас, Л. М. (ВНТУ, 2019)
  The article surveys the concept of a paradigm shift. Types and reasons of it are given. Higher education is changing but is still very important. JetIQ is being introduced in VNTU.
 • Концепція розвитку архітектурно- планувальної структури внутрішньо дворового простору житлової забудови 

  Сердюк, Т. В.; Потапова, Т. Є.; Бармалюк, В. М.; Кобилянський, В. О. (ВНТУ, 2018)
  В даній статті дослідили сутність та основні характеристики архітектурно-планувальної структури внутрішньо дворового простору багатоповерхової та середньо поверхової житлової забудови на прикладі українських міст та ...
 • Особливості інноваційної діяльності на будівельних підприємствах 

  Сердюк, Т. В.; Пляцок, М. С. (ВНТУ, 2018)
  Будівельна галузь є надзвичайно чутливою та залежною від загального стану економіки. Адже в періоди фінансових криз в країні показники будівництва погіршувались значно більшими темпами, ніж в середньому по економіці, і ...
 • Використання залишків піролізної переробки мулових осадів стічних вод в будівельних сумішах 

  Сердюк, В. Р.; Христич, О. В.; Терещенко, О. П.; Жердецький, В. Ф.; Житник, В. В. (ВНТУ, 2018)
  Підтверджено, що екологічний стан довкілля в Україні є на сьогодні однією з найгостріших соціально- економічних проблем, а забруднення водних екосистем є величезною небезпекою для майбутніх поколінь. Висвітлено актуальність ...
 • Етнокультурна орнаменталістика роману Льюіс Ердріч “Lovemedicine”: Лінгвосеміотичний аспект 

  Варчук, Л. В. (Київський національний лінгвістичний університет, 2019)
  Із багатьох концептуально значущих сфер поетики художнього тексту питання своєрідності наративної організації його прозового різновиду все більше привертає увагу вітчизняних і зарубіжних дослідників (U. Margulin, W. Schmid, ...
 • Використання інтерактивних методів навчання при викладанні іноземних мов в немовному вузі 

  Медведєва, С. О.; Вяхк, І. А. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2013)
  Тези доповідей присвячені методиці та практиці використання інтерактивних методів навчання іноземним мовам (на прикладі англійсської) у вищих навчальних закладах.
 • Studying English via the Internet 

  Medvedieva, Svitlana; Медведєва, С. О. (Рівненський державний гуманітарний університет, 2013)
  The article gives an overview of the resources that can be applied with the purpose of language learning and teaching. The key emphasis is put on the on-line teaching projects and distance education

View more