Show simple item record

dc.contributor.authorГрабко, Володимир Віталійовичuk
dc.contributor.authorГрабко, Валентин Володимировичuk
dc.contributor.authorВаравва, Микола Олеговичuk
dc.contributor.authorГрабко, Владимир Витальевичru
dc.contributor.authorГрабко, Валентин Владимировичru
dc.contributor.authorHrabko, Volodymyr Vitaliiovychen
dc.contributor.authorHrabko, Valentyn Volodymyrovychen
dc.date.accessioned2015-07-22T07:52:27Z
dc.date.available2015-07-22T07:52:27Z
dc.date.issued2015-04-27
dc.identifier98350
dc.identifier.citationПат. 98350 UA, МПК G01K 13/08. Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора [Текст] / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, М. О. Варавва (Україна). - № u201412020 ; заявл. 06.11.2014 ; опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8. - 8 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1478
dc.description.abstractПристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора, що містить об'єктив, інфрачервоний приймач, що містить п окремих інфрачервоних сенсорів, дільник частоти, буферний регістр, комутатор, блок підготовки даних, два генератори імпульсів, два керовані підсилювачі, відеоконтрольний блок, лічильник, генератор напруги та блок пам'яті, датчик положення, блок задания положення, блок задания швидкості, розподілювач тактів, два регістри, два цифрових компаратори, цифровий суматор, два тригери, два елементи І та індикатор, причому вихід дільника частоти підключений до входів буферного регістра, лічильника та до першого входу відеоконтрольного блока, другий та третій входи якого з'єднані з виходами першого та другого керованих підсилювачів, перші входи яких підключені до виходу генератора напруги, а другі входи з'єднані відповідно з першим та другим виходами блока пам'яті, вхідна цифрова шина якого підключена до вихідної цифрової шини лічильника, четвертий вхід відеоконтрольного блока разом з першим входом блока підготовки даних з'єднані з виходом комутатора, вхідна цифрова шина якого підключена до вихідної цифрової шини буферного регістра, вхідна цифрова шина якого з'єднана з виходами п окремих інфрачервоних сенсорів інфрачервоного приймача, вихід блока підготовки даних підключений в кола ЕОМ, вихідна цифрова шина блока задания положення з'єднана з першою вхідною цифровою шиною першого цифрового компаратора, друга вхідна цифрова шина якого разом з вхідними цифровими шинами першого та другого регістрів підключені до вихідної цифрової шини датчика положення, вихід першого цифрового компаратора з'єднаний з першим входом першого елемента І, другий вхід якого підключений до першого виходу другого тригера, а вихід з'єднаний з першим входом першого тригера, другий вхід якого разом зі входом індикатора підключені до другого виходу другого тригера, перший вхід якого з'єднаний з виходом другого цифрового компаратора, друга вхідна цифрова шина якого підключена до вихідної цифрової шини блока задания швидкості, а перша вхідна цифрова шина з'єднана з вихідною цифровою шиною цифрового суматора, перша і друга вхідні цифрові шини якого підключені відповідно до вихідних цифрових шин першого та другого регістрів, входи яких з'єднані відповідно з першим та другим виходами розподілювача тактів, третій вихід якого підключений до другого входу другого тригера, вихід другого генератора імпульсів з'єднаний зі входом розподілювача тактів, вихід першого тригера підключений до першого входу другого елемента І, другий вхід якого з'єднаний з виходом першого генератора імпульсів, а вихід підключений до входів дільника частоти, генератора напруги, комутатора та до другого входу блока підготовки даних який відрізняється тим, що в нього введено третій і четвертий регістри, табло з семисегментних елементів, аналого-цифровий перетворювач, третій елемент І, третій цифровий компаратор, причому вхідна цифрова шина табло семисегментних елементів з'єднана з вихідною цифровою шиною четвертого регістра, вхід якого підключений до виходу першого цифрового компаратора, а вхідна цифрова шина разом з першою вхідною цифровою шиною третього цифрового компаратора з'єднані з вихідною цифровою шиною третього регістра, вхід якого підключений до виходу третього елементу І, а вхідна цифрова шина разом з другою вхідною цифровою шиною третього цифрового компаратора з'єднані з вихідною цифровою шиною аналого-цифрового перетворювача, перший вхід якого підключений до виходу комутатора, а другий вхід разом з першим входом третього елемента І з'єднанні з виходом другого елемента І, другий вхід третього елемента І підключений до виходу третього цифрового компаратора.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG01K 13/08
dc.subjectбезконтактна термометріяuk
dc.subjectротор гідрогенератораuk
dc.subjectвимірювання температури рухомих об'єктівuk
dc.titleПристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератораuk
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record