Show simple item record

dc.contributor.authorГраняк, Валерій Федоровичuk
dc.contributor.authorКухарчук, Василь Васильовичuk
dc.contributor.authorКухарчук, Василий Васильевичru
dc.contributor.authorKukharchuk, Vasyl Vasyliovychen
dc.date.accessioned2015-07-22T09:03:36Z
dc.date.available2015-07-22T09:03:36Z
dc.date.issued2015-03-25
dc.identifier97583
dc.identifier.citationПат. 97583 UA, МПК G01N 22/04. Двоканальний адаптивний широкодіапазонний пристрій контролю вологості [Текст] / В. Ф. Граняк, В. В. Кухарчук (Україна). - № u201410086 ; заявл. 15.09.2014 ; опубл. 25.03.2015, Бюл. № 6. - 10 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1495
dc.description.abstractДвоканальний адаптивний широкодіапазонний пристрій контролю вологості, який містить високочастотний генератор, первинний вимірювальний перетворювач вологості, що являє собою несиметричний смуговий хвилевід, фільтр верхніх частот, нормуючий перетворювач, компаратор, аналоговий мультиплексор, три каскади логічних елементів І, каскад логічних елементів АБО, каскад RS - тригерів, два цифро-аналогових перетворювача, числовий перетворювач, причому вихід високочастотного генератора з'єднаний з входом первинного вимірювального перетворювача вологості, вихід першого нормуючого перетворювача з'єднаний з другим входом першого компаратора, вихід якого з'єднаних з першими входами першого каскаду логічних елементів І, виходи першого каскаду логічних елементів І з'єднані з першими входами каскаду логічних елементів АБО, виходи якого з'єднані з першими входами каскаду RS - тригерів, виходи каскаду RS - тригерів з'єднані з другими входами другого каскаду логічних елементів І, a m-n+1 останніх виходів каскаду RS - тригерів з'єднані з першими входами третього каскаду логічних елементів І, перший вихід числового перетворювача з'єднаний з першими входами другого каскаду логічних елементів І, m перших паралельних каналів другого виходу числового перетворювача з'єднані з другими входами каскаду RS - тригерів, a m останніх паралельних каналів другого виходу числового перетворювача з'єднані з другими входами першого каскаду логічних елементів І, третій вихід числового перетворювача з'єднаний з другими входами каскаду логічних елементів АБО, четвертий вихід числового перетворювача з'єднаний з другими входами третього каскаду логічних елементів І, шостий вихід числового перетворювача з'єднаний з третім входом аналогового мультиплексора, виходи другого каскаду логічних елементів І з'єднані з входом першого цифро-аналогового перетворювача, виходи третього каскаду логічних елементів І з'єднані з входом другого цифро-аналогового перетворювача, виходи першого та другого цифро-аналогового перетворювача з'єднані, відповідно, з першим та другим входами аналогового мультиплексора, а вихід аналогового мультиплексора з'єднаний з першим входом першого компаратора, який відрізняється тим, що в нього введено перший та другий високочастотний випрямляч, керований нормуючий перетворювач, перший та другий допоміжні генератори, перший та другий фазоамплітудний перетворювач, перший та другий блок змішування фаз, другий та третій нормуючі перетворювачі, другий, третій та четвертий фільтри верхніх частот, перший та другий формувач, RS - тригер, квантуючий генератор, логічний елемент І, двійковий лічильник, другий та третій компаратори, цифровий мультиплексор, причому виходи і каскаду RS - тригерів· з'єднані з першим входом цифрового мультиплексору, п'ятий вихід числового перетворювача з'єднаний з третім входом цифрового мультиплексора, вихід первинного вимірювального перетворювача вологості з'єднаний з входом першого високочастотного випрямляча та першим входом першого змішувача фаз, вихід першого високочастотного випрямляча з'єднаний з входом першого нормуючого перетворювача та другим входом другого та першим входом третього компаратора, вихід високочастотного генератора з'єднаний з першим входом керованого нормуючого перетворювача, вихід якого з'єднаний з входом другого високочастотного випрямляча, першим входом другого змішувача фаз та другими входами першого та другого фазоамплітудного перетворювача, перші входи першого та другого фазоамплітудного перетворювача з'єднані з виходами першого та другого допоміжних генераторів відповідно, виходи першого та другого фазоамплітудних перетворювачів з'єднані з другими та третіми входами першого та другого блоків змішування фаз, треті входи першого та другого фазоамплітудного перетворювача з'єднані з виходом другого та третього нормуючих перетворювачів відповідно, вихід першого блоку змішування фаз з'єднаний з першими входами першого та третього фільтрів верхніх частот, а вихід другого блоку змішування фаз з'єднаний з першими входами другого та четвертого фільтрів верхніх частот, другі входи першого та другого фільтрів верхніх частот з'єднані з виходом другого нормуючого перетворювача, а другі входи третього та четвертого фільтрів верхніх частот з'єднані з виходом третього нормуючого перетворювача, входи другого та третього нормуючого перетворювача з'єднані з шостим та восьмим виходом числового перетворювача, виходи першого та третього фільтрів верхніх частот з'єднані з входом першого формувача фазових імпульсів, а виходи другого та четвертого фільтрів верхніх частот з'єднані з входом другого формувача фазових імпульсів, виходи першого та другого формувачів фазових імпульсів з'єднані з другим та першим входом RS - тригера відповідно, а перший вихід RS - тригера з'єднаний з першим входом логічного елемента І, другий вихід RS - тригера з'єднаний з другим входом числового перетворювача, другий вхід логічного елемента І з'єднаний з виходом квантуючого генератора, вихід логічного елемента І з'єднаний з першим входом двійкового лічильника, другий вхід двійкового лічильника з'єднаний з сьомим виходом числового перетворювача, а вихід двійкового лічильника з'єднаний з другим входом цифрового мультиплексора, вихід цифрового мультиплексора з'єднаний з першим входом числового перетворювача, дев'ятий вихід числового перетворювача являються виходами двоканального адаптивного широкодіапазонного пристрою контролю вологості.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG01N 22/04
dc.subjectконтроль вологостіuk
dc.subjectадаптивний пристрійuk
dc.subjectвимірювальний перетворювачuk
dc.subjectсистема автоматизації обладнанняuk
dc.subjectаналіз властивостей речовинuk
dc.titleДвоканальний адаптивний широкодіапазонний пристрій контролю вологостіuk
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record