07.11.2017 – 08.11.2017

Recent Submissions

 • Про деякі аспекти становлення парадигми освіти України 

  Прищак, М. Д.; Pryschak, M. D. (ВНТУ, 2017)
  Проаналізовано філософські парадигми освіти. Визначено позитивні сторони та недоліки особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів. Досліджено роль комунікативного підходу як методологічного чинника становлення ...
 • Політичний спічрайтинг як PR-технологія 

  Денисюк, А. В. (ВНТУ, 2017)
  Проаналізовано політичний спічрайтинг як ефективну технологію. Визначено, що спічрайтинг впливає на імідж політика, свідомість громадян. Розвиток технології дозволяє політику охопити значну аудиторію громадян, але й ...
 • Мовна проблема і освіта в українському державотворенні 

  Столяренко, О. В.; Столяренко, Ол. В. (ВНТУ, 2017)
  У статті розглядається роль навчальнихзакладіву сучасному українському державотворенні шляхом формуваннямайбутніх активних творців нового життя в Україні, у вихованні в них національної самосвідомості, політичної ...
 • Організаційна робота центру інновацій в електронному урядуванні Вінницького національного технічного університету 

  Хошаба, О. М.; Романюк, О. Н. (ВНТУ, 2017)
  Розглянута організаційна робота Центру інновацій в електронному урядуванні Вінницького національного технічного університету. Особливий наголос зроблено на програмно-технічному рівні роботи, організації захисту інформації, ...
 • Application of adaptive modular control of knowledge of future engineers in the process of foreign language training 

  Hadaichuk, N. M.; Kot, S. O.; Tulchak, L. V.; Гадайчук, Н. М.; Кот, С. О.; Тульчак, Л. В. (ВНТУ, 2017)
  The article deals with the problem of application of adaptive modular control of students-future engineers in the process of foreign language training
 • Conceptual principles and practice of implementing modern pedagogical approaches 

  Hadaichuk, N. M.; Tulchak, L. V.; Гадайчук, Н. М.; Тульчак, Л. В. (ВНТУ, 2017)
  The article deals with the problem of higher education reform in Ukraine. High school needs a transition to creative higher education and alternative ways of teaching.
 • Причини й наслідки двомовності в Україні 

  Азарова, Л. Є.; Горчинська, Л. В. (ВНТУ, 2017)
  У статті йдеться про деякі аспекти проблеми білінгвізму з урахуванням білінгвальної комунікативності та співвідносності мови й національної свідомості; розглянуто причини і наслідки двомовності в Україні. З’ясовано, що ...
 • Засоби масової інформації як «четверта влада» 

  Хоменко, О. С.; Слободянюк, А. В. (ВНТУ, 2017)
  В статті розглянуто поняття «влада», формування принципів ідеальної влади, її соціальні норми та цінності в регулюванні життєдіяльності суспільства, еволюція категорії влада в історико-соціологічному процесі, методи ...
 • Порівняльна характеристика трактування поняття «влада» 

  Богачук, Г. В.; Слободянюк, А. В. (ВНТУ, 2017)
  В статті подані результати дослідження поняття «влада», як фундаментальної категорії політології, її соціальні норми та цінності в регулюванні життєдіяльності суспільства, формування принципів ідеальної влади, еволюція ...