Recent Submissions

 • Нові алгоритми знаходження базової точки на еліптичних кривих у формі Едвардса 

  Циганкова, О. В.; Цыганкова, О. В.; Tsygankova, O. V. (ВНТУ, 2020)
  Перетворення еліптичних кривих, що використовують у національному стандарті цифрового підпису ДСТУ 4145 2002, відповідають сучасним вимогам. Однак, бурхливий розвиток обчислювальної техніки та значне підвищення інтересу ...
 • Високолінійні балансні двотактні підсилювачі постійного струму із низкою похибкою зсуву нуля 

  Азаров, О. Д.; Генеральницький, Є. С.; Азаров, А. Д.; Генеральницкий, Е. С.; Azarov, O. D.; Heneralnytskyi, Y. S. (ВНТУ, 2020)
  Відомо, що двотактні підсилювачі постійного струму (ДППС), як правило мають високу лінійність передатної характе- ристики, широку смугу пропускання (сотні МГц та одиниці ГГц) на рівні одиничного підсилення та значну ...
 • Метод та кросплатформений засіб архівації однотипних файлів 

  Савицька, Л. А.; Коробейнікова, Т. І.; Чирва, П. В.; Коробейникова, Т. И.; Savytska, L. A.; Korobeinikova, T. I.; Chyrva, P. V. (ВНТУ, 2020)
  Дана робота присвячена розробці методу та кросплатформеній реалізації засобу архівації однотипних файлів. Цей про-грамний засіб дозволить ефективно виконувати архівацію великої кількості однотипних файлів. Високий рівень ...
 • Розподілена система підтримки прийняття групових рішень 

  Квєтний, Р. Н.; Кузьміна, Н. Ф.; Кветный, Р. Н.; Кузьмина, Н. Ф.; Kvyetnyy, R. N.; Kuzmina, N. F. (ВНТУ, 2020)
  Процес прийняття рішень є невід’ємною частиною сучасного суспільства. Дослідження показують що за останні десяти- річчя використання груп в організаціях різко зросла і кожна організація функціонує на основі рішень прийнятих ...
 • Моделі системи аналізу та розпізнавання музичних композицій 

  Войтко, В. В.; Бевз, С. В.; Бурбело, С. М.; Ставицький, П. В.; Ставицкий, П. В.; Voitko, V. V.; Bevz, S. V.; Burbelo, S. M.; Stavytskyi, P. V. (ВНТУ, 2020)
  У статті розглядаються моделі системи розпізнавання музичних композицій у системі синтезу та аналізу музичних звуків, спрямовані на підвищення ідентифікаційних можливостей автоматизованої системи. Модуль ...