Recent Submissions

 • Математичне та програмне забезпечення інтелектуального модуля прикладних програмних систем для надання адміністративних послуг щодо проведення екологічної експертизи 

  Дивак, М. П.; Мельник, А. М.; Папа, О. А.; Дивак, Н. П.; Мельник, А. Н.; Папа, А. А.; Dyvak, M. P.; Melnyk, A. M.; Papa, O. A. (ВНТУ, 2020)
  Останнім часом одним із найважливіших напрямів діяльності місцевих органів влади в Україні стало надання адміністративних послуг. Одним із визначальних чинників процесу створення ефективних ЦНАП та підвищення якості надання ...
 • Реалізаційна модель адаптивного суматора для нейроподібних елементів 

  Мартинюк, Т. Б.; Васюра, А. С.; Очкуров, М. А.; Шепотайло, А. В.; Мартынюк, Т. Б.; Очкуров, Н. А.; Martyniuk, T. B.; Vasura, A. S.; Ochkurov, M. A.; Shepotailo, A. V. (ВНТУ, 2020)
  Одним з перспективних напрямків використання нейротехнологій є робототехніка, а саме, системи технічного зору і системи керування для мобільних роботів різного застосування. Зокрема однією з базових задач для цих систем ...
 • АЦП порозрядно-слідкувального врівноваження з ваговою надлишковістю 

  Азаров, О. Д.; Черняк, О. І.; Стахов, О. Я.; Азаров, А. Д.; Черняк, А. И.; Стахов, А. Я.; Azarov, O. D.; Chernyak, O. I.; Stahov, O. Y. (ВНТУ, 2020)
  У статті подано інформаційні і структурні аспекти, покладені в основу організації аналого-цифрового перетворювача, що працює у режимах як слідкувального, так і порозрядного врівноваження. При організації слідкувального ...
 • Система розпізнавання звукових сигналів немовленнєвого походження 

  Ткаченко, О. М.; Тютюнник, Я. О.; Чирва, П. В.; Комаров, В. Л.; Тютюнник, Я. А.; Tkachenko, O. M.; Tiutiunny, Ya. О.; Chyrva, P. V.; Komarov, V. L. (ВНТУ, 2020)
  Дана робота присвячена розробці програмного забезпечення, яке дало б змогу проводити розпізнавання звукових сигна- лів немовленнєвого походження. У статті проведений огляд існуючих на сьогоднішній день систем розпізнавання ...
 • Оцінювання рівня впливу мотивації праці на ефективність діяльності 

  Співак, І. Я.; Крепич, С. Я.; Спивак, И. Я.; Крепыч, С. Я.; Spivak, І. Ya.; Krepych, S. Ya. (ВНТУ, 2020)
  Ефективне виконання роботи працівником визначається трьома чинниками: мотивацією (бажанням працівника викону-вати свою роботу), робочим середовищем (ресурсами, які компанія виділяє для покращення виконання поставлених ...
 • Застосування нейронної мережі у процедурі вертикального хендоверу 

  Семенова, О. О.; Семенов, А. О.; Войцеховська, О. О.; Семёнова, Е. А.; Семёнов, А. А.; Войцеховская, О. А.; Semenova, О. О.; Semenov, А. О.; Voitsekhovska, О. О. (ВНТУ, 2020)
  Розгортання сучасних гетерогенних мереж, де передаються різні типи трафіку із мобільних станцій, котрі рухаються із досить високою швидкістю, призвело до підвищення вимог до якості операції вертикального хендоверу. Процедура ...
 • Дослідження атрибутів людини для задачі повторної ідентифікації 

  Квєтний, Р. Н.; Маслій, Р. В.; Кириленко, О. М.; Кветный, Р. Н.; Маслий, Р. В.; Кириленко, А. М.; Kvyetnyy, R. N.; Maslii, R. V.; Kyrylenko, O. M. (ВНТУ, 2020)
  В роботі досліджується задача розпізнавання атрибутів людини для покращення повторної ідентифікації. Здійснено аналіз методів повторної ідентифікації та методів розпізнавання атрибутів людини. Розглянуті набори даних ...
 • Модифікація методу А-буфера для згладжування тривимірних зображень 

  Романюк, О. Н.; Курінний, М. С.; Дудник, О. О.; Снігур, А. В.; Романюк, С. О.; Романюк, О. Н.; Куренной, М. С.; Дудник, О. О.; Снигур, А. В.; Романюк, С. О.; Romanyuk, O. N.; Kurennoy, M. S.; Dudnik, O. O.; Snigur, A. V.; Romanyuk, S. O. (ВНТУ, 2020-12-25)
  Згідно з методом А-буфера для антиаліайзингу тривимірних зображень використовується динамічний список фрагментів полігонів, які покривають піксел. Метод А-буфера використовує менший об’єм пам’яті порівняно із методами ...