Recent Submissions

 • Типи забруднення водойм і їх наслідки 

  Кирилюк, А. О.; Кравець, Н. М. (ВНТУ, 2021)
  Визначено основні джерела забруднення річкових вод.Наслідки забруднення води.Запропоновано методи очистки та використання води в Україні.
 • Техніко – тактична підготовка футболістів 

  Кулик, Д. Г. (ВНТУ, 2021)
  Проаналізовано як здійснюється дана підготовка для футболістів у ВНТУ. Визначено недоліки у підготовці футболістів та виокремлено методичні положення для удосконалення техніко-технічної підготовки футболістів.
 • Сучасні екологічні проблеми: наркоманія та алкоголізм 

  Хмара, О. В. (ВНТУ, 2021)
  Наркоманія та алкоголізм є екологічними проблемами суспільства і потребують вирішення. Суспільство прагне до усунення цієї проблеми, але щось ніяк не вдається знищити її зовсім. В цьому винна сама людина, адже він здатний ...
 • Розроблення заходів екологічної безпеки у сфері поводження з небезпечними відходами та дослідження їх впливу на водні об’єкти 

  Петрук, В. Г.; Кватернюк, С. М. (ВНТУ, 2021)
  Розроблення заходів для забезпечення екологічної безпеки у сфері поводження з небезпечними відходами та підвищення ефективності оцінювання їх комплексного впливу на водні об’єкти за допомогою методів і засобів мультисп ...
 • Розробка заходів екологічної безпека птахофабрики на прикладі тов "Вінницька птахофабрика" 

  Слободяник, О. О.; Петрук, Р. В. (ВНТУ, 2021)
  У роботі охарактеризовано діяльність птахофабрики, продукцію, стан поводження зі скидами стічних вод, твердими відходами та викидами. Проаналізовано стан навколишнього середовища та загальний вплив птахофабрики на об’єкти ...
 • Ресурсозбереження на залізничному транспорті 

  Романюк, О. Н. (ВНТУ, 2021)
  Проаналізовано заходи з економії енергії залізничним транспортом. Розглянуті шляхи та методи для збі-льшення ресурсозбереження на залізничному транспорті.
 • Ресурсозбереження в нафтогазовій галузі 

  Цимбалюк, В. Р.; Петрук, Р. В.; Кватернюк, С. М. (ВНТУ, 2021)
  Об’єкт дослідження – підприємство НАК «Нафтогаз». Мета роботи – проаналізувати нафтогазовий ком- плекс, виявити екологічні проблеми при нафтогазодобуванні та вжити належних заходів з ресурсозбереження у цій галузі. В ...
 • Проект «Smart-Window» 

  Руденко, Д. В. (ВНТУ, 2021)
  Даний продукт є ефективним засобом для облаштування комфортних умов праці як роботодавця так і простого користувача за рахунок регулювання пропускної здатності поверхні скла та кисню в приміщенні.
 • Проблеми забруднення ґрунтів на різних геоморфологічних рівнях 

  Несса, В. Р. (ВНТУ, 2021)
  Запропоновано дослідити питання забруднення різних типів ґрунтів на прикладі екологічного полігону в до- лині річки Мерла, Краснокутського району Харківської області.
 • Перспективний метод утилізаціі відпрацьованих глинистих сорбентів 

  Сакалова, Г. В. (ВНТУ, 2021)
  Встановлено можливості та режимів застосування дисперсій відпрацьованого бентоніту для обробки шкіряного напівфабрикату і підвищення ресурсозбереження та екологічності шкіряного виробництва.
 • Перспективи використання біополімерних матеріалів 

  Левчук, Н. Д.; Зінченко, А. А.; Кватернюк, С. М. (ВНТУ, 2021)
  Розглянуто проблему шкідливого впливу традиційних полімерних матеріалів на навколишнє середовище та здоров’я людини. Знайдено альтернативу традиційним полімерним матеріалам та визначено перспективність використання біополімерів.
 • Оцінка ступеня забруднення річки Згар 

  Кравець, Н. М. (ВНТУ, 2021)
  Метою роботи є екологічне дослідження негативної дії токсикантів водного середовища за системою сапробності, аналіз сучасних методик аналізу якості водного середовища.
 • Оцінка впливу на навколишнє середовище в Україні: виклики сьогодення 

  Мацієвська, К. В.; Кравець, Н.М. (ВНТУ, 2021)
  Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) – це процес оцінки ймовірних наслідків промислової діяльності для довкілля та здоров’я людей на етапі планування (проектування) такої діяльності (OECD, 1992). ОВНС є обов’язковою ...
 • Основні заходи контролю якості води 

  Гуляс, В. В.; Кравець, Н. М. (ВНТУ, 2021)
  Запропоновано методи контролю якості води, що допоможуть врегулювати та контролювати показники якості водних ресурсів
 • Обгрунтування природоохоронних заходів для зменшення забруднення атмосферного повітря у місті Вінниця 

  Серединська, І. В.; Кватернюк, С. М. (ВНТУ, 2021)
  Атмосфера – це повітряна оболонка Землі, значення якої важко переоцінити. Чистота атмосферного по- вітря є одним з факторів, що визначає якість навколишнього середовища та рівень здоров'я населення. Але з часів промислової ...
 • Методи визначення нітратів у питній воді 

  Далєвська, І. О.; Кравець, Н. М. (ВНТУ, 2021)
  Запропоновано метод якісного та кількісного визначення нітратів у зразках питної води. Методика дослідження базується на кольоровій реакції з дифеніламіном. Дифеніламін у присутності концентрованої сульфатної кислоти ...
 • Забруднення поверхневих вод України 

  Серединська, І. В; Кравець, Н. М. (ВНТУ, 2021)
  Проведено аналіз забруднення поверхневих вод України, запропооновано методи змешення впливу забруднювачів на них.
 • Забруднення повітря як екологічна проблема 

  Годованюк, А. В.; Кавун, А. П.; Кравець, Н. М. (ВНТУ, 2021)
  Близько половини населення Землі дихає повітрям, яке офіційно визнане шкідливим для здоров’я. Згідно проведеним дослідженням забруднення атмосфери є в тій чи іншій мірі причиною загибелі кожного 17-того та інвалідності ...
 • Забруднення атмосферного повітря пересувним джерелами 

  Цимбалюк, В. Р. (ВНТУ, 2021)
  Atmospheric air is an inexhaustible natural resource, but in some regions it is so anthropogenic that there is a problem of maintaining the quality of the atmosphere. The dynamics of pollutant emissions into the atmosphere ...
 • Електромагнітні поля і їх вплив на організм людини 

  Повстянко, К. О.; Кватернюк, С. М. (ВНТУ, 2021)
  У даній роботі було розглянуто вплив електромагнітних полів на стан організму людину. За визначеною тематикою розглянуто шляхи обмеження негативних наслідків, а також висвітлено інноваційні рішення, що можуть стати ...

View more