Recent Submissions

 • Чи можна говорити про «філософію Псалмів»? 

  Чухрай, Е. І.; Стадник, Р. І. (ВНТУ, 2022)
  Автори стверджують, що некритичний вжиток терміна «філософія» призводить до невиправданого розширення сенсу поняття «філософія» і, зрештою, до втрати меж цього поняття. Автори доводять, що підстави називати деякі книги ...
 • Ч. Пірс та сучасна методологія гуманітарного пізнання 

  Ратніков, В. С. (ВНТУ, 2022)
  В статті розглядається антиредукціоністські та антифундаменталістські тенденції методології гуманітарного пізнання та ідеї Ч. Пірса, які посприяли формуванню нового епістемологічного науки.
 • Стилі навчання Девіда Колба 

  Старжинський, В. Ю. (ВНТУ, 2022)
  У статті розкрито сутність стилів навчання психолога Девіда Колба. Наведено основні етапи навчання за Д. Колбом. Також наведено чотири стилі властиві окремим групам людей.
 • Специфіка космізму у Біблії 

  Кузнєцов, В. Г. (ВНТУ, 2022)
  У цих тезах розглядаються дві особливості біблійного космізму – тісний зв'язок людей і природи і гармонійна єдність всесвіту. Наголошується, що у стосунках із Богом природа часто виходить на перше місце. Також показано, ...
 • Серце та Будда: феномен Мацзу 

  Кузнєцов, В. Г. (ВНТУ, 2022)
  У цих тезах розглядаються інтерпретації ідеї тотожності людського серця і Будди у вченні адептів чань – патріарха Хуейнен і Лінь-цзі, а також співвідношення тверджень «серце і є Будда» і «немає ні серця, ні Будди» у вченні ...
 • Психологічний вплив жанру фентезі на особистість 

  Монастирська, А. Ю. (ВНТУ, 2022)
  Метою даної роботи є з’ясування, як фентезі література впливає на читача. Особливо викликають емоції дві категорії: романтичне та гумористичне фентезі. Звісно, ці підвиди можуть бути комбіновані і розглядати їх окремо буде ...
 • Породження цінностей і енергія ці: розмаїття форм філософського реалізму 

  Чухрай, Е. І. (ВНТУ, 2022)
  Автор аналізує запропоновану Леа Кальмансон концепцію створення цінностей, властиву традиційній китайській філософії (конфуціанство, даосизм, буддизм). Згідно з Кальмансон, традиційна китайська філософія не знає дистинкції ...
 • Особливості формування системи менеджменту умов праці 

  Кобилянський, О. О.; Прищак, М. Д. (ВНТУ, 2022)
  Проаналізовано існуючі системи управління охороною праці в нашій державі та Європейському Союзі. Доведена ефективність запровадження в Україні розробленої Міжнародною організацією праці Настанови з систем управління охороною ...
 • Моніторинг стану сформованості системи забезпечення академічної доброчесності 

  Слободянюк, О. М. (ВНТУ, 2022)
  Порушено проблему однієї з складових запровадження системи забезпечення академічної доброчесності в університеті, а саме її моніторинг. Визначена роль моніторингу рівня сформованості системи. Охарактеризовано компоненти ...
 • Мнемонічні особливості опанування ієрогліфічної писемності на початковому етапі вивчення китайської мови 

  Штофель, Д. Х.; Матвійчук, В. Л. (ВНТУ, 2022)
  В роботі запропоновано мнемонічний підхід до вивчення ієрогліфічних знаків китайської мови на основі фразових або графічних образів з використанням набору базових ієрогліфічних ключів, що може використову- ватись при ...
 • До проблеми застосування кейс-методу у ЗВО 

  Хазівалієва, І. І.; Залюбівська, О. Б. (ВНТУ, 2022)
  Узагальнено результати досліджень щодо використання кейс-методу в навчальному процесі ЗВО. Зроблено висновок про доцільність та ефективність цього методу навчання.
 • Вища освіта: виклики, спричинені COVID-19 

  Вовчарук, П. Ю.; Залюбівська, О. Б. (ВНТУ, 2022)
  В статті розглянуто, узагальнено та класифіковано виклики, можливості та загрози для вищої освіти в Україні; ефективність, переваги та недоліки дистанційного навчання та організації на-вчального процесу в рамках онлайн ...
 • Агресія в студенському середовищі 

  Педоренко, Т. В.; Жарков, А. В.; Гречановська, О. В. (ВНТУ, 2022)
  В роботі було проведено опитування серед магістрантів ВНТУ для визначення рівня агресії в студентському середовищі за методикою Басса-Дарки. Також подаються результати дослідження та їх аналіз.
 • Ілюзія вибору: студента, університету 

  Теклюк, А. І. (ВНТУ, 2022)
  В статті розглядається проблема реалізації права студентів вибору навчальних дисциплін. Аналізуються університетські підходи реалізації такого права студентів і як студенти користуються наданими можливостями.
 • Період дорослішання (студентський вік) як етап «зустрічі» та взаємопосилення самовизначення та суб’єктності особистості 

  Прищак, М. Д.; Pryschak, M. D. (ВНТУ, 2022)
  Досліджено та визначено суть та зміст самовизначення та розвитку суб’єктності особистості в перід дорослішання (студентський вік), який є етапом «зустрічі» та взаємопосилення самовизначення та суб’єктності особистості. ...
 • Категоріальне мислення в китайській традиції 

  Головашенко, І. О.; Holovashenko, I. (ВНТУ, 2022)
  Запропоновано компаративний аналіз категоріального мислення в європейській та китайській традиції. Особливий наголос робиться на китайському письмі та мисленні, відправним пунктом якого виступає уявлення про атомарний факт ...
 • Як створити та застосувати свій ментальний код аби убезпечити себе від руйнування ціннісної картини світу 

  Головашенко, І. О.; Конюшенко, Б. О.; Holovashenko, I.; Koniushenko, B. (ВНТУ, 2022)
  В статті запропоновано розгляд проблеми, чому людський спосіб життя неминуче веде до виникнення світогляду. Поставлене питання, чому для сучасної людини так необхідно зверну-тися до себе, аби уникнути екзистенційного вакууму ...