Recent Submissions

 • Пристрій розпізнавання об'єктів на зображеннях з використанням згорткової нейронної мережі 

  Книш, Богдан Петрович; Кулик, Ярослав Анатолійович (Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», 2023-02-15)
  Пристрій розпізнавання об'єктів на зображеннях з використанням згорткової нейронної мережі містить з'єднані між собою блок обробки даних, який складається з блока прийому та передачі даних і блока зберігання даних, ...
 • Пристрій для моделювання пасивного елемента розподіленого теплового виробничого об'єкта з налаштуванням значення теплоємності і теплопровідності 

  Дубовой, Володимир Михайлович; Юхимчук, Марія Сергіївна (Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», 2023-04-04)
  Пристрій для моделювання пасивного елемента розподіленого теплового виробничого об'єкта з налаштуванням значень теплоємності і теплопровідності, який містить вісім двовходових суматорів з одним входом "+" і одним входом ...
 • Пристрій вимірювання кількісного вмісту компонентів скрапленого нафтового газу 

  Книш, Богдан Петрович; Кулик, Ярослав Анатолійович (Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», 2023-11-23)
  Пристрій вимірювання кількісного вмісту компонентів скрапленого нафтового газу містить послідовно оптично з'єднані джерело випромінювання, вхідну оптичну систему, вимірювальну кювету, приймач випромінювання, мікропроцесорний ...
 • Пристрій швидкої медіанної фільтрації 

  Кулик, Ярослав Анатолійович; Книш, Богдан Петрович (Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», 2023-10-12)
  Пристрій швидкої медіанної фільтрації, містить аналого-цифровий перетворювач, регістри для сигналів А, В, С, які паралельно з'єднані між собою, 8-розрядні компаратори, входи яких з'єднані з виходами регістрів для сигналів ...
 • Спосіб вимірювання товщини діелектричних покрить пласких металевих поверхонь 

  Овчинников, Костянтин Вячеславович; Кривогубченко, Сергій Григорович; Іванов, Юрій Юрійович (Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), 2022-11-02)
 • Класифікатор 

  Мартинюк, Тетяна Борисівна; Круківський, Богдан Ігорович; М'якішев, Олександр Андрійович (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ), 2022-03-09)
  Класифікатор містить чотири шари взаємозв'язаних нейроподібних елементів, латеральні зв'язки між нейроподібними елементами третього шару, причому другий шар складається з m лінійних нейроподібних елементів, де m - кількість ...
 • Пристрій для ранжування чисел 

  Мартинюк, Тетяна Борисівна; Круківський, Богдан Ігорович (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ), 2021-08-12)
  Пристрій для ранжування чисел, що містить n регістрів, де n-кількість чисел, які сортуються, та n вихідних лічильників, причому виходи розрядів і-го вихідного лічильника є виходами рангу і-го числа пристрою, n вхідних ...
 • Пристрій для моделювання пасивного елемента розподіленого теплового виробничого об'єкта 

  Дубовой, Володимир Михайлович; Юхимчук, Марія Сергіївна (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ), 2021-07-21)
  Пристрій для моделювання пасивного елемента розподіленого теплового виробничого об'єкта містить суматор, інтегратор і три блока множення на постійний коефіцієнт, причому виходом пристрою є вихід інтегратора. Суматор ...
 • Асоціативний процесор 

  Мартинюк, Тетяна Борисівна; Круківський, Богдан Ігорович (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ), 2020-01-10)
  Асоціативний процесор містить n регістрів, де n - кількість чисел, які сортуються, та n вихідних лічильників, причому виходи розрядів і-го вихідного лічильника є виходами рангу і-го числа. Додатково введено n вхідних ...
 • Класифікатор 

  Мартинюк, Тетяна Борисівна; Запетрук, Ярослав Вікторович (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ), 2019-12-10)
  Класифікатор містить три шари взаємозв'язаних нейроподібних елементів, латеральні зв'язки між нейроподібними елементами третього шару. При цьому другий шар складається з m лінійних нейроподібних елементів, де m - кількість ...
 • Пристрій для ранжування чисел 

  Мартинюк, Тетяна Борисівна; Круківський, Богдан Ігорович; Фащілін, Сергій Максимович (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ), 2019-08-12)
  Пристрій для ранжування чисел містить n регістрів, де n-кількість чисел, які сортуються, та n вихідних лічильників, причому виходи розрядів і-го вихідного лічильника є виходами рангу і-го числа пристрою. Введено n вхідних ...
 • Корелятор 

  Мартинюк, Тетяна Борисівна; Фащілін, Сергій Максимович; Круківський, Богдан Ігорович (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ), 2019-07-25)
  Корелятор, що містить блок керування і кореляційну матрицю, обчислювальні комірки якої містять елемент І, перший вхід якого підключений до входу еталонного сигналу корелятора, два тригера, мультиплексор, в кожній обчислювальній ...
 • Спосіб лазерної поляризаційної діагностики раку молочної залози за Джонс-матричними мапами плазми крові людини 

  Заболотна, Наталія Іванівна; Павлов, Сергій Володимирович; Карась, Олександр Володимирович; Радченко, Костянтин Олегович (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ), 2017-07-25)
  Спосіб лазерної поляризаційної діагностики раку молочної залози за джонс-матричними мапами плазми крові людини, в якому для оцінки патологічних змін проводять оцінку лінійно поляризованого випромінювання з довжиною хвилі ...
 • Спосіб автоматичного пошуку ключових слів з використанням технології DKPro Core 

  Бісікало, Олег Володимирович; Лісовенко, Анна Ігорівна; Яхимович, Олександр Вікторович; Шолота, Владислава Владиславівна (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ), 2019-06-25)
  Спосіб автоматичного пошуку ключових слів з використанням технології DKPro Core, що включає знаходження словосполучень кандидатів зі застосуванням аналізатора DKPro, розбір словосполучень кандидатів в набір слів, побудову ...
 • Класифікатор 

  Мартинюк, Тетяна Борисівна; Запетрук, Ярослав Вікторович (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ), 2019-04-25)
  Класифікатор, що містить три шари взаємозв'язаних нейроподібних елементів, виходи бінарних нейроподібних елементів третього шару є виходами ознаки належності вхідних сигналів відповідному класу, причому другий шар складається ...
 • Система вимірювання та обліку індивідуального спожитого тепла у багатоповерхових будинках 

  Присяжнюк, Василь Васильович; Коваль, Вероніка Сергіївна (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ), 2019-01-25)
  Система вимірювання та обліку індивідуального спожитого тепла у багатоповерхових будинках, яка містить трубопровід теплової мережі, опалювальні прилади, розташовані послідовно по стояку в кожній квартирі на поверхах з 1-го ...
 • Автоматизована система для випробування асинхронних електродвигунів 

  Васілевський, Олександр Миколайович; Присяжнюк, Василь Васильович; Мазур, Василь Павлович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-12-10)
  Автоматизована система для випробування асинхронних електродвигунів, яка складається з трифазного регульованого джерела живлення, керований вхід якого з'єднаний з першим виходом двоканального ЦАП, а вихід з входом давачів ...
 • Пристрій для вимірювання кількості порцій молока 

  Кучерук, Володимир Юрійович; Кулаков, Павло Ігорович; Возняк, Олександр Миколайович; Мостовий, Дмитро Вікторович; Кулакова, Анна Павлівна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-06-25)
  Пристрій для вимірювання кількості порцій молока, що містить джерело світла, яке оптично зв'язане через циліндричну трубку з лінійним фотоприймачем, мікроконтролер, який підключений до індикатора, відрізняється тим, що в ...
 • Пристрій для моделювання нейрона 

  Мартинюк, Тетяна Борисівна; Буда, Антоніна Героніївна; Біляєва, Анастасія Сергіївна; Запетрук, Ярослав Вікторович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-05-10)
  Пристрій для моделювання нейрона, який містить п блоків зміни синаптичних ваг, перші і другі входи яких є інформаційними входами пристрою, суматор, перші п входів якого з'єднані відповідно з виходами п блоків зміни синаптичних ...
 • Пристрій для вимірювання кількості порцій молока та контролю вмісту води в молоці 

  Кучерук, Володимир Юрійович; Кулаков, Павло Ігорович; Мостовий, Дмитро Вікторович; Кучерук, Владимир Юрьевич; Кулаков, Павел Игоревич; Kucheruk, Volodymyr Yuriiovych; Kulakov, Pavlo Ihorovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-01-10)
  Пристрій для вимірювання кількості порцій молока та контролю вмісту води в молоці, що містить джерело світла, яке оптично зв'язане через циліндричну трубку з лінійним фотоприймачем, мікроконтролер, який підключений до ...

View more