Show simple item record

dc.contributor.authorВасильківський, І. В.uk
dc.contributor.authorПетрук, В. Г.uk
dc.contributor.authorМіськів, С. В.uk
dc.contributor.authorКватернюк, С. М.uk
dc.contributor.authorВасильковский, И. В.ru
dc.contributor.authorПетрук, В. Г.ru
dc.contributor.authorМиськив, С. В.ru
dc.contributor.authorКватернюк, С. М.ru
dc.contributor.authorVasilkivsky, I. V.en
dc.contributor.authorPetruk, V. G.en
dc.contributor.authorMiskiv, S. V.en
dc.contributor.authorKvaternyuk, S. M.en
dc.date.accessioned2015-05-27T09:45:26Z
dc.date.available2015-05-27T09:45:26Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationЕкологічна оцінка аерозольного викиду ХАЕС [Текст] / І. В. Васильківський, В. Г. Петрук, С. В. Міськів [та ін.] // ІV-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2013), 25-27 вересня, 2013 : збірник наукових статей. – Вінниця : Видавництво-друкарня Діло, 2013. – С. 456–458.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1007
dc.description.abstractАтомна енергетика є одним із пріоритетних шляхів отримання електроенергії. Водночас, як і будь-яке виробництво, експлуатація атомної електростанції включає і утворення радіоактивних відходів. У процесі експлуатації АЕС і зокрема ХАЕС немиче утворення газоподібних, твердих і рідких продуктів, що містять у своєму складі радіоактивні елементи.uk
dc.description.abstractАтомная энергетика является одним из приоритетных путей получения электроэнергии. В то же время, как и любое производство, эксплуатация атомной электростанции включает и образование радиоактивных отходов. В процессе эксплуатации АЭС и в частности ХАЭС немиче образования газообразных, твердых и жидких продуктов, содержащих в своем составе радиоактивные элементы.ru
dc.description.abstractNuclear energy is one of the priority ways of generating electricity. However, like any production, operation of nuclear power includes the generation of radioactive waste. During the operation of nuclear power plants and in particular KNPP nemyche formation of gaseous, solid and liquid products containing in its composition of radioactive elements.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectатомна енергетикаuk
dc.subjectрадіоактивністьuk
dc.subjectаерозольні викидиuk
dc.titleЕкологічна оцінка аерозольного викиду ХАЕСuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc621.039.584


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record