Show simple item record

dc.contributor.authorПетрук, В. Г.uk
dc.contributor.authorКватернюк, С. М.uk
dc.contributor.authorВасильківський, І. В.uk
dc.contributor.authorСлободиський, А. П.uk
dc.contributor.authorПетрук, В. Г.ru
dc.contributor.authorКватернюк, С. М.ru
dc.contributor.authorВасильковский, И. В.ru
dc.contributor.authorСлободиський, А. П.ru
dc.contributor.authorPetruk, V. G.en
dc.contributor.authorKvaternyuk, S. M.en
dc.contributor.authorVasilkivskiy, I. V.en
dc.contributor.authorSlobodyskyy, A. P.en
dc.date.accessioned2015-05-29T10:51:59Z
dc.date.available2015-05-29T10:51:59Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationКонтроль забруднення водних середовищ у видимому та ближньому ІЧ діапазоні [Текст] / В. Г. Петрук, С. М. Кватернюк, І. В. Васильківський [та ін.] // Матеріали XI міжнародної конференції "Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012)", Вінниця, 9-11 жовтня 2012 р. - Вінниця : ВНТУ, 2012. – С.120–121.en
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1052
dc.description.abstractКонтроль вмісту біогенних та токсичних забруднюючих речовин у водних середовищах може здійснюватись методом біоіндикації по фітопланктону. Метод біоіндикації по фітопланктону дозволяє комплексно оцінити інтегральне забруднення водних об’єктів внаслідок дії багатьох забруднюючих хімічних речовин.uk
dc.description.abstractКонтроль содержания биогенных и токсичных загрязняющих веществ в водных средах может осуществляться методом биоиндикации по фитопланктона. Метод биоиндикации по фитопланктона позволяет комплексно оценить интегральное загрязнения водных объектов в результате действия многих загрязняющих химических веществ.ru
dc.description.abstractControl of nutrients and toxic pollutants in aquatic environments can be performed by bioindication by phytoplankton. The method of bioindication by phytoplankton allow to evaluate the integral water pollution as a result of many polluting chemicals.en
dc.language.isouk_UAuk
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectконтроль біогенних та токсичних забрудненьuk
dc.titleКонтроль забруднення водних середовищ у видимому та ближньому ІЧ діапазоніuk
dc.typeThesis
dcterms.subjectбіоіндикаціяuk
dcterms.subjectфітопланктонuk
dc.identifier.udc504.064.38


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record