Show simple item record

dc.contributor.authorПетрук, В. Г.uk
dc.contributor.authorВасильківський, І. В.uk
dc.contributor.authorКватернюк, С. М.uk
dc.contributor.authorПетрук, В. Г.ru
dc.contributor.authorВасильковский, И. В.ru
dc.contributor.authorКватернюк, С. М.ru
dc.contributor.authorPetruk, V. G.en
dc.contributor.authorVasilkivskiy, I. V.en
dc.contributor.authorKvaternyuk, S. M.en
dc.contributor.authorЛіщенко, М. С.uk
dc.date.accessioned2015-06-02T15:18:11Z
dc.date.available2015-06-02T15:18:11Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationЛідарний контроль радіаційного забруднення [Текст] / В. Г. Петрук, І. В. Васильківський, С. М. Кватернюк, М. С. Ліщенко // Збірник наукових статей ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю, Вінниця, 21-24 вересня 2011 р. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – Т. 1. - С. 393–396.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1065
dc.description.abstractРадіоактивні викиди що потрапили в оточуюче середовище є новими інгредієнтами біоценозу, а мобільність і доступність радіонуклідів для включення в біологічні ланцюги з часом змінюються. Це пов’язано з тим, що особливості чорнобильської аварії зумовили різноманітність форм радіоактивних викидів. Зміни метеорологічних умов призвели до нерівномірного розподілу фізико-хімічних форм радіонуклідів, а накладання цих чинників на неоднорідні ландшафтні і грунтово-агрохімічні характеристики зони радіаційного забруднення зумовило складну радіоекологічну ситуацію.uk
dc.description.abstractРадиоактивные выбросы попавшие в окружающую среду являются новыми ингредиентами биоценоза, а мобильность и доступность радионуклидов для включения в биологические цепи со временем меняются. Это связано с тем, что особенности чернобыльской аварии обусловили разнообразие форм радиоактивных выбросов. Изменения метеорологических условий привели к неравномерному распределению физико-химических форм радионуклидов, а наложение этих факторов на неоднородные ландшафтные и почвенно-агрохимические характеристики зоны радиационного загрязнения обусловило сложную радиоэкологическую ситуацию.ru
dc.description.abstractRadioactive emissions trapped in the environment are new ingredients ecological community, and the mobility and accessibility of radionuclides to be included in the biological chain change over time. This is due to the fact that the characteristics of the Chernobyl accident caused radioactive releases a variety of forms. Changes in weather conditions have led to an uneven distribution of physico-chemical forms of radionuclides, and overlay these factors on heterogeneous landscape and soil agrochemical characteristics of the zone of radiation contamination resulting complex radiological situation.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectлідарний контрольuk
dc.subjectрадіаційне забрудненняuk
dc.titleЛідарний контроль радіаційного забрудненняuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc681.785.5 : 504.3


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record