Show simple item record

dc.contributor.authorПетрук, В. Г.uk
dc.contributor.authorКватернюк, С. М.uk
dc.contributor.authorЧерноволик, Г. О.uk
dc.contributor.authorВасильківський, І. В.uk
dc.contributor.authorПавлов, С. В.uk
dc.contributor.authorІщенко, В. А.uk
dc.contributor.authorПетрук, Р. В.uk
dc.contributor.authorПетрук, В. Г.ru
dc.contributor.authorКватернюк, С. М.ru
dc.contributor.authorЧерноволик, Г. О.ru
dc.contributor.authorВасильковский, И. В.ru
dc.contributor.authorПавлов, С. В.ru
dc.contributor.authorИщенко, В. А.ru
dc.contributor.authorПетрук, Р. В.ru
dc.contributor.authorPetruk, V. G.en
dc.contributor.authorKvaternyuk, S. M.en
dc.contributor.authorChernovolik, G. O.en
dc.contributor.authorVasilkivskiy, I. V.en
dc.contributor.authorPavlov, S. V.en
dc.contributor.authorІschenko, V. A.en
dc.contributor.authorPetruk, R. V.en
dc.date.accessioned2015-06-04T11:15:19Z
dc.date.available2015-06-04T11:15:19Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationРозробка нових принципів діагностики стану нормальних та патологічних біотканин за спектрами дифузного відбивання (теоретичні та експериментальні дослідження) [Текст] / В. Г. Петрук, С. М. Кватернюк, Г.О. Черноволик [та ін. ] // Пріоритети наукової співпраці ДФФД і БРФФД : матеріали спільних конкурсних проектів ДФФД і БРФФД (“ДФФД-БРФФД – 2005”). – Київ : ДІА, 2007. – С. 35–47.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1107
dc.description.abstractДля біомедичних апаратів в процесі діагностики чи не найважливішими характеристиками на сучасному етапі розвитку науки, є безболісність, неруйнівність, неінвазійність вимірювань. Серед методів, що можуть це забезпечити, чільне місце займають оптичні, зокрема, спектрофотометричні. Оптичним методам притаманні і ряд інших переваг, а саме: індеферентність оптичного сигналу до електромагнітних завад, потенційна багатоканальність проміння і найбільша у природі швидкість передачі інформації.uk
dc.description.abstractДля биомедицинских аппаратов в процессе диагностики ли не самыми важными характеристиками на современном этапе развития науки, является безболезненность, неруйнивнисть, неинвазийнисть измерений. Среди методов, которые могут это обеспечить, главное место занимают оптические, в частности, спектрофотометрические. Оптическим методам присущи и ряд других преимуществ, а именно: индифферентность оптического сигнала к электромагнитным помехам, потенциальная многоканальность лучи и крупнейшая в природе скорость передачи информации.ru
dc.description.abstractFor bіomedichnih aparatіv in protsesі dіagnostiki chi not nayvazhlivіshimi characteristics on Suchasnyj etapі rozvitku science Je bezbolіsnіst, neruynіvnіst, neіnvazіynіst vimіryuvan. Sered metodіv scho Tse mozhut zabezpechiti, chіlne Location zaymayut optichnі, zokrema, spektrofotometrichnі. Optichnim methods pritamannі i series іnshih perevag and the Same: іndeferentnіst optichnogo signal to elektromagnіtnih Zabad, potentsіyna bagatokanalnіst promіnnya i have naybіlsha prirodі shvidkіst peredachі Informácie.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавний фонд фундаментальних досліджень; Белоруський республіканський фонд фундаментальних дослідженьuk
dc.subjectнормальні біотканиниuk
dc.subjectпатологічні біотканиниuk
dc.subjectспектр дифузного відбиванняuk
dc.titleРозробка нових принципів діагностики стану нормальних та патологічних біотканин за спектрами дифузного відбивання (теоретичні та експериментальні дослідження)uk
dc.typeThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record