Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorПрищак, М. Д.uk
dc.contributor.authorЛесько, О. Й.uk
dc.contributor.authorПрыщак, Н. Д.ru
dc.contributor.authorЛесько, А. И.ru
dc.contributor.authorPryschak, M. D.en
dc.contributor.authorLesko, O. Y.en
dc.date.accessioned2016-10-06T18:41:40Z
dc.date.available2016-10-06T18:41:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationПрищак М. Д. Системний підхід до менеджменту в теорії стилів менеджменту І. Адізеса [Текст] / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько // Знання. Освіта. Освіченість : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 28–29 вересня 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 38–42.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13198
dc.description.abstractВ статті здійснено аналіз системного підходу до менеджменту в теорії стилів менеджменту І. Адізеса. Увага акцентується на дослідженні суті та змісту “теорії стилів менеджменту”, розгляді питань функцій менеджменту, лідерства, командоутворення та конфліктів як структурних елементів цілісної теорії менеджменту.uk
dc.description.abstractВ статье осуществлен анализ системного подхода к менеджменту в теории стилей менеджмента И. Адизеса. Внимание акцентируется на исследовании сути и содержания “теории стилей менеджмента”, рассмотрении вопросов функций менеджмента, лидерства, командообразования и конфликтов как структурных элементов целостной теории менеджмента.ru
dc.description.abstractThis article analyzes the system approach to management in theory I. Adizes management styles. Attention is focused on the study of the nature and content of the “theory of management style” consideration of management functions, leadership, team building and conflict as structural elements of the integrated management theory.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectсистемний підхідuk
dc.subjectфункції менеджментуuk
dc.subjectстилі менеджментуuk
dc.subjectнеправильні стилі менеджментуuk
dc.subjectлідерствоuk
dc.subjectкомандоутворенняuk
dc.subjectвзаємодоповнювальна командаuk
dc.subjectконфліктиuk
dc.subjectсистемный подходru
dc.subjectфункции менеджментаru
dc.subjectстили менеджментаru
dc.subjectнеправильные стили менеджментаru
dc.subjectлидерствоru
dc.subjectкомандообразованиеru
dc.subjectвзаимодополняющая командаru
dc.subjectконфликтыru
dc.subjectsystemic approachen
dc.subjectmanagement functionsen
dc.subjectmanagement styleen
dc.subjectwrong style of managementen
dc.subjectleadershipen
dc.subjectteambuildingen
dc.subjectcomplementary teamen
dc.subjectconflictsen
dc.titleСистемний підхід до менеджменту в теорії стилів менеджменту І. Адізесаuk
dc.title.alternativeСистемный подход к менеджменту в теории стилей менеджмента И. Адизесаru
dc.title.alternativeSystem approach to management theory I. Adizes management stylesen
dc.typeArticle
dc.identifier.bbc74.58
dc.identifier.udc37.013.73. 005.32


Долучені файли

Thumbnail
Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних спільнотах

Показати скорочений опис матеріалу