Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorПетров, О. В.uk
dc.contributor.authorСемічаснова, Н. С.uk
dc.contributor.authorСусмєтов, О. С.uk
dc.contributor.authorЧеповой, Д. В.uk
dc.contributor.authorПетров, А. В.ru
dc.contributor.authorСемичаснова, Н. С.ru
dc.contributor.authorСусметов, А. С.ru
dc.contributor.authorЧеповой, Д. В.ru
dc.contributor.authorPetrov, O. V.en
dc.contributor.authorSemishasnova, N. S.en
dc.contributor.authorSusmetov, O. S.en
dc.contributor.authorChepovoy, D. V.en
dc.date.accessioned2016-12-08T15:36:44Z
dc.date.available2016-12-08T15:36:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationЕкспериментальне визначення залежності витрати рідини через робоче вікно розподільного золотника гідророзподільника [Текст] / О. В. Петров, Н. С. Семічаснова, О. С. Сусмєтов, Д. В. Чеповой // Прогресивні технології і системи машинобудування. – 2014. – № 2(48). – С. 45–49.uk
dc.identifier.issn2073-3216
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13501
dc.description.abstractВ статті описано спосіб визначення витрати рідини через робоче вікно гідророзподільника експериментальним шляхом. На основі отриманих експериментальних даних апроксимована нелінійна залежність витрати робочої рідини, що залежить від величини відкриття розподільного золотника та значення перепаду тиску на ньому.uk
dc.description.abstractВ статье описан способ определения расхода жидкости через рабочее окно гидрораспределителя экспериментальным путём. На основании полученных экспериментальных данных аппроксимирована нелинейная зависимость расхода рабочей жидкости, которая зависит от величины открытия распределительного золотника и значения перепада давления на нём.ru
dc.description.abstractThe paper describes the way to determine fluid flow rate through the working port of the directional control valve by experimental method. On the basis of the obtained experimental data nonlinear dependence of the fluid flow rate on the directional spool opening and pressure differential value at it has been approximated.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДонецький національний технічний університетuk
dc.subjectгідроприводuk
dc.subjectгідророзподільникuk
dc.subjectрозподільний золотникuk
dc.subjectвитрата робочої рідиниuk
dc.subjectекспериментальний стендuk
dc.subjectапроксимація експериментальних данихuk
dc.subjectгидроприводru
dc.subjectгидрораспределительru
dc.subjectраспределительный золотникru
dc.subjectрасход рабочей жидкостиru
dc.subjectэкспериментальный стендru
dc.subjectаппроксимация экспериментальных данныхru
dc.subjecthydraulic driveen
dc.subjectdirectional control valveen
dc.subjectdirectional spoolen
dc.subjectfluid flow rateen
dc.subjecttest rigen
dc.subjectexperimental data approximationen
dc.titleЕкспериментальне визначення залежності витрати рідини через робоче вікно розподільного золотника гідророзподільникаuk
dc.title.alternativeЭкспериментальное опредиление зависимости расхода жидкости через окно распредельтельного золотника гидрораспределителяru
dc.title.alternativeЕxperimental determination of the dependence of the fluid flow rate through the working port of the directional control valve spoolen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc621.22


Долучені файли

Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних спільнотах

Показати скорочений опис матеріалу