Show simple item record

dc.contributor.authorКожем'яко, Володимир Прокоповичuk
dc.contributor.authorДусанюк, Сергій Вікторовичuk
dc.contributor.authorДорощенков, Геннадій Дмитровичuk
dc.contributor.authorХодяков, Євген Олександровичuk
dc.contributor.authorАсауленко, Сергій Васильовичuk
dc.contributor.authorКожемяко, Владимир Прокофьевичru
dc.contributor.authorДусанюк, Сергей Викторовичru
dc.contributor.authorДорощенков, Геннадий Дмитриевичru
dc.contributor.authorХодяков, Евгений Александровичru
dc.contributor.authorАсауленко, Сергей Васильевичru
dc.contributor.authorKozhemiako, Volodymyr Prokopovychen
dc.contributor.authorDusaniuk, Serhii Viktorovychen
dc.contributor.authorDoroschenkov, Henadii Dmytrovychen
dc.contributor.authorKhodiakov, Yevhen Oleksandrovychen
dc.contributor.authorAsaulenko, Serhiy Vasyl'ovichen
dc.date.accessioned2015-06-24T11:15:26Z
dc.date.available2015-06-24T11:15:26Z
dc.date.issued2010-04-26
dc.identifier49564
dc.identifier.citationПат. 49564 UA, МПК G08G 1/095. Пристрій для подання інформаційних світлових сигналів [Текст] / В. П. Кожем'яко, С. В. Дусанюк, Г. Д. Дорощенков, Є. О. Ходяков, С. В. Асауленко (Україна). - № u200911050 ; заявл. 02.11.2009 ; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8. - 3 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/1350
dc.description.abstractПристрій для подання інформаційних світлових сигналів містить блок відображення, виводи якого підключені до виводів блока ключів, входи яких підключені до виходів блока елементів І, перші входи якого підключені до виходів шифратора, входи якого підключені до виходів дешифратора, входи якого підключені до виходів лічильника. В нього введено блок формування сигналу часу світіння, вихід якого підключений до других входів блока елементів І, а вхід підключений до першого виходу блока керування, другі виходи якого підключені до входів лічильника. Крім того, блок відображення виконаний у вигляді набору N послідовних кіл світлодіода та резистора. При цьому перші виводи всіх послідовних кіл об'єднані, а другі виводи є виводами блока відображення.uk
dc.description.abstractУстройство для подачи информационных световых сигналов содержат блок отображения, выводы которого подключены к выводам блока ключей, входы которых подключены к выходам блока элементов И, первые входы которого подключены к выходам шифратора, входы которого подключены к выходам дешифратора, входы которого подключены к выходам счетчика. В него введен блок формирования сигнала времени свечения, выход которого подключен ко вторым входам блока элементов И, а вход подключен к первому выходу блока управления, вторые выходы которого подключены к входам счетчика. Кроме того, блок отображения выполнен в виде набора N последовательных цепей световода и резистора. При этом первые выводы всех последовательных цепей объединены, а вторые выводы являются выводами блока отображения.ru
dc.description.abstractThe device for information light signal sending comprises a display unit, the outputs being connected to key block outputs, the inputs being connected to AND element unit outputs, the first inputs being connected to encipher outputs, the inputs being connected to decipherer outputs, the inputs being connected to counter outputs. There is a time signal forming in it, the output being connected to the second AND element unit inputs and the input is connected to the first control unit output, the second outputs being connected to counter inputs. In addition the control unit is made as a N set of series optic light guide circuit and a resistor where the first outputs of all series circuits are connected and the second outputs are display unit outputs.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG08G 1/095
dc.subjectтехніка сигналізаціїuk
dc.subjectінформаційні світлові сигналиuk
dc.subjectпристрій для подання сигналівuk
dc.subjectрегулювання дорожнього рухуuk
dc.titleПристрій для подання інформаційних світлових сигналівuk
dc.title.alternativeУстройство для подачи информационных световых сигналовru
dc.title.alternativeDevice for information light signal sendingen
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record