Останні надходження

 • Моделі прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами 

  Дубовой, В. М.; Ковалюк, О. О.; Дубовой, В. М.; Ковалюк, О. А.; Dubovoi, V. M.; Kovaluk, O. O. (ВНТУ, 2008)
  В монографії розглядаються питання створення теоретичних основ моделювання та інформаційних технологій керування розподіленими динамічними системами в умовах комбінованої стохастичної та нечіткої невизначеності. Запропонована ...
 • Моделювання систем керування в умовах невизначеності 

  Дубовой, В. М.; Глонь, О. В.; Дубовой, В. М.; Глонь, О. В.; Dubovoy, V. M.; Glon, O. V. (ВНТУ, 2004)
  Робота присвячена створенню теоретичних основ моделювання та дослідження систем в умовах невизначеності з метою розробки методів та алгоритмічних засобів для їх синтезу та оптимізації. Для спільної обробки чітких, нечітких ...
 • Оптимізація підсистем збору даних АСУТП в умовах комбінованої невизначеності 

  Дубовой, В. М.; Никитенко, О. Д.; Дубовой, В. М.; Никитенко, Е. Д.; Dubovoi, V. M.; Nykytenko, O. D. (ВНТУ, 2011)
  В монографії розвинуто інформаційну технологію оптимізації структури підсистем збору даних АСУТП з метою підвищення їх ефективності в умовах комбінованої невизначеності. Моделювання і проектування структури підсистем збору ...
 • Діагностування тріщин будівельних конструкцій за допомогою нечітких баз знань 

  Штовба, С. Д.; Панкевич, О. Д.; Shtovba, S. D.; Pankevych, O. D. (ВНТУ, 2005)
  В монографії викладений метод визначення причин появи тріщин в конструкціях будівель, який ґрунтується на нечітких правилах <Якщо – тоді>. Одним з прикладів практичного застосування запропонованої теорії діагностування ...
 • Моделювання та оптимізація надійності багатовимірних алгоритмічних процесів 

  Ротштейн, О. П.; Штовба, С. Д.; Козачко, О. М; Shtovba, S. D.; Kozachko, O. M.; Rotshtein, A. P. (ВНТУ, 2007)
  В монографії досліджується моделювання та оптимізація надійності багатовимірних алгоритмічних процесів, при виконанні яких вносяться, виявляються та усуваються помилки різних типів. Пропонуються постановки та методи ...