Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorОсадчук, Володимир Степановичuk
dc.contributor.authorОсадчук, Олександр Володимировичuk
dc.contributor.authorКрилик, Людмила Вікторівнаuk
dc.contributor.authorЗвягін, Олександр Сергійовичuk
dc.contributor.authorСавицький, Антон Юрійовичuk
dc.contributor.authorОсадчук, Владимир Степановичru
dc.contributor.authorОсадчук, Александр Владимировичru
dc.contributor.authorКрилик, Людмила Викторовнаru
dc.contributor.authorЗвягин, Александр Сергеевичru
dc.contributor.authorСавицкий, Антон Юрьевичru
dc.contributor.authorOsadchuk, Volodymyr Stepanovychen
dc.contributor.authorOsadchuk, Oleksandr Volodymyrovychen
dc.contributor.authorKrylyk, Liudmyla Viktorivnaen
dc.contributor.authorZviahin, Oleksandr Serhiiovychen
dc.contributor.authorSavytskyi, Anton Yuriiovychen
dc.date.accessioned2015-01-21T14:00:37Z
dc.date.available2015-01-21T14:00:37Z
dc.date.issued2013-04-25
dc.identifier79363
dc.identifier.citationПат. 79363 UA, МПК G01N 25/68. Пристрій для вимірювання вологості [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, О. С. Звягін, А. Ю. Савицький (Україна). - № a201209979 ; заявл. 20.08.2012 ; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8. - 6 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/183
dc.description.abstractПристрій для вимірювання вологості містить генератор прямокутних імпульсів, атенюатор, світлодіод і фотодіод, що розміщені на поверхні елемента з багаторазовим внутрішнім відбиттям світла, у вигляді призми, сторони призми мають шорсткі поверхні, оброблені гідрофільною сіллю. Додатково введено блок різниці частот, мікроконтролер, джерело постійної напруги, опорний генератор на основі від'ємного опору, який містить два польових транзистори, вимірювальний генератор на основі від'ємного опору.uk
dc.description.abstractУстройство для измерения влажности содержит генератор прямоугольных импульсов, аттенюатор, светодиод и фотодиод, которые размещены на поверхности элемента с многоразовым внутренним отражением света, в виде призмы, стороны призмы имеют шершавые поверхности, обработанные гидрофильной солью. Дополнительно введен блок разности частот, микроконтроллер, источник постоянного напряжения, опорный генератор на основе отрицательного сопротивления, который содержит два полевых транзистора, измерительный генератор на основе отрицательного сопротивления.ru
dc.description.abstractA device for humidity measuring includes the square-wave generator, attenuator, light-emitting diode and photodiode placed on the surface of element with multiple internal reflection of light, as a prism, the sides of the prism have rough surfaces treated with hydrophilic salt. Additionally introduced are a block of frequency difference, microcontroller, direct voltage source, reference generator on basis of negative resistance that includes two field transistors, measuring generator on basis of negative resistance.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG01N 25/68
dc.subjectвимірювання вологостіuk
dc.subjectконтрольно-вимірювальна технікаuk
dc.subjectавтоматичне керування технологічними процесамиuk
dc.titleПристрій для вимірювання вологостіuk
dc.title.alternativeУстройство для измерения влажностиru
dc.title.alternativeDEVICE FOR HUMIDITY MEASURINGen
dc.typeOther


Долучені файли

Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних спільнотах

Показати скорочений опис матеріалу