Останні додані

  • Підвищення ефективності механічної обробки заготовки деталі типу «Корпус мультиплікатора» 

    Дусанюк, Ж. П.; Дерібо, О. В.; Репінський, С. В.; Паславська, О. В.; Пархомчук, Р. Р.; Дерибо, А. В.; Репинский, С. В.; Паславская, О. В.; Dusaniuk, Zh. P.; Deribo, O. V.; Repinskyi, S. V.; Paslavska, O. V.; Parhomchuk, R. R. (ВНТУ, 2017)
    Об’єкт дослідження – технологічний процес механічної обробки заготовки корпусної деталі. Мета роботи – порівняльний аналіз техніко-економічних показників обробки заготовок партії деталей типу «Корпус мультиплікатора» на ...