Show simple item record

dc.contributor.authorПавлов, Сергій Володимировичuk
dc.contributor.authorКолісник, Петро Федоровичuk
dc.contributor.authorОстровський, Ігор Ярославовичuk
dc.contributor.authorМатохнюк, Марія Володимирівнаuk
dc.contributor.authorПавлов, Сергей Владимировичru
dc.contributor.authorКолиснык, Петр Федоровичru
dc.contributor.authorОстровский, Игорь Ярославовичru
dc.contributor.authorМатохнюк, Мария Владимировнаru
dc.contributor.authorPavlov, Serhii Volodymyrovychen
dc.contributor.authorKolisnyk, Petro Fedorovychen
dc.contributor.authorOstrovskyi, Ihor Yaroslavovychen
dc.contributor.authorMatokhniuk, Mariia Volodymyrivnaen
dc.date.accessioned2018-06-13T06:29:08Z
dc.date.available2018-06-13T06:29:08Z
dc.date.issued2001-11-15
dc.identifier43210 А
dc.identifier.citationПат. 43210 A UA, МПК A61B 5/02 . Спосіб визначення відновлення трофічного комплексу при міоспастичному синдромі після постізометричної релаксації [Текст] / С. В. Павлов, П. Ф. Колісник, І. Я. Островський, М. В. Матохнюк (Україна). – № 2001042382 ; заявл. 10.04.2001 ; опубл. 15.11.2001, Бюл. № 10. – 3 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/21885
dc.description.abstractВинахід належить до медичної техніки і може бути використаний для вивчення порушення мікроциркуляції в м'язах при міоспастичному синдромі та визначенні ступеню насичення крові киснем. Cпociб визначення відновлення трофічного комплексу при міоспастичному синдромі після постізометричної релаксації полягає в реестрації інфрачервоного світлового потоку від мікроциркуляторного русла м'язів, причому реєструють інтенсивність відбитих світлових потоків від мікроциркуляторного русла м'язів верхніх та нижніх кінцівок оптоелектронним сенсором в червоному та інфрачервоному спектрах, при цьому визначають гемодинамічні показники i ступінь насичення крові киснем до i після проведених процедур лікування.uk
dc.description.abstractИзобретение касается медицинской техники и может быть использовано для изучения нарушений микроциркуляции в мышцах при миоспастическом синдроме и определения степени насыщения крови кислородом. Способ определения восстановления трофического комплекса при миоспастическом синдроме после постизомерической релаксации включает регистрацию инфракрасного светового потока от микроциркуляторного русла мышц, при этом регистрируют интенсивность отраженных световых потоков от микроциркуляторного русла мышц верхних и нижних конечностей оптоэлектронным сенсором в красном и инфракрасном спектрах, определяют гемодинамические показатели и степень насыщения крови кислородом до и после лечения.ru
dc.description.abstractThe invention relates to medical equipment and can be used for the study of abnormalitys of microcirculation in muscles at a miospastic syndrome and determination of degree of blood oxygenation. The method for determination of restoration of trophic complex at a miospastic syndrome after postisometric relaxation includes recording of infra-red light flux from the microcirculatory bed of muscles. The intensity of the reflected light flux from the microcirculatory bed of muscles of muscles of upper and lower extremities is determined by optoelectronic sensor in red and infra-red spectrums, hemodynamic indexes and degree of blood oxygenation are determined before and after treatment.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності"(УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectA61B 5/02
dc.subjectмедична технікаuk
dc.subjectпорушення мікроциркуляції в м'язахuk
dc.subjectміоспастичний синдромuk
dc.subjectнасичення крові киснемuk
dc.subjectпостізометрична релаксаціяuk
dc.subjectвідновлення трофічного комплексуuk
dc.titleСпосіб визначення відновлення трофічного комплексу при міоспастичному синдромі після постізометричної релаксаціїuk
dc.title.alternativeMethod for determination of restoration of trophic complex at a miospastic syndrome after postisometric relaxationuk
dc.title.alternativeСпособ определения восстановления трофического комплекса при миоспастическом синдроме после постизомерической релаксацииuk
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record