Show simple item record

dc.contributor.authorБісікало, Олег Володимировичuk
dc.contributor.authorКравчук, Ірина Анатоліївнаuk
dc.contributor.authorБисикало, Олег Владимировичru
dc.contributor.authorКравчук, Ирина Анатольевнаru
dc.contributor.authorBisikalo, Oleh Volodymyrovychen
dc.contributor.authorKravchuk, Iryna Anatoliivnaen
dc.date.accessioned2015-02-03T14:20:04Z
dc.date.available2015-02-03T14:20:04Z
dc.date.issued2012-11-26
dc.identifier75250
dc.identifier.citationПат. 75250 UA, МПК G06F 17/27. Спосіб морфологічного аналізу на основі асоціативно-статистичного підходу до отримання знань [Текст] / О. В. Бісікало, І. А. Кравчук (Україна). - № u201205834 ; заявл. 14.05.2012 ; опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22. - 5 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/230
dc.description.abstractСпосіб морфологічного аналізу на основі асоціативно-статистичного підходу до отримання знань, в якому визначають можливі корені кожної основи, та використовують корінь слова разом з інформацією про префікси та суфікси. Вхідними даними для процесу є словник мовних образів з записами у вигляді наборів спільнокореневих слів, який розміщений на зовнішньому електронному носії інформації. Словник надходить в блок морфологічного аналізу по шині вхідних даних. Обмін даними з процесором здійснюють через канал зчитування та передачі даних.uk
dc.description.abstractСпособ морфологического анализа на основе ассоциативно-статистического подхода к получению знаний, в котором определяют возможные корни каждой основы, и используют корень слова вместе с информацией о префиксах и суффиксах. Входными данными для процесса является словарь языковых образов с записями в виде наборов однокоренных слов, который размещен на внешнем электронном носителе информации. Словарь поступает в блок морфологического анализа по шине входных данных. Обмен данными с процессором осуществляют через канал считывания и передачи данных.ru
dc.description.abstractA method of morphological analysis based on content addressable statistical approach to education wherein possible roots of each stem are determined, and word root is used together with information on prefixes and suffixes. A vocabulary of verbal patterns with records as sets of single-root words is input data for the process, the vocabulary is on external electronic data carrier. The vocabulary is come to morphological analysis unit by input data bus. Data interchange with processor is carried out through data reading and transfer channel.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG06F 17/27
dc.subjectінформаційні технологіїuk
dc.subjectморфологічний аналізuk
dc.subjectприродномовні текстиuk
dc.subjectасоціативно-статистичний підхід до отримання знаньuk
dc.subjectлінгвістична обробка текстівuk
dc.titleСпосіб морфологічного аналізу на основі асоціативно-статистичного підходу до отримання знаньuk
dc.title.alternativeСпособ морфологического анализа на основе ассоциативно-статистического подхода к получению знанийru
dc.title.alternativeMETHOD OF MORPHOLOGICAL ANALYSIS BASED ON CONTENT ADDRESSABLE STATISTICAL APPROACH TO EDUCATIONen
dc.typeOther


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record