Зараз показуються 1-20 з 64

  • Фізична культура як невід'ємна частина загальної культури сучасного суспільства 

   Колос, О. А. (ВНТУ, 2019)
   У даній статті розглянуті проблеми недостатньої фізичної активності усіх верств населення, про важливість занять фізичною культурою впродовж усього життя.
  • Features Of Teaching Foreign Language Grammar 

   Slobodianiuk, A. A.; Слободянюк, А. А. (ВНТУ, 2019)
   The main purpose of studying grammar of a foreign language is forming of grammatical language skills, as one of important components of language abilities in the manner of speaking, reading, listening and writing. One ...
  • Граматична компетенція іноземних студентів ВНЗ 

   Горчинська, Л. В. (ВНТУ, 2019)
   У статті розглядаються питання загальної характеристики граматичної компетенції; цілей та основних засобів її формування у студентів-іноземців.
  • Сленгова лексика в Інтернет-мережі 

   Горчинська, Л. В.; Маігуа, Оскар (ВНТУ, 2019)
   У статті охарактеризовано поняття сленгу, виділено його характерні ознаки та найпоширеніші види, проаналізовано використання у Інтернет-мережі.
  • Особливості подільського говору 

   Сташкевич, І. А.; Деда, В. П.; Зярковський, О. О. (ВНТУ, 2019)
   У статті розкрито фонетичні, морфологічні та синтаксичні риси, які характеризують подільський говір. Дослідження особливостей подільського говору було здійснено на лексичному матеріалі репринтного Словника української мови ...
  • Лексичні помилки в українській мові 

   Сташкевич, І. А.; Ковтун, Б. В.; Манич, А. М. (ВНТУ, 2019)
   Досліджено особливості лексичних норм української літературної мови; проаналізовано причини неправильного слововживання та основні види лексичних помилок; подано рекомендації щодо правильного вживання окремих слів та ...
  • Лексико-семантичні особливості молодіжного сленгу 

   Сташкевич, І. А.; Чернега, Д. А.; Тоха, В. В. (ВНТУ, 2019)
   Досліджено лексико-семантичні особливості молодіжного сленгу; з’ясовано шляхи і способи його утворення та причини його вживання; здійснено поділ сленгу на тематичні групи.
  • Вираження категорії оцінки на лексичному та синтаксичному рівнях мови 

   Сташкевич, І. А.; Stashkevych, I. A. (ВНТУ, 2019)
   У статті розглядається оцінка як мовна категорія. Досліджено засоби вираження позитивної, негативної та нейтральної оцінки на лексичному та синтаксичному рівнях мови. Звернено увагу на емотивні елементи мовної реалізації ...
  • Іншомовна підготовка як складова професійної мобільності майбутнього фахівця з вищою технічною освітою 

   Дерун, В. Г. (ВНТУ, 2019)
   In the course of globalization, which is accompanied by the dynamic development of information and communication technologies, the issue of competitiveness of specialists with higher technical education in the labor ...
  • Algorithms in daily life 

   Білоус, О. О.; Ісаков, А. В.; Дерун, В. Г. (ВНТУ, 2019)
   The hidden algorithms of everyday life are explained. It is researched how algorithms effect the way we think.
  • Use of internet resourses for foreign language learning 

   Nykyporets, S. S.; Hadaichuk, N. M.; Гадайчук, Н. М. (ВНТУ, 2018)
   The article deals with the issues of using internet resources in a modern high technical school.
  • Learning a second foreign language as a time challenge 

   Гадайчук, Н. М.; Hadaichuk, N. M. (ВНТУ, 2019)
   У статті розглядається важливість вивчення другої іноземної мови студентами в умовах інтенсивного макроекономічного розвитку країни. Підкреслюється необхідність володіння мовою для майбутніх фахівців. Окреслено цілі, що ...
  • What Exactly Is A Raspberry Pi? 

   Гадайчук, Н. М.; Крекотень, Є. Г. (ВНТУ, 2019)
   У цій роботі розглядається плата Raspberry Pi, описується її призначення і основні структурні елементи.
  • Testing. Basic concepts of testing software 

   Медведєва, С. О.; Абдуллаєв, О. А. (ВНТУ, 2019)
   У даній доповіді розглянуто основні концепції та види тестування програмного забезпечення, а також окреслено важливість приділення йому великої уваги у інших сферах.
  • Neural networks in Machine learning 

   Medvedieva, S. O.; Bogach, I. V.; Kovenko, V. A.; Медведєва, С. О.; Богач, І. В.; Ковенко, В. А. (ВНТУ, 2019)
   В статті розглянуті основи роботи з нейронними мережами, особливу увагу приділено моделі мережі під назвою «перцептрон», запровадженої Френком Розенблаттом. До того ж було розкрито тему найпоширеніших мов програмування, ...
  • The prospects of application of Google services in the process of foreign languages teaching 

   Медведєва, С. О. (ВНТУ, 2019)
   Дана робота розкриває суть дистанційного навчання, окреслює важливість використання дистанційних навчальних курсів; також вивчається та аналізується навчальна платформа Google Classroom та оцінюються перспективи її ...
  • Basic principles of the blockchain technology and its application 

   Медведєва, С. О.; Мальований, Д. В. (ВНТУ, 2019)
   У даній доповіді розглянуто основні принципи роботи технології блокчейн, її практичну цінність та способи застосування у науковій, медичній, соціальній та фінансовій сферах.
  • Career in IT: Team Leader 

   Медведєва, С. О.; Степанова, Т. М. (ВНТУ, 2019)
   В даній роботі розглядаються професійні обов`язки командного керівника, визначаються особливості даної професії, і надаються поради щодо вдосконалення професійних навичок.
  • Нетрадиційні засоби і методи зміцнення здоров`я людини в сучасному соціумі 

   Підлужняк, О. І. (ВНТУ, 2019)
   У статті розкривається сутність та надаються рекомендації нетрадиційних засобів зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення людини в сучасному соціумі.
  • From .PSD to interactive website: modern instruments for front-end development 

   Semeniuk, A. V.; Magas, L. M.; Семенюк, А. В.; Магас, Л. М. (ВНТУ, 2019)
   Today, information is the most important instrument in all areas of our life. It`s important to develop tools that can transfer pieces of information one point to another. Moreover, it`s adaptive for every user. Web-application ...