Now showing items 21-40 of 193

  • Повсякденне життя українських селян на окупованих землях в роки Другої світової війни 

   Юзькова, Є. П.; Пономаренко, А. Б. (ВНТУ, 2019)
   В статті розглядаються особливості повсякденного життя та праці селян на українських землях в період німецької окупації 1941-1943 рр.
  • Smart wearable devices 

   Уманець, О. О.; Umanets, O. O.; Vlasenko, M. A.; Власенко, М. А. (ВНТУ, 2019)
   У статті розглянуто «розумні» ґаджети, що можна носити на собі, та їхні функціональні можливості, й користь для користувача.
  • Мистецтво фотографії та гіперреалізм 

   Бондарчук, А. В.; Зінько, О. В. (ВНТУ, 2019)
   У статті описано сутність фотографії як одного з видів мистецтва, а фотографів як його творців. Розглянуто поняття гіперреалізм, його зв'язок з фотографією.
  • The world wide web via teacher in teaching/learning foreign language 

   Габрійчук, Л. Е.; Habriichuck, L. E. (ВНТУ, 2019)
   This paper investigates the role of WWW in learning/teaching English language and using it as an educational instrument for teachers. The Internet is a tool which offers unprecedented possibilities in the field of English ...
  • Проблеми фізичної культури і студентського спорту 

   Шемчак, І. А. (ВНТУ, 2019)
   В статті розглянуті проблеми розвитку сучасного студентського спорту, а також проблеми розвитку фізичної культури у вищих навчальних закладах.
  • Cybersecurity is a specialty of the future 

   Антонюк, Г. О.; Столяренко, О. В. (ВНТУ, 2019)
   The article deals with the formation of the theory of cybersecurity and cybercrime in the modern world. Hacking is one of the biggest factors of software cracking. Each sphere of activity requires protection from unauthorized ...
  • Розвиток особистісних установок студента як ключових властивостей його суб’єктності 

   Прищак, М. Д. (ВНТУ, 2019)
   Досліджено питання розвитку особистісних установок: самостійність, активність, творчість, мотиваційність, інноваційність, як ключових властивостей суб’єктності особистості. Визначено роль властивостей суб’єктності в ...
  • The prospects of augmented reality application in education 

   Арсенюк, Д. В.; Рудницька, Т. Г.; Rudnytska, T.; Arseniuk, D. (ВНТУ, 2019)
   The article considers the promising directions of augmented reality application in educational process of higher institutions. Different approaches of augmented reality use for educational, scientific and practical purposes ...
  • Проблема стресу у діяльності менеджера 

   Поляруш, О. В.; Прищак, М. Д. (ВНТУ, 2019)
   Уточнено поняття професійного стресу в діяльності менеджера. Досліджено причини та можливі наслідки стресу менеджера. Визначено підходи до управління стресом менеджера.
  • Management as a profession in society 

   Павленко, В. Д.; Рибко, Н. В. (ВНТУ, 2019)
   Розглянуто напрямок діяльності людини в ІТ сфері, а саме «Менеджмент інформаційних технологій». Досліджено розвиток професії та попит на неї в Україні. Розглянуто діяльність людини як менеджера.
  • Формування у студентів іншомовної прагматичної компетенції як запоруки успішного спілкування іноземною мовою 

   Столяренко, О. В.; Столяренко, О. В. (ВНТУ, 2019)
   У статті розглядається сутність поняття «прагматична компетенція» у процесі навчання іноземних мов, наголошується на необхідності її формування у студентів як запоруки успішного іншомовного спілкування.
  • Психологічні засади менеджменту нововведень в організації 

   Прищак, М. Д.; Лесько, О. Й. (ВНТУ, 2019)
   Досліджено питання необхідності інновацій в організації. Визначено способи подолання психологічних бар’єрів в процесі впровадження інновацій. Проаналізовано роль інноваційної культури в розвитку суспільства та організації ...
  • Mathcad in scientific research and engineering 

   Таранюк, Ю. Я.; Рудницька, Т. Г.; Rudnytska, T.; Taraniuk, Y. (ВНТУ, 2019)
   У статті розглянуто Mathcad як програмний продукт для застосування в різних галузях освіти, науки і техніки. Проаналізовано переваги Mathcad у математичному програмуванні, інтеграції з CAD та CAE, інженерних розрахунках. ...
  • Вплив Першої світової війни на становище фізичної культури та спорту в містах Правобережної України (1914–1917 рр.) 

   Герасимов, Т. Ю. (ВНТУ, 2019)
   Висвітлюється розвиток фізичної культури та спорту в містах правобережного регіону напередодні та в роки
  • Development of foreign language communicative competence of students of higher technical institutions 

   Тульчак, Л. В.; Tulchak, L. V. (ВНТУ, 2019)
   In this paper the development of communicative competence, professional communicative competence and intercultural professional competence of students is considered as a common priority for teaching foreign languages at ...
  • Історія настільного тенісу 

   Дищук, Ю. І.; Зінько, О. В. (ВНТУ, 2019)
   У статті розглядається історія настільного тенісу загалом та секції настільного тенісу у ВНТУ
  • Die rolle von computer technologien im klassenzimmer der zukunft 

   Білобров, О. О.; Varchuk, L. V.; Варчук, Л. В.; Bilobrov, O. A. (ВНТУ, 2019)
   У статті розглядається розвиток комп’ютерних технологій та їхня користь і важливість для вивчення іноземних мов. Основною метою є дослідити вплив сучасних комп’ютерних технологій на вивчення іноземних мов та використання ...
  • Künstliche intelligenz fürs sprachenlernen 

   Троян, І. Ю.; Варчук, Л. В.; Varchuk, L. V.; Troyan, I. J. (ВНТУ, 2019)
   У статті розглядається вплив штучного інтелекту на вивчення іноземних мов. Основною метою є розглянути та проаналізувати роботу сучасних комп’ютерних програм для вивчення іноземних мов.
  • Artificial intelligence in smart home devices: the future of the smart home 

   Гірдвайніс, В. А.; Girdvainis, V. (ВНТУ, 2019)
   The article highlights the theme of the modern powerful technology "smart home". The perspectives of the development of this technology were analyzed, technical and philosophical aspects of the full interference of artificial ...
  • Історія становлення самбо на Вінниччині (до 80 – річчя боротьби самбо в Україні) 

   Костюк, С. А. (ВНТУ, 2019)
   У статті йдеться про розвиток та становлення на Вінниччині одного з найефективніших видів єдиноборств – боротьби самбо. Видатних особистостей, що стояли у витоків самбо у нашому регіоні, тренерів та спортсменів, які ...