Recent Submissions

  • Етапи запровадження системи управління якістю в закладах вищої освіти 

    Васілевський, О. М.; Слободянюк, О. С.; Vasilevskyi, O. M. (ВНТУ, 2019)
    Здійснено аналіз міжнародних стандартів щодо запровадження системи управління якістю вищої освіти у закладах вищої освіти на основі якого запропоновано необхідні умови для створення внутрішньої системи забезпечення якості ...