Recent Submissions

  • Interactive Methods for Studying Foreign Languages in Technical Higher Educational Establishments 

    Slobodianiuk, A. A.; Слободянюк, А. A. (ВНТУ, 2012)
    Виступ на пленарному засіданні XLI регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних ...