Show simple item record

dc.contributor.advisorАзарова, А. О.uk
dc.contributor.authorВус, О. М.uk
dc.contributor.authorТкачук, Л. М.uk
dc.date.accessioned2019-02-27T13:30:34Z
dc.date.available2019-02-27T13:30:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationВус О. М. Управління державними підприємствами в аспекті зростання їх конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / О. М. Вус, Л. М. Ткачук ; наук. кер. А. О. Азарова // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/6551.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/23911
dc.description.abstractДосліджено сутність поняття «конкурентоспроможність» та викладені основні шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних ринкових умовах. Проведена систематизація зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на конкурентоспроможність підприємстваuk
dc.description.abstractThe essence of the concept of "competitiveness" is investigated and the main ways of increasing the competitiveness of the enterprise in the modern market conditions are outlined. The systematization of external and internal factors of influence on the competitiveness of the enterprise is carried out.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofМатеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/6551
dc.subjectконкурентоспроможністьuk
dc.subjectконкурентні перевагиuk
dc.subjectстратегіяuk
dc.subjectуправлінняuk
dc.subjectпідприємствоuk
dc.subjectефективністьuk
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectcompetitive advantagesen
dc.subjectstrategyen
dc.subjectmanagementen
dc.subjectenterpriseen
dc.subjectefficiencyen
dc.titleУправління державними підприємствами в аспекті зростання їх конкурентоспроможностіuk
dc.typeThesis
dc.relation.referencesАзарова А.О. розроблення принципів побудови раціонального методу формалізації процесу оцінювання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / А.О. Азарова, О.В. Житкевич // Інноваційна економіка. - № (41). – 2013. – С. 93-96uk
dc.relation.referencesАзарова А.О. управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств як базовий важіль забезпечення інноваційного розвитку економіки / А.О. Азарова, О.В. Житкевич // Колективна монографія: Sosio economic problems of management Collevtive monograph: - Thorpe-Bowker® Melbourne, Australia, 2015. – C. 209-218.uk
dc.relation.referencesДолжанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посібник [Текст]. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.uk
dc.relation.referencesАзарова, А. О. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства [Текст] : монографія / А. О. Азарова, О. В. Рузакова. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 172 с.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів [Текст] / А. О. Азарова, Д. М. Бершов // Фінанси України. – № 9. – 2004. – С. 52–57.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О. Розробка методики визначення компетентності експертів при побудові СППР щодо оцінювання фінансового стану підприємства [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Рузакова, Л. В. Воронюк // Механізми регулювання економіки. – 2006. –№ 2. – С.133–138.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О. Математичні моделі та методи управління мотивацією персоналу [Текст] / А . О. Азарова, О. А. Ковальчук . — Вінниця : ВНТУ, 2014. – 140 с.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О. Вибір, планування та реалізація стратегії розвитку підприємства [Текст] / А. О. Азарова, Н. С. Желюк // Актуальні проблеми економіки, №12. – 2010. – С. 91–100.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О. Розробка методики визначення економічної безпеки підприємства [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Гаврилова // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики». – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 191, т. III. – С. 719–727.uk
dc.relation.referencesЮхимчук С. В. Багаторівнева система оцінки фінансового ризику комерційних банків на базі нечіткої логіки [Текст] / С. В. Юхимчук, А. О. Азарова // Фінанси України. – 1998. – № 11. – С. 55–63.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О. Математичні моделі оцінювання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Антонюк. — Вінниця : ВНТУ, 2012. – 168 с.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О. Математична модель та метод оцінки рівня ризику структури капіталу засобами нейронної мережі Хопфілда [Текст] / А. О. Азарова, О. М. Роїк, Л. А. Кілимник // Актуальні проблеми економіки. - 2010. –№ 1(103). – С. 245–253.uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record