Show simple item record

dc.contributor.authorБерезюк, Л. Л.uk,ru
dc.contributor.authorБерезюк, О. В.uk,ru
dc.date.accessioned2019-03-12T15:57:04Z
dc.date.available2019-03-12T15:57:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationБерезюк Л. Л. Екологічна безпека продуктів харчування [Текст] / Л. Л. Березюк, О. В. Березюк // Матеріали науково-практичної конференції "Енергія. Бізнес. Комфорт", 26 грудня 2018 р. – Одеса : ОНАХТ, 2019. – С. 7-9.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24052
dc.description.abstractСтворення конкурентоспроможного комплексу обумовило розроблення та впровадження концепції державної промислової політики, головним принципом якої є перехід промисловості на інноваційний шлях розвитку.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherОдеська національна академія харчових технологійuk
dc.relation.ispartofЕнергія. Бізнес. Комфорт : 7-9.uk
dc.subjectекологіяuk
dc.subjectбезпекаuk
dc.subjectпродукти харчуванняuk
dc.titleЕкологічна безпека продуктів харчуванняuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc[620.9:628.87]:334.723
dc.relation.referencesКрисанов Д. Ф. Детермінанти якості й безпечності харчової продукції та мінімізація впливу факторів ризику / Д. Ф. Крисанов // Продуктивні сили і регіональна економіка : зб. наук. праць : у 2 ч. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – Ч. 1. – С. 249-261.uk
dc.relation.referencesКашенко О. Л. Екологічна складова національної продовольчої безпеки / О. Л. Кашенко // Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті. – К. : ІАЕ, 2001. – С. 221-223.uk
dc.relation.referencesБерезюк О. В. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник / О. В. Березюк, М. С. Лемешев. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 204 с.uk
dc.relation.referencesБерезюк О. В. Безпека життєдіяльності : практикум / О. В. Березюк, М. С. Лемешев, І. В. Заюков, С. В. Королевська. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 99 с.uk
dc.relation.referencesБерезюк О. В. Перспективи тестової комп’ютерної перевірки знань студентів із дисципліни "Безпека життєдіяльності" / О. В. Березюк, М. С. Лемешев, М. А. Томчук // Матеріали дев'ятої міжнародної науково-методичної конференції "Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика". – Львів : ЛНУ, 2010. – С. 217-218.uk
dc.relation.referencesБерезюк О. В. Застосування комп’ютерних технологій під час вивчення студентами дисциплін циклу безпеки життєдіяльності / О. В. Березюк // Педагогіка безпеки : міжнародний науковий журнал. – 2016. – № 1 (1). – С. 6-10.uk
dc.relation.referencesВегера М. І. Якість продуктів харчування як одне із важливих загальногуманітарних питань сьогодення / М. І. Вегера, Л. Л. Березюк // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-пошукової конференції студентів коледжів, загальноосвітніх шкіл I-III ст. “Юність, історія, наука, культура, економіка”, 7 лютого 2018 р. – Вінниця : ВКІ, 2018. – С. 121-123.uk
dc.relation.referencesБерезюк О. В. Безопасность продуктов питания в современных условиях / О. В. Березюк, А. А. Сеферян, С. А. Сушко // Инновационные технологии и безопасность пищевых продуктов: Сборн. матер. междунар. науч.-практ. конф., 18 мая 2018 г. -– Краснодар : КубГТУ, Экоинвест, 2018. – С. 80-83.ru
dc.relation.referencesБаланси та споживання основних продуктів харчування населенням України : статистичний збірник / за ред. Ю. М. Остапчука. – К. : Державна служба статистики України, 2011. – 55 с.uk
dc.relation.referencesКуць О. І. Щодо ситуації на ринку дитячого харчування / О. І. Куць, В. С. Пахолюк, Т. М. Нагайцева // Збірник праць І Міжнародної спеціалізованої наук.-практ. конф. «Дитяче харчування : перспективи розвитку та інноваційні технології», м. Київ, 19 березня 2013. – К., 2013. – С. 4-6.uk
dc.relation.referencesКонцепція державної політики у сфері управління якісної продукції (товарів, робіт, послуг), затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.08.2007 р. № 880-р.uk
dc.relation.referencesФролова H. Е. Нові ароматизатори у виробництві льодяникової карамелі / Н. Е. Фролова, А. І. Українець, В. О. Усенко // Наукові праці НУХТ. – К., 2010. – Т. 1, Bип. 38. – C. 181-184.uk
dc.relation.referencesСистема державного регулювання безпечності харчових продуктів в Україні : на шляху вдосконалення : аналітичний звіт / International Finance Corporation. – К., 2009. – 68 с.uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record