Show simple item record

dc.contributor.authorАзарова, А. О.uk
dc.contributor.authorТкачук, Л. М.uk
dc.contributor.authorХомяк, В. Д.uk
dc.date.accessioned2019-03-21T13:52:48Z
dc.date.available2019-03-21T13:52:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationАзарова А. О. Особливості застосування електронного урядування при створенні консолідованого інформацйного ресурсу спортивної діяльності [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Л. М. Ткачук, В. Д. Хомяк // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/7965.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24190
dc.description.abstractРозглянуто процес роботи над створенням консолідованого інформаційного ресурсу спортивної діяльності міста Вінниці засобами електронного урядування. Проаналізовано методи консолідованої інформації та засоби для створення такого ресурсу.uk
dc.description.abstractThe process of work on creation of a consolidated information resource of sports activity of the city of Vinnitsa by means of e-government is considered. The methods of consolidated information and means for creation of such resource are analyzed.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofМатеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/7965
dc.subjectконсолідована інформаціяuk
dc.subjectконсолідований інформаційний ресурсuk
dc.subjectелектронне урядуванняuk
dc.subjectгалузь спортуuk
dc.subjectconsolidated informationen
dc.subjectconsolidated information resourceen
dc.subjecte-governmenten
dc.subjectsports industryen
dc.titleОсобливості застосування електронного урядування при створенні консолідованого інформацйного ресурсу спортивної діяльностіuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc004.65:796(477.44 – 25)
dc.relation.referencesЕлектронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К., 2017. Частина 2: Електронне урядування: основи та стратегії реалізації / [А.І. Семенченко, А.О. Серенок]. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. – 72 с.uk
dc.relation.referencesМетодичні вказівки до проведення практичних занять та до виконання самостійної й індивідуальної роботи з дисципліни “Основи науково-дослідної роботи” для студентів напрямів підготовки 6.030601 – “Менеджмент” та 6.170103 – “Управління інформаційною безпекою” / [уклад. : А. О. Азарова, В. В. Карпінець]. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 44 с.uk
dc.relation.referencesАзарова А.О. Розроблення принципів побудови раціонального методу формалізації процесу оцінювання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / А.О. Азарова, О.В. Житкевич // Інноваційна економіка. - № (41). – 2013. – С. 93-96uk
dc.relation.referencesАзарова А.О. Управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств як базовий важіль забезпечення інноваційного розвитку економіки / А.О. Азарова, О.В. Житкевич // Колективна монографія: Sosio economic problems of management Collevtive monograph: - Thorpe-Bowker® Melbourne, Australia, 2015. – C. 209-218.uk
dc.relation.referencesАзарова, А. О. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства [Текст] : монографія / А. О. Азарова, О. В. Рузакова. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 172 с.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів [Текст] / А. О. Азарова, Д. М. Бершов // Фінанси України. – № 9. – 2004. – С. 52–57.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О. Розробка методики визначення компетентності експертів при побудові СППР щодо оцінювання фінансового стану підприємства [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Рузакова, Л. В. Воронюк // Механізми регулювання економіки. – 2006. –№ 2. – С.133–138.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О. Математичні моделі та методи управління мотивацією персоналу [Текст] / А . О. Азарова, О. А. Ковальчук . — Вінниця : ВНТУ, 2014. – 140 с.uk
dc.relation.referencesТкачук Л. М. Оцінка ефективності роботи консолідованого інформаційного ресурсу аналізу діяльності банків [Текст] / Л. М. Ткачук А.П.Ткачук // Materials of the XIII International scientific and practical Conference «SCIENCE AND СIVILIZATION- 2017»,Volume 9 : Modern information technology . Agriculture . Mathematics . Construction and architecture . Sheffield. Science and education LTD - P.28-30.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О. Математична модель та метод оцінки рівня ризику структури капіталу засобами нейронної мережі Хопфілда [Текст] / А. О. Азарова, О. М. Роїк, Л. А. Кілимник // Актуальні проблеми економіки. - 2010. –№ 1(103). – С. 245–253.uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record