Show simple item record

dc.contributor.authorЗянько, В. В.uk
dc.contributor.authorДун, Сіньїнuk
dc.date.accessioned2019-04-13T16:59:53Z
dc.date.available2019-04-13T16:59:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationЗянько В. В. Критерії оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Зянько, Дун Сіньїн // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/6522.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24395
dc.description.abstractПроаналізовано основні критерії ефективності інноваційної діяльності підприємств, здійснено їх узагальнення та запропоновано систему показників, які забезпечують об’єктивну оцінку якості інноваційних проектівuk
dc.description.abstractThere has been analyzed main criterions of the innovation activity efficiency of enterprises; carried out their generalization; a system of indicators that provide an objective assessment of the quality of innovative projects was provideden
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofМатеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/6522
dc.subjectефективністьuk
dc.subjectінноваціяuk
dc.subjectінноваційна діяльністьuk
dc.subjectінноваційний проектuk
dc.subjectefficiencyen
dc.subjectinnovationen
dc.subjectinnovation activityen
dc.subjectinnovation projecten
dc.titleКритерії оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємствuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc330.101
dc.relation.referencesПолітанська О. Л. Економічне оцінювання інноваційної продукції машинобудування у випадку ануїтетів / О. Л. Політанська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 611. – С. 48-53.uk
dc.relation.references. Кавецький В. В. Економічне обґрунтування інноваційних рішень: навчальний посібник / В. В. Кавецький, І. В. Причепа, Л. О. Нікіфорова – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 113 с.uk
dc.relation.referencesЄпіфанова І. Ю. Управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств / Єпіфанова І. Ю. //Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2014. – № 3, Т.1. – С. 56-59.uk
dc.relation.referencesЄпіфанова І. Ю. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах транcформаційних змін економіки України : монографія / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. В. Зянько – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, ВНТУ, 2015. – 172 с.uk
dc.relation.referencesШершенюк О. М. Оцінка інтегрального ефекту від впровадження інновацій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02.02 «Економіка та управління науково-технічним прогресом» / О. М. Шершенюк. – Харків, 2006. – 20 с.uk
dc.relation.referencesЗубенко В. О. Визначення приорітетності реалізації інноваційних проектів / В. О. Зубенко // Нуково-технічний збірник «Комунальное хозяйство городов. – 2008. – № 80. – С. 38–45.uk
dc.relation.referencesМалюта Л. Я. Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства / Малюта Л. Я. // Соціальноекономічні проблеми і держава [Електронний ресурс]. – 2011. – Вип. 1 (4). – Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11mlyrpp.pdf.uk
dc.relation.referencesЧорна М. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств : монографія / М. В. Чорна, С. В. Глухова. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 210 с.uk
dc.relation.referencesКужда Т. І. Соціально-економічне оцінювання та планування інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) / Кужда Т. І. – Львів, 2009. – 23 с.uk
dc.relation.referencesНікіфорова Л. О. Управління процесами прийняття інноваційних рішень в сфері high teсhnologies : навчальний посібник / Л. О. Нікіфорова, А. А. Шиян – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 87 с.uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record