Show simple item record

dc.contributor.authorОсадчук, Володимир Степановичuk
dc.contributor.authorОсадчук, Олександр Володимировичuk
dc.contributor.authorКрилик, Людмила Вікторівнаuk
dc.contributor.authorСавицький, Антон Юрійовичuk
dc.contributor.authorОсадчук, Владимир Степановичru
dc.contributor.authorОсадчук, Александр Владимировичru
dc.contributor.authorКрилик, Людмила Викторовнаru
dc.contributor.authorСавицкий, Антон Юрьевичru
dc.contributor.authorOsadchuk, Volodymyr Stepanovychen
dc.contributor.authorOsadchuk, Oleksandr Volodymyrovychen
dc.contributor.authorKrylyk, Liudmyla Viktorivnaen
dc.contributor.authorSavytskyi, Anton Yuriiovychen
dc.date.accessioned2015-12-14T09:09:02Z
dc.date.available2015-12-14T09:09:02Z
dc.date.issued2009-04-27
dc.identifier40955
dc.identifier.citationПат. 40955 UA, МПК G01N 21/53. Гігрометричний сенсор на польовому транзисторі [Текст] / О. В. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик, А. Ю. Савицький (Україна). - № u200814731 ; заявл. 22.12.2008 ; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8. - 2 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/2635
dc.description.abstractГігрометричний сенсор на польовому транзисторі складається з чутливого елемента та приєднаного до нього польового транзистора, що складається з напівпровідникової підкладки, яка містить область витоку і область стоку, а також провідні електродні плівки та ізолюючий плівковий затвор, до протилежної поверхні чутливого елемента приєднаний керувальний електрод. Польовий транзистор виготовлений за двозатворною схемою. Додатково він містить додатковий ізолюючий плівковий затвор, яким польовий транзистор приєднаний до додаткового чутливого елемента, а також суміщену стоково-витокову провідну плівку, через яку електрично приєднано першу стокову і другу витокову області польового транзистора.uk
dc.description.abstractГигрометрический сенсор на полевом транзисторе состоит из чувствительного элемента и присоединенного к нему полевого транзистора, который состоит из полупроводниковой подкладки, которая содержит область истока и область стока, а также проводящие электродные пленки и изолирующий пленочный затвор, к противоположной поверхности чувствительного элемента присоединен управляющий электрод. Полевой транзистор изготовлен по двухзатворной схеме. Он содержит дополнительный изолирующий пленочный затвор, которым полевой транзистор присоединен к дополнительному чувствительному элементу, а также совмещенную стоково-истоковую проводящую пленку, через которую электрически присоединена первая стоковая и вторая истоковая области полевого транзистора.ru
dc.description.abstractHygrometric sensor on field transistor consists of sensitive element and field transistor connected to it, this consists of semiconductor pad that includes area of source and area of sink, and conductive electrode films and insulation film gate, to opposite surface of sensitive element control electrode is connected. Field transistor is arranged by two-gate layout. Additionally it has additional insulating film gate with which field transistor is connected to additional sensitive element, and brought to coincidence sink-source conductive film through which first sink and second source areas of field transistor are electrically connected.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG01N 21/53
dc.subjectвимірювальна технікаuk
dc.subjectпольовий транзисторuk
dc.subjectгігрометричний сенсорuk
dc.subjectвимірювання вологостіuk
dc.subjectаналіз вологості повітряного середовищаuk
dc.titleГігрометричний сенсор на польовому транзисторіuk
dc.title.alternativeГигрометрический сенсор на полевом транзистореru
dc.title.alternativeHygrometric sensor on field transistoren
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record