Отображаемые элементы 1-20 из 1670

  • Енергоефективність при плануванні міст 

   Абрамович, В. С.; Ковальський, В. П.; Бондар, А. В. (ВНТУ, 2019)
   У статті розглянуто та проаналізовано приклади архітектурно-планувальних та містобудівних рішень, які забезпечують енергоефективність житлової забудови та будинків у світовому досвіді. Визначено основні принципи досягнення ...
  • Радіаційна небезпека будівельних матеріалів 

   Постолатій, М. О.; Ковальський, В. П. (Черкаський iнститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Нацiонального унiверситету цивiльного захисту України, 2019-05)
   Останніми роками в центрі постійної уваги населення і наукової громадськості знаходиться проблема радіації і її вплив на організм людини. Кожна людина в будь-якій частині Земної кулі піддається неухильному опроміненню від ...
  • Контроль робочих органів машин за допомогою сенсора малих лінійних переміщень 

   Мельничук, О. І. (Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience», 2019)
   Запропоновано модель цифрового приладу, що дозволяє з високою точністю вимірювати малі лінійні переміщення робочих органів машин та механізмів з виведенням результатів вимірювань на екран комп’ютера в реальному часі.
  • Рециклінг промислових відходів – потенційна альтернатива традиційним ресурсам будівельної галузі 

   Коновалов, C. В.; Салімова, В. В. (Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience», 2019)
   Встановлено, що використання технології рециклінгу промислових відходів в поєднанні з продуктами переробки будівельних відходів дозволяє отримати конкурентоздатні сировинні матеріали для виготовлення ефективних будівельних ...
  • Комплексна переробка промислових відходів Вінничини 

   Черніченко, О. М. (ДніпроМіжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience», 2019)
   Підтверджено можливість комплексної переробки фосфогіпсових відходів, золи-винос та металевих шламів.
  • Использование отходов для производства строительных материалов 

   Бондарь, А. В.; Ковальский, В. П.; Бондар, А. В.; Ковальський, В. П.; Bondar, A. V.; Kovalskiy, V. P. (Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН, 2018)
   В работе будут представлены материалы исследований возможности использования отходов промышленности для производства сухих строительных смесей. Приведена актуальность использования вторичных минеральных ресурсов, остатков ...
  • Напрямки вирішення негативного впливу золи-винесення на екологічну безпеку 

   Бричанський, А. О.; Матвійчук, Є. Р. (ВНТУ, 2018-03)
   Розглянуто та проаналізовано екологічну ситуацію в Україні. Розглянута важливість утилізації відходів виробництва Ладижинської ТЕС (зола-винесення). Наведена схема використання золи-винесення. Проаналізовано вирішення ...
  • Використання техногенних відходів в галузі будівельних матеріалів 

   Оцупок, Л. М. (Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience», 2019)
   Встановлено, що використання комплексної технології механо-хімічної активації твердих промислових відходів дає можливість зменшити витрати в’яжучого на 15 – 40 % при збереженні заданих фізико-механічних характеристик зразків.
  • Промислові відходи у будівництві 

   Коновалов, С. В. (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2019)
   В результаті проведених досліджень встановлено, що використання промислових відходів у технологіях виробництва будівельних матеріалів, сприяє покращенню фізико-хімічних властивостей готових будівельних виробів.
  • Основи формування готельних комплексів 

   Бричанський, А. О.; Ковальський, В. П.; Матвійчук, Є. Р.; Комаринський, С. А. (ВНТУ, 2019)
   Розглянуто особливості планувальної структури території готельних комплексів. Проаналізовано основні чинники, що визначають вибір ділянки для розміщення готельного комплексу. Визначені основні принципи, що беруться до уваги ...
  • Можливості зведення енергоефективних панельних будинків 

   Абрамович, В. С.; Ковальський, В. П. (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2019)
   Сучасні панельні будинки відрізняються від радянських прототипів. Значно покращилися тепло-технічні властивості та об’ємно-планувальні рішення квартир в таких будинках. Але їх переваги: висока швидкість будівництва та ...
  • Вплив опромінення джерел природного походження на людину 

   Войтюк, Д. О.; Ковальський, В. П. (Черкаський iнститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Нацiонального унiверситету цивiльного захисту України, 2019)
   Аналізуючи сучасну інформації, яка стосується дослідження впливу радону та його ДПР на організм людини і радіаційної безпеки населення, дозволяє виявити пріоритети в питаннях зменшення доз опромінення населення в сучасних ...
  • Використання промислових відходів вінниччини для виготовлення будівельних виробів 

   Салімова, Н. В.; Коновалов, С. В. (Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019)
   В результаті проведених досліджень встановлено, що використання активованої золи-винос у технологіях виробництва будівельних матеріалів, сприяє покращенню фізико-хімічних та реологічних властивостей бетонної суміші.
  • Жаростійкий будівельний матеріал на основі комплексного в’яжучого 

   Зузяк, С. Ю.; Ковальський, В. П. (Черкаський iнститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Нацiонального унiверситету цивiльного захисту України, 2019)
   Запропоноване комплексне в’яжуче можна використовувати для виготовлення жаростійких бетонів. В якості оксидного компоненту в’яжучого доцільно застосовувати залізовміщуючі відходи промисловості.
  • Антистатичні підлоги із струмопровідного бетону 

   Стаднійчук, М. Ю. (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2019)
   В роботі запропоновано для боротьби з зарядами статичної електрики використовувати покриття із струмопровідного бетонна.
  • Використання промислових відходів в галузі будівельних матеріалів 

   Черепаха, Д. В. (Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019)
   В результаті проведених досліджень підтверджено можливість використання промислових відходів у будівельні галузі.
  • В’яжуче з використанням промислових відходів хімічної галузі 

   Лемішко, К. К. (Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019)
   Встановлено, що використання активованої золи-виносу, як модифікованого заповнювача у складі формувальних розчинів є одним з перспективних шляхів ресурсозбереження.
  • Композиційні матеріали як джерело економії енергетичних ресурсів в будівництві 

   Сердюк, В. Р.; Франишина, С. Ю.; Serdyuk, V.; Franyshina, S. (Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019)
   У статті розглянуто основні напрямки зниження енергоємності будівельної продукції. Наведено загальні характеристики та перспективні напрямки застосування композитних матеріалів. Виконано аналіз експлуатаційних особливостей ...
  • Удосконалення огороджуючих конструкцій як джерело зниження теплових втрат сучасної будівлі 

   Сердюк, В. Р.; Сердюк, Т. В.; Франишина, С. Ю.; Serdyuk, V.; Serdyuk, T.; Franyshina, S. (ВНТУ, 2019)
   В статті висвітлена актуальна проблема підвищення енергетичної ефективності в будівельній галузі. Будівельний комплекс залишається одним із найбільших споживачів паливно-енергетичних ресурсів в Україні. Напрямки ресурсо- ...
  • Features Of Teaching Foreign Language Grammar 

   Slobodianiuk, A. A.; Слободянюк, А. А. (ВНТУ, 2019)
   The main purpose of studying grammar of a foreign language is forming of grammatical language skills, as one of important components of language abilities in the manner of speaking, reading, listening and writing. One ...