Now showing items 21-40 of 1691

  • Вторинна сировина для виготовлення будівельних матеріалів 

   Стаднійчук, М. Ю. (SWorld, 2017)
   В роботі запропоновано використовувати промислові відходи для отримання низько марочного в’яжучого. Метою даних досліджень є розробка нової безвідходної технології переробки фосфогіпсу шляхом його відмивання з використанням ...
  • Енергоефективність при плануванні міст 

   Абрамович, В. С.; Ковальський, В. П.; Бондар, А. В. (ВНТУ, 2019)
   Examples of architectural planning and urban planning solutions that provide energy efficiency for residential buildings and buildings in the world experience are considered and analyzed. The basic principles of achieving ...
  • Радіаційна небезпека будівельних матеріалів 

   Постолатій, М. О.; Ковальський, В. П. (Черкаський iнститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Нацiонального унiверситету цивiльного захисту України, 2019-05)
   Останніми роками в центрі постійної уваги населення і наукової громадськості знаходиться проблема радіації і її вплив на організм людини. Кожна людина в будь-якій частині Земної кулі піддається неухильному опроміненню від ...
  • Контроль робочих органів машин за допомогою сенсора малих лінійних переміщень 

   Мельничук, О. І. (Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience», 2019)
   Запропоновано модель цифрового приладу, що дозволяє з високою точністю вимірювати малі лінійні переміщення робочих органів машин та механізмів з виведенням результатів вимірювань на екран комп’ютера в реальному часі.
  • Рециклінг промислових відходів – потенційна альтернатива традиційним ресурсам будівельної галузі 

   Коновалов, C. В.; Салімова, В. В. (Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience», 2019)
   Встановлено, що використання технології рециклінгу промислових відходів в поєднанні з продуктами переробки будівельних відходів дозволяє отримати конкурентоздатні сировинні матеріали для виготовлення ефективних будівельних ...
  • Комплексна переробка промислових відходів Вінничини 

   Черніченко, О. М. (ДніпроМіжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience», 2019)
   Підтверджено можливість комплексної переробки фосфогіпсових відходів, золи-винос та металевих шламів.
  • Использование отходов для производства строительных материалов 

   Бондарь, А. В.; Ковальский, В. П.; Бондар, А. В.; Ковальський, В. П.; Bondar, A. V.; Kovalskiy, V. P. (Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН, 2018)
   В работе будут представлены материалы исследований возможности использования отходов промышленности для производства сухих строительных смесей. Приведена актуальность использования вторичных минеральных ресурсов, остатков ...
  • Напрямки вирішення негативного впливу золи-винесення на екологічну безпеку 

   Бричанський, А. О.; Матвійчук, Є. Р. (ВНТУ, 2018-03)
   Розглянуто та проаналізовано екологічну ситуацію в Україні. Розглянута важливість утилізації відходів виробництва Ладижинської ТЕС (зола-винесення). Наведена схема використання золи-винесення. Проаналізовано вирішення ...
  • Використання техногенних відходів в галузі будівельних матеріалів 

   Оцупок, Л. М. (Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience», 2019)
   Встановлено, що використання комплексної технології механо-хімічної активації твердих промислових відходів дає можливість зменшити витрати в’яжучого на 15 – 40 % при збереженні заданих фізико-механічних характеристик зразків.
  • Промислові відходи у будівництві 

   Коновалов, С. В. (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2019)
   В результаті проведених досліджень встановлено, що використання промислових відходів у технологіях виробництва будівельних матеріалів, сприяє покращенню фізико-хімічних властивостей готових будівельних виробів.
  • Основи формування готельних комплексів 

   Бричанський, А. О.; Ковальський, В. П.; Матвійчук, Є. Р.; Комаринський, С. А. (ВНТУ, 2019)
   Розглянуто особливості планувальної структури території готельних комплексів. Проаналізовано основні чинники, що визначають вибір ділянки для розміщення готельного комплексу. Визначені основні принципи, що беруться до уваги ...
  • Можливості зведення енергоефективних панельних будинків 

   Абрамович, В. С.; Ковальський, В. П. (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2019)
   Сучасні панельні будинки відрізняються від радянських прототипів. Значно покращилися тепло-технічні властивості та об’ємно-планувальні рішення квартир в таких будинках. Але їх переваги: висока швидкість будівництва та ...
  • Вплив опромінення джерел природного походження на людину 

   Войтюк, Д. О.; Ковальський, В. П. (Черкаський iнститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Нацiонального унiверситету цивiльного захисту України, 2019)
   Аналізуючи сучасну інформації, яка стосується дослідження впливу радону та його ДПР на організм людини і радіаційної безпеки населення, дозволяє виявити пріоритети в питаннях зменшення доз опромінення населення в сучасних ...
  • Використання промислових відходів вінниччини для виготовлення будівельних виробів 

   Салімова, Н. В.; Коновалов, С. В. (Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019)
   В результаті проведених досліджень встановлено, що використання активованої золи-винос у технологіях виробництва будівельних матеріалів, сприяє покращенню фізико-хімічних та реологічних властивостей бетонної суміші.
  • Жаростійкий будівельний матеріал на основі комплексного в’яжучого 

   Зузяк, С. Ю.; Ковальський, В. П. (Черкаський iнститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Нацiонального унiверситету цивiльного захисту України, 2019)
   Запропоноване комплексне в’яжуче можна використовувати для виготовлення жаростійких бетонів. В якості оксидного компоненту в’яжучого доцільно застосовувати залізовміщуючі відходи промисловості.
  • Антистатичні підлоги із струмопровідного бетону 

   Стаднійчук, М. Ю. (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2019)
   В роботі запропоновано для боротьби з зарядами статичної електрики використовувати покриття із струмопровідного бетонна.
  • Використання промислових відходів в галузі будівельних матеріалів 

   Черепаха, Д. В. (Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019)
   В результаті проведених досліджень підтверджено можливість використання промислових відходів у будівельні галузі.
  • В’яжуче з використанням промислових відходів хімічної галузі 

   Лемішко, К. К. (Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019)
   Встановлено, що використання активованої золи-виносу, як модифікованого заповнювача у складі формувальних розчинів є одним з перспективних шляхів ресурсозбереження.
  • Композиційні матеріали як джерело економії енергетичних ресурсів в будівництві 

   Сердюк, В. Р.; Франишина, С. Ю.; Serdyuk, V.; Franyshina, S. (Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019)
   У статті розглянуто основні напрямки зниження енергоємності будівельної продукції. Наведено загальні характеристики та перспективні напрямки застосування композитних матеріалів. Виконано аналіз експлуатаційних особливостей ...
  • Удосконалення огороджуючих конструкцій як джерело зниження теплових втрат сучасної будівлі 

   Сердюк, В. Р.; Сердюк, Т. В.; Франишина, С. Ю.; Serdyuk, V.; Serdyuk, T.; Franyshina, S. (ВНТУ, 2019)
   В статті висвітлена актуальна проблема підвищення енергетичної ефективності в будівельній галузі. Будівельний комплекс залишається одним із найбільших споживачів паливно-енергетичних ресурсів в Україні. Напрямки ресурсо- ...