Show simple item record

dc.contributor.authorБелинь, Т. І.uk
dc.contributor.authorАбрамович, В. С.uk
dc.contributor.authorКовальський, В. П.uk
dc.date.accessioned2020-08-09T08:40:34Z
dc.date.available2020-08-09T08:40:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationБелинь Т. І. Принципи та прийоми архітектурно-планувальної організації будинків культури та дозвілля [Електронний ресурс] / Т. І. Белинь, В. С. Абрамович, В. П. Ковальський // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2020), м. Вінниця, 18-29 травня 2020 р. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/view/8659.uk
dc.identifier.isbn978-966-641-805-3
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30276
dc.description.abstractНа основі проведених наукових досліджень сформовано принципи архітектурно-планувальної організації будинків культури та дозвілля. Дотримання сформованих принципів організації території закладів культури та дозвілля надасть можливість досягнути максимального комфорту для відвідувачів різних соціальних груп.uk
dc.description.abstractOn the basis of the scientific researches the principles of architectural and planning organization of houses of culture and leisure were formed. Adherence to the established principles of organization of the territory of cultural institutions and leisure will allow to achieve maximum comfort for visitors of different social groups.en
dc.language.isouk_UAuk
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofТези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2020), м. Вінниця, 18-29 травня 2020 р.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/view/8659
dc.subjectбудинків культури та дозвілляuk
dc.subjectмістобудівні нормиuk
dc.subjectудосконалення функціонально-планувального просторуuk
dc.titleПринципи та прийоми архітектурно-планувальної організації будинків культури та дозвілляuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc711.57
dc.relation.referencesБелинь Т. І. Особливості проектування центрів культури та дозвілля [Електронний ресурс] / В. П. Ковальський, Т. І. Белинь // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. - Електрон. текст. дані. - 2018. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/5006.uk
dc.relation.referencesКовальський В. П. Сучасні стилі архітектури / В. П. Ковальський, М.О. Постолатій, Д.О. Войтюк // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Мі-жнародної науково-практичної конференції (квітень-травень 2019 року). – Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019 рік. – С. 136-138.uk
dc.relation.referencesВарчук Р. В. Модернізація роботи культурно-побутових закладів у ході джентрифікації міста [Електронний ресурс] / Р. В. Варчук, В. П. Ковальський // Тези доповідей Всеукраїнської на-уково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2019), м. Вінниця, 11-30 травня 2019 р. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/6495.uk
dc.relation.referencesНовікова О. В. Основи формування водно-розаважальних комплексів [Електронний ресурс] / О. В. Новікова, В. П. Ковальський // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018), 02 січня-06 червня 2018 р. : збірник матеріалів. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/view/3697.uk
dc.relation.referencesКовальський В. П. Особливості формування бізнес-центрів [Текст] / В. П. Ковальський, О. П. Терещенко, О. О. Шамраєва // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2018. – № 2. – С. 122-128.uk
dc.relation.referencesБелинь Т. І. Аналіз вітчизняного та світового досвіду проектування закладів культури та до-звілля [Електронний ресурс] / Т. І. Белинь, В. П. Ковальський // Матеріали Міжнародної нау-ково-технічної конференції «Енергоефективність в галузях економіки України-2019», м. Він-ниця, 12-14 листопада 2019 р. – 2019. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/egeu/egeu2019/paper/view/8277uk
dc.relation.referencesКовальський В. П. Сучасні тенденції у зведенні монолітних і цегляних житлових будинків [Текст] / В. П. Ковальський, А. В. Бондар, Г. І. Лисій // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2015. - № 1. - С.106-110.uk
dc.relation.referencesКовальський В. П. Особливості проектування громадських будівель [Електронний ресурс] / В. П. Ковальський, А.І. Куртак // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2406.uk
dc.relation.referencesПозашкільна освіта: стратегія, інновації, практика : зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф., 21-23 травня 2009р. / М-во освіти і науки України, Сумський обласний центр позашкі-льної освіти [та ін.]. – Суми, 2009. – 328 с.uk
dc.relation.referencesБиковська О.В. Сучасні положення теорії та методики позашкільної освіти / О.В. Биковська // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Вип. 2 : збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 180 с.uk
dc.relation.referencesКовальський В. П. Ландшафтний дизайн прилеглої території дошкільних навчальних закладів [Текст] / В. П. Ковальський, Г. І. Лисій // XI Международной научно-практической конференции «Тенденции современной науки – 2016», 30.05 – 07.06.2016 . - Science and Education Ltd : Nauka I studia, 2010. - С. 60-64.uk
dc.relation.referencesМістобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень: ДБН 360-92**– [Чинний від 2014-01- 01]. – К. : Мінрегіонбуд України 2009. – 6, 11-17, 51 с.uk
dc.relation.referencesКовальський В. П. Оцінка чисельності відвідувачів рекреаційного об’єкту на прикладі центрального міського парку міста Вінниці [Текст] / В. П. Ковальський, І. В. Вітюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2017. – Т. 22, № 1. - С. 57-60.uk
dc.relation.referencesКовальський В. П. Малі архітектурні форми, їх переваги та недоліки( на прикладі міста Вінниця) [Текст] / В. П. Ковальський, К. Пиндик // Вісник науково-методичних досліджень. - Вінниця : ВГПК, 2015. – № 4. - С. 113–118.uk
dc.relation.referencesВітюк І. В. Варіанти моделювання ландшафтно-архітектурної та просторової структури рекреаційно-розважальних парків [Текст] / І. В. Вітюк, В. П. Ковальський // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., 5-7 квітня 2017 р. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. - С. 144. - ISBN 978-966-284-110-7.uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record