Recent Submissions

 • Розробка і обґрунтування конструкції вузлів піролізної установки для утилізації медичних відходів 

  Іскович-Лотоцький, Р. Д.; Веселовська, Н. Р.; Токарчук, О. А.; Склярук, О. В. (Вінницький національний аграрний університет, 2021)
  При розробці піролізної установки для утилізації медичних відходів критеріями оцінки являлися ергономіка, експлуатаційна надійність, простота і технологічність її виготовлення, а також ремонтоздатність. У визначених ...
 • Підвищення ефективності зондування ґрунтів на установках з гідроімпульсним приводом 

  Веселовська, Н. Р.; Іскович-Лотоцький, Р. Д.; Брацлавець, Б. С.; Шевченко, В. В. (Вінницький національний аграрний університет, 2022)
  Дослідження ґрунтів зануренням конуса під впливом УВЗ є одним з експрес-методів отримання інженерно-геологічної інформації про фізико-механічні властивості фундаменту з сипких ґрунтів будівель і споруд. Воно дозволяє ...
 • Підвищення продуктивності процесу занурення паль в садках та виноградниках шляхом застосування гідроструменевої технології 

  Веселовська, Н. Р.; Іскович-Лотоцький, Р. Д.; Залізняк, Р. О.; Шевченко, В. В. (Вінницький національний аграрний університет, 2023)
  Необхідність вирішення проблеми зниження трудомісткості, зменшення об’єму земляних робіт, а також скорочення часу процесу по зануренню паль в садках та виноградниках. На теперішній час теоретичні питання динаміки паль ...
 • Застосування автоматизованих систем управління в реабілітаційному процесі 

  Костішин, С. В.; Kostishyn, S. V. (ВНТУ, 2022)
  В роботі розглядаються аспекти використання автоматизованих систем управління в лікувально-реабілітаційному процесі. Формулюються пропозиції по їх функціональності та інтеграції в роботу медичної установи. А ...
 • Structure formation of abrasive-resistant coatings 

  Savulyak, V. I.; Shenfeld, V. Y.; Shylina, O. P.; Osadchuk, А. А.; Савуляк, В. І.; Шенфельд, В. Й.; Шиліна, О. П.; Осадчук, А. А. (Хмельницький національний університет, 2022)
  В роботі показані результати дослідження абразивностійких покриттів, отриманих шляхом наплавлення на легувальні композиції Fe-Cr-Mo-V-C та Fe-Cr-B4C-Mo-C. Встановлено, що зі збільшенням кількості хрому в легувальних ...
 • Vibroabrasive machining of large-size products on hydropulse drive machines 

  Iskovych-Lototsky, R. D.; Bulyha, Y. V.; Kobylyanska, I. M.; Kotyra, A.; Kalizhanova, A.; Amirgaliyev, Ye.; Іскович-Лотоцький, Р. Д.; Булига, Ю. В.; Кобилянська, І. М.; Котира, А.; Каліжанова, А.; Аміргалієв, Є. (Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Elektryków i Elektroników, 2019)
  The paper considers the issue of complex shape items surface depuration together with the most appropriate hydropulse drive future oriented equipment, used in order to address this challenge adequately. There had been ...
 • Проектування вмонтованих гідроприводів ПТМ з використанням їх структурно-функціональних елементів 

  Поліщук, Л. К.; Булига, Ю. В. (Одеський національний політехнічний університет, 2018)
  На основі принципів системного аналізу виділено структурно-функціональні елементи відомих конструкцій вмонтованих приводів, якими є: барабани; передавальні механізми; піввісі; опорні елементи; засоби автоматики. Кожний ...
 • Regression analysis of the influence of auger surface hardness on its wear during dehydration of solid waste in a garbage truck 

  Bereziuk, O. V.; Savulyak, V. I.; Kharzhevskyi, V. O.; Березюк, О. В.; Савуляк, В. І.; Харжевський, В. О. (Хмельницький національний університет, 2021)
  The article is devoted to the study of the influence of the surface hardness of the auger on its wear during dehydration of solid waste in the garbage truck. Using the method of regression analysis, the logarithmic dependences ...
 • The influence of auger wear on the parameters of the dehydration process of solid waste in the garbage truck 

  Bereziuk, O. V.; Savulyak, V. I.; Kharzhevskyi, V. O.; Березюк, О. В.; Савуляк, В. І.; Харжевський, В. (Хмельницький національний університет, 2021)
  The article is dedicated to the study of the influence of auger wear on the parameters of the dehydration process of municipal solid waste in the garbage truck. An improved mathematical model of the drive operation of ...
 • Методика розрахунку порошкового дроту для зносостійкої наплавки 

  Шиліна, О. П.; Shilina, O. P. (ВНТУ, 2021)
  Запропоновано методику визначення кількісного вмісту компонентів суміші порошкового дроту для зносостікого наплавлення чавунних деталей.
 • Технологія наплавлення хромистих зносостійких покриттів 

  Савуляк, В. І.; Шиліна, О. П.; Шенфельд, В. І.; Savulyak, V.; Shilina, O.; Shenfeld, V. (ВНТУ, 2021)
  Розроблена технологія наплавлення хромистих зносостійких покриттів з різним вмістом хрому. Встановлено, що зі збільшенням вмісту хрому підвищується твердість та зносостійкість покриттів за рахунок утворення значної ...
 • Study of the dynamic stability of the conveyor belt adaptive drive 

  Polishchuk, L. K.; Kozlov, L. G.; Piontkevych, O. V.; Gromaszek, K.; Mussabekova, A.; Поліщук, Л. К.; Козлов, Л. Г.; Піонткевич, О. В. (Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2018)
  Dynamic stability of the adaptive hydraulic drive of the belt conveyor is studied with the help of an improved mathematical model constructed taking into account the physical processes that occur during the mechanical ...
 • Структурні особливості пористої кераміки на основі окалини сталі та сапоніту 

  Повстяна, Ю. С.; Шенфельд, В. Й.; Янченко, О. Б.; Савюк, І. В.; Самчук, Л. М. (Луцький національний технічний університет, 2017)
  Досліджено структуру нової пористої кераміки. Аналіз електронних мікрофотографій показав світлі включення в структурі. Розподіл ділянок відновленого заліза дозволяє припустити, що відбувається подальше зростання металевих ...
 • Формування покриттів, наплавлених в екстремальних умовах охолодження 

  Бакалець, Д. В.; Савуляк, В. І.; Шенфельд, В. Й.; Шиліна, О. П.; Bakalets, D. V.; Savyliak, V. I.; Schönfeld, V. Y.; Shilina, O. P. (Луцький національний технічний університет, 2021)
  Класичні методи наплавлення сталевих деталей дають можливість швидко та ефективно відновити геометрію та розміри зношених ділянок деталей, однак проблема забезпечення необхідних експлуатаційних властивостей отриманих ...
 • Management of morphology and structure besieged coatings 

  Savulyak, V. I.; Shenfeld, V. Y.; Shylina, O. P.; Vishtak, I. V.; Савуляк, В. І.; Шенфельд, В. Й.; Шиліна, О. П.; Віштак, І. В. (Khmelnytskyi National University, 2020)
  The article investigates structure formation during surfacing of high-carbon coatings. The presence of a functional relationship between the lifetime of the weld pool and the formed structures of the deposited metal ...
 • Наплавлені покриття з використанням органічних підкладок 

  Савуляк, В. І.; Шиліна, О. П.; Шенфельд, В. Й.; Savulyak, V. I.; Shilina, E. P.; Shenfeld, V. Y. (Національний авіаційний університет, 2019)
  В статті досліджується можливість використання органічних матеріалів, доданих у зварювальну ванну під час наплавлення, на структуроутворення та показники твердості утворених покриттів. Встановлено, що введення органі- чних ...
 • Experimental research characteristics of counterbalance valve for hydraulic drive control system of mobile machine 

  Kozlov, L. G.; Polishchuk, L. K.; Piontkevych, O. V.; Korinenko, M. P.; Horbatiuk, R. M.; Komada, P.; Orazalieva, S.; Ussatova, O.; Козлов, Л. Г.; Поліщук, Л. К.; Піонткевич, О. В.; Коріненко, М. П. (Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Elektryków i Elektroników, 2019)
  Experimental studies of counterbalance valve for the hydraulic drive control systems of mobile machines are presented. According to the results of theoretical research experimental prototype of the counterbalance valve is ...
 • Аналіз конструкцій плоскопритиральних верстатів 

  Слабкий, А. В.; Манжілевський, О. Д.; Поліщук, О. В.; Slabkyi, A.; Manzhilevskyy, O.; Polishchuk, O.; Слабкий, А. В.; Манжилевский, А. Д.; Полищук, А. В. (ВНТУ, 2021)
  Розглянуто один із способів оброблення матеріалів, що дозволяє отримати високу геометричну точність та малу шорсткість поверхонь деталей, а саме – їх абразивне фінішне оброблення. Висока якість оброблення деталей таким ...
 • Математичне моделювання зусилля на робочому органі вібромолота з гідроімпульсним приводом 

  Іскович-Лотоцький, Р. Д.; Іванчук, Я. В.; Івашко, Є. І. (Київський національний університет будівництва і архітектури, 2018)
  Запропоновано методику моделювання силового навантаження на робочий орган вібромолота методом лінеаризації функцій зміни тиску в гідросистемі. Дана методика дозволила із достатнім ступенем точності визначити ефективну ...
 • Застосування вібраційного гідроімпульсного приводу в будівельних і дорожних машинах 

  Іскович-Лотоцький, Р. Д.; Іванчук, Я. В. (Український державний університет залізничного транспорту, 2008-02-26)
  Для інтенсифікації технологічних процесів у будівельних і дорожних машинах розроблені різні гідравлічні віброударні пристрої. З допомогою яких прискорюються виробничі процеси, знижуються витрати і скорочуються наднормативні ...

View more