Recent Submissions

 • Формування транспортно-логістичних кластерів в транспортному секторі України 

  Шарай, С. М.; Рой, М. П.; Дехтяренко, Д. О.; Sharai, S.; Roі, M.; Dekhtiarenko, D.; Шарай, С. М.; Рой, М. П.; Дехтяренко, Д. А. (ВНТУ, 2019)
  Економічна політика України спрямована на її інтеграцію до Європейського Союзу (ЄС), що потребує подальшого розвитку всіх секторів її економіки. Однією з головних умов такої інтеграції є розбудова економіки країни, підвищення ...
 • Модифікування робочих поверхонь сталевих деталей з формуванням високовуглецевих структур 

  Савуляк, В. І.; Шенфельд, В. Й.; Дмитрієв, М. С.; Savulyak, V.; Shenfeld, V.; Dmitriev, M.; Савуляк, В. И.; Шенфельд, В. И.; Дмитриев, М. С. (ВНТУ, 2019)
  Актуальною задачею є створення на поверхні сталевих деталей шарів, які здатні тривалий час надійно працювати за умов тертя та зношування. Інструментом для підвищення зносостійкості поверхневих шарів сталевих деталей вибрано ...
 • Математична модель мехатронного гідроприводу маніпулятора з частотним керуванням асинхронного електродвигуна 

  Репінський, С. В.; Козлов, Л. Г.; Паславська, О. В.; Мошноріз, М. М.; Бартецький, А. А.; Repinskyi, S.; Kozlov, L.; Paslavska, O.; Moshnoriz, M.; Bartetskyi, A.; Репинский, С. В.; Козлов, Л. Г.; Паславская, O. В.; Moшнориз, Н. Н.; Бартецкий, A. A. (ВНТУ, 2019)
  Розглядається мехатронний гідропривід маніпулятора, в якому об’ємний насос приводиться в дію від асинхронного електродвигуна з перетворювачем частоти. Привод маніпулятора з частотним керуванням асинхронного електродвигуна ...
 • Комплексне забезпечення військ за допомогою автомобільних перевезень 

  Поляков, А. П.; Терещенко, О. П.; Горбай, О. З.; Polyakov, A.; Tereshchenko, O.; Gorbay, O.; Поляков, A. П.; Терещенко, А. П.; Горбай, О. З. (ВНТУ, 2019)
  Забезпечення автомобільних перевезень являє собою комплекс заходів з розвідки противника, районів завантаження (вивантаження) i маршрутів руху, захисту від зброї масового ураження i запалювальних речовин, охорони, маскування, ...
 • Моделювання онтологій для організації технічного обслуговування автомобілів 

  Павленко, В. М.; Кужель, В. П.; Калашніков, Є. В.; Комар, Д. П.; Pavlenko, V.; Kuzhel, V.; Kalashnikov, E.; Komar, D.; Павленко, В. Н.; Кужель, В. П.; Калашников, Е. В.; Комар, Д. П. (ВНТУ, 2019)
  На даний час система технічного обслуговування не є досконалою та має недоліки. Впровадження онтологічного простору та мультиагентних систем дасть можливість модернізувати прийняту планово-попереджувальну систему ТО і Р. ...
 • Параметричні однокаскадні генератори імпульсів тиску підвищеної пропускної здатності 

  Обертюх, Р. Р.; Слабкий, А. В.; Андрухов, С. Р.; Кудраш, В. О.; Obertykh, R.; Slabkyі, A.; Аndrukhov, S.; Kudrash, V.; Обертюх, Р. Р.; Слабкий, А. В.; Андрухов, С. Р.; Кудраш, В. О. (ВНТУ, 2019)
  Однією з переваг гідроімпульсних пристроїв для віброрізання (ВР) та поверхневого деформаційного зміцнення деталей (ПДЗД), перед пристроями з іншими типами приводів (механічним, пневматичним, електричним тощо) є його малі ...
 • Особливість використання логістичного аспекту та математичної підтримки для управління працездатністю автотранспортних засобів 

  Макарова, Т. В.; Макаров, В. А.; Makarova, Т.; Makarov, V.; Макарова, Т. В.; Макаров, В. А. (ВНТУ, 2019)
  Наведено дослідження умов для раціонального управління працездатністю рухомого складу автомобільного транспорту, який задіяний в забезпеченні функціонування логістичного ланцюга постачань. Визначено, що управління робочим ...
 • Забезпечення стійкості мехатронного гідроприводу 

  Козлов, Л. Г.; Бурєнніков, Ю. А.; Пилявець, В. Г.; Коріненко, М. П.; Лижов, О. В.; Kozlov, L.; Burennikov, Yu.; Pylyavets, V.; Korinenko, M.; Lyzhov, O. (ВНТУ, 2019)
  В мобільних та технологічних машинах розширюються застосування мехатронних гідроприводів на основі регульованих насосів, пропорційної апаратури та контролерів. В таких гідроприводах має місце використання декількох ...
 • Моделирование траектории движения автомобиля при исследовании дорожно-транспортных происшествий 

  Кашканов, А. А.; Кашканов, В. А.; Кашканова, А. А.; Kashkanov, A.; Kashkanov, V.; Kashkanova, A.; Кашканов, А. А.; Кашканов, В. А.; Кашканова, А. А. (ВНТУ, 2019)
  В статье предлагается один из способов оценки траектории движения легковых автомобилей при исследовании причин возникновения и реконструкции обстоятельств дорожно-транспортных происшествий. Цель заключатся в том, чтобы на ...
 • Підвищення техніко-економічних показників технологічного процесу механічної обробки заготовки деталі типу «Вилка» 

  Дусанюк, Ж. П.; Дерібо, О. В.; Репінський, С. В.; Dusaniuk, Zh.; Deribo, O.; Repinskyi, S.; Дусанюк, Ж. П.; Дерибо, А. В.; Репинский, С. В. (ВНТУ, 2019)
  Об’єкт дослідження – технологічний процес механічної обробки заготовки деталі типу «Вилка». Мета роботи – аналіз ефективності використання верстатів з ручним керуванням та верстатів з числовим програмним керуванням для ...
 • Загальний підхід до формування моделей оцінювання технічного стану автомобіля в умовах експлуатації 

  Волков, В. П.; Грицук, І. В.; Грицук, Ю. В.; Волкова, Т. В.; Кужель, В. П.; Волков, Ю. В.; Volkov, V.; Gritsuk, I.; Gritsuk, Yu.; Volkova, T.; Kuzhel, V.; Volkov, Yu.; Волков, В. П.; Грицук, И. В.; Грицук, Ю. В.; Волкова, Т. В.; Кужель, В. П.; Волков, Ю. В. (ВНТУ, 2019)
  Розглянуто сучасний стан існуючої системи ТО і ремонту транспортних засобів. Показано, що існуюча система ТО і ремонту сформувалася на базі спрощеної моделі функціонування транспортної інфраструктури і вже не відповідає ...
 • Обґрунтування впливу температури компонентів сумішевого палива на роботу двигуна 

  Галущак, О. О.; Бурлака, С. А.; Галущак, Д. О.; Малаков, О. І.; Halushchak, O.; Burlaka, S.; Halushchak, D.; Malakov, O.; Галущак, А. А.; Бурлака, С. А.; Галущак, Д. А.; Малаков, А. И. (ВНТУ, 2019)
  В якості біологічного компонента дизельного сумішевого палива широко застосовується ріпакова олія. Однак технологія обробітку ріпаку затратна, його врожаї багато в чому залежать від зони зростання та погодних умов. Значний ...
 • Математична модель ударно-спускового механізму пістолета Макарова як об'єкта діагностування 

  Борисюк, Д. В.; Біліченко, В. В.; Зелінський, В. Й.; Borysyuk, D.; Bilichenko, V.; Zelinsky, V.; Борисюк, Д. В.; Биличенко, В. В.; Зелинский, В. И. (ВНТУ, 2019)
  Пістолет Макарова і його модифікації є найпоширенішою стрілецькою зброєю в світі. Хоча з часу створення пістолета Макарова пройшло вже більше 65 років, він має великий резерв можливостей модернізації як конструкції самого ...
 • Визначення комплексних стратегій розвитку автотранспортних підприємств 

  Біліченко, В. В.; Смирнов, Є. В.; Огневий, В. О.; Bilichenko, V.; Smyrnov, Ye.; Ohnevyi, V.; Биличенко, В. В.; Смирнов, Е. В.; Огневой, В. А. (ВНТУ, 2019)
  В результаті перехідних процесів економіки України за останні кілька десятиліть відбулися значні зміни в автотранспортній галузі. Існуючі на той момент автотранспортні підприємства були роздержавлені і розукрупнені, що ...
 • Оцінка впливу мокрого наплавлення на напружено-деформований стан валів 

  Бакалець, Д. В.; Шугайло, О. І.; Бондарчук, П. Ю.; Bacalets, D.; Shugailo, O.; Bondarchuk, P.; Бакалец, Д. В.; Шугайло, О. И.; Бондарчук, П. Ю. (ВНТУ, 2019)
  Наплавлення є прогресивним і високопродуктивним способом відновлення зношених робочих поверхонь деталей. Однією з найбільш поширеніших технологій відновлення діаметральних розмірів валів є їх наплавлення в середовищі ...