Show simple item record

dc.contributor.authorМартинюк, Тетяна Борисівнаuk
dc.contributor.authorДенисюк, Наталія Олексіївнаuk
dc.contributor.authorКокряцька, Наталія Іванівнаuk
dc.contributor.authorМартынюк, Татьяна Борисовнаru
dc.contributor.authorДенисюк, Наталия Алексеевнаru
dc.contributor.authorКокряцкая, Наталья Ивановнаru
dc.contributor.authorMartyniuk, Tetiana Borysivnaen
dc.contributor.authorDenysiuk, Natalia Oleksiivnaen
dc.contributor.authorKokriatska, Natalia Ivanivnaen
dc.date.accessioned2015-04-02T11:29:07Z
dc.date.available2015-04-02T11:29:07Z
dc.date.issued2014-07-10
dc.identifier91393
dc.identifier.citationПат. 91393 UA, МПК G06F 7/00. Оптоелектронний пристрій порівняння чисел [Текст] / Т. Б. Мартинюк, Н. О. Денисюк, Н. І. Кокряцька (Україна). - № u201306887 ; заявл. 01.06.2013 ; опубл. 10.07.2014, Бюл. № 13. - 8 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/330
dc.description.abstractОптоелектронний пристрій порівняння чисел містить n оптоелектронних регістрів і вхідний оптоелектронний регістр, n елементів АБО-НІ, елемент І і RS-тригер, входи дозволу відповідно запису і зчитування n оптоелектронних регістрів, вхід дозволу запису вхідного оптоелектронного регістра, установний вхід, входи запису і шину тактових імпульсів пристрою. Кожна розрядна комірка оптоелектронних регістрів містить оптоелектронний квантуючий модуль, причому в кожній розрядній комірці кожного з оптоелектронних регістрів перший електричний вхід оптоелектронного квантуючого модуля є інформаційним входом запису відповідної розрядної комірки. До пристрою введено елемент НІ, n RS-тригерів ознак, n+1 елементів АБО, n елементів затримки, n дозволяючих елементів І.uk
dc.description.abstractОптоэлектронное устройство сравнения чисел содержит n оптоэлектронных регистров и входной оптоэлектронный регистр, n элементов ИЛИ-НЕ, элемент И и RS-триггер, входы разрешения соответственно записи и считывания n оптоэлектронных регистров, вход разрешения записи входного оптоэлектронного регистра, установочный вход, входы записи и шину тактовых импульсов устройства. Каждая разрядная ячейка оптоэлектронных регистров содержит оптоэлектронный квантующий модуль, причем в каждой разрядной ячейке каждого оптоэлектронного регистра первый электрический вход оптоэлектронного квантующего модуля является информационным входом записи соответствующей разрядной ячейки. В устройство введен элемент НЕ, n RS-триггеров признаков, n+1 элементов ИЛИ, n элементов задержки, n разрешающих элементов И.ru
dc.description.abstractAn optoelectronic numeric comparison device comprises n optoelectronic registers and input optoelectronic register, n OR-NOT gates, AND gate and RS flip-flop, write and read enable inputs of n optoelectronic registers, write enable input of input optoelectronic register, reset input, write inputs and clock pulse bus of the device. Each discharge cell of optoelectronic registers comprises an optoelectronic quantizing module, wherein at each discharge cell of each optoelectronic register first electric input of optoelectronic quantizing module is a data write input of corresponding discharge cell. The device comprises NOT gate, n R-S flag flip-flops, n+1 delay elements, n enabling AND gates.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectG06F 7/00
dc.subjectобчислювальна технікаuk
dc.subjectоперація порівняння чиселuk
dc.subjectлогіко-часові середовищаuk
dc.subjectоптоелектронний пристрійuk
dc.titleОптоелектронний пристрій порівняння чиселuk
dc.title.alternativeОптоэлектронное устройство сравнения чиселru
dc.title.alternativeOptoelectronic numeric comparison deviceen
dc.typeOther


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record