Recent Submissions

 • Python для обробки даних і моделювання фінансово-економічних показників 

  Чупілко, Т. А.; Ульяновська, Ю. В.; Мормуль, М. Ф.; Лагода, А. Е.; Chupilko, T. A.; Ulianovska, Yu. V.; Mormul, M. F.; Lagoda, A. E. (ВНТУ, 2021)
  У статті розглянуто аспекти ефективної обробки даних. Значна увага приділяється проблемам, що виникають при моде-люванні і прогнозуванні даних та роль досліджень для прийняття рішень. Визначаються етапи роботи з даними та ...
 • Підвищення продуктивності зафарбовування при використанні для визначення інтенсивностей кольору поверхні другого порядку 

  Романюк, О. Н.; Дудник, О. О.; Озерчук, Д. А.; Romanyuk, О. N.; Dudnik, О. О.; Ozerchuk, D. A. (ВНТУ, 2021)
  Підвищення реалістичності відтворення графічних сцен передбачає не тільки збільшення рівня деталізації поверхонь об'єктів реального світу але й використання більш складних моделей освітлення. Це гостро ставить питання про ...
 • Онтологічне моделювання бази знань з музичного наджанру «метал» 

  Сілагін, О. В.; Зелінська, Д. О.; Гірдвайніс, В. А.; Silagin, O. V.; Zelinska, D. O.; Girdvainis, V. A. (ВНТУ, 2021)
  У роботі проведено онтологічне моделювання предметної області визначного культурного і музичного феномену, а саме сучасного музичного наджанру «метал». Створено термінологічний словник з даної предметної області із ...
 • Автоматизована система моніторингу вступної кампанії закладу вищої освіти 

  Карашецький, В. П.; Яркун, В. І.; Karashetsky, V. P.; Yarkun, V. I. (ВНТУ, 2021)
  У пропонованій статті розглянуто актуальні завдання моніторингу та синтаксичного аналізу даних при розробленні ав-томатизованих систем, що забезпечують ефективний моніторинг вступної кампанії до закладу вищої освіти (ЗВО). ...
 • Principal approaches to creating geoinformation system of renewable energy sources in Ukraine 

  Busygin, B. S.; Nikulin, S. L.; Sergieieva, K. L.; Korobko, O. V.; Бусигін, Б. С.; Нікулін, С. Л.; Сергєєва, К. Л.; Коробко, О. В. (ВНТУ, 2021)
  The approaches to geoinformation technology (GIS-technology) and geoinformation system tools creation are proposed for detect-ing and analyzing the renewable energy sources (RES) areas in Ukraine. The main components of ...
 • Застосування нечіткого контролера у процедурі вертикального хендоверу 

  Семенова, О. О.; Семенов, А. О.; Войцеховська, О. О.; Semenova, О. О.; Semenov, A. О.; Voitsekhovska, О. О. (ВНТУ, 2021)
  Через швидкий розвиток технологій мобільного зв’язку виникає ситуація, коли на одній території функціонують одразу декілька різних мереж мобільного зв’язку. У такому випадку, основною проблемою для забезпечення необхідної ...
 • Векторний метод локалізації помилок підвищеної ефективності 

  Азаров, О. Д.; Черняк, О. І.; Туйчев, В. В. (ВНТУ, 2021)
  У статті розглянуто проблеми, що виникають під час передавання і зберігання інформації, а саме пошкодження даних під впливом зовнішніх завад. Обґрунтовано актуальність даної теми. Проведено аналіз існуючих підходів до ...
 • Item-based collaborative filtering based on NLP techniques 

  Ковенко, В. А.; Богач, І. В.; Барабан, М. В.; Kovenko, V. A.; Bogach, I. V.; Baraban, M. V. (Вінницький національний технічний університет, 2021)
  У цій роботі представлено алгоритм для вирішення проблеми рекомендацій на основі каталога. Показано використання Word2Vec ембеддінгів, представленных Google.
 • Ефективність одиничного кодування даних 

  Мартинюк, Т. Б.; Войцеховська, О. В.; Войцеховская, Е. В.; Мартынюк, Т. Б.; Martyniuk, T. B.; Voytsekhovska, O. V. (ВНТУ, 2021)
  В роботі проведено аналіз реалізаційних властивостей одиничних кодів як альтернативних до класичних двійкових. Показана можливість формування логіко-часового коду, який є симбіозом двох відомих одиничних кодів: одиничного ...
 • Особливості реалізації інформаційної системи автоматизації подання заявок до комунальних підприємств 

  Крилик, Л. В.; Яровий, А. А.; Безсмертна, І. В.; Крылик, Л. В.; Яровой, А. А.; Бессмертная, И. В.; Krylik, L.; Yarovyi, А.; Bezsmertna, I. (ВНТУ, 2021)
  В роботі розглянуто проблематику частини комунальної галузі, яка відповідає за взаємодію комунального підприємства та осіб, що воно обслуговує. Після проведеного аналізу доведено доцільність діджитализації та реалізації ...