Recent Submissions

 • Виявлення озброєних людей у відеопотоці з використанням згорткових нейронних мереж 

  Колесницький, О. К.; Янковський, Є. В.; Денисов, І. К.; Арсенюк, І. Р.; Kolesnytsky, O. K.; Yankovsky, E. V.; Denisov, I. K.; Arsenyuk, I. R. (ВНТУ, 2023)
  Запропоновано інформаційну технологію виявлення озброєних людей та досліджено її програмну реалізацію. Для виявлення об`єктів в реальному часі використовувалася згорткова нейронна мережа YOLO. Для розробки нейронної мережі ...
 • Системний аналіз та модель ідентифікації хвороби на основі медичних зображень 

  Ушенко, Ю. О.; Угрин, Д. І.; Галочкін, О. В.; Зосько, І. В. (ВНТУ, 2022)
  У даній статті досліджено медичні зображення та розроблено інтелектуальну модель ідентифікації хвороби на їх основі. В роботі запропоновано метод знаходження уражених ділянок тканин на медичних зображеннях. Для їх знаходження ...
 • Аналіз основних інформаційних загроз і впливів у сучасних мікроконтролерних системах (аналітичний огляд) 

  Маліновський, В. І.; Куперштейн, Л. М.; Каплун, В. А. (ВНТУ, 2022)
  В статті розглянуто і приведено матеріали аналізу основних розповсюджених інформаційних впливів і інформаційних загроз у мікроконтролерних системах, які працю-ють в складі електронних систем сучасних електронних пристроїв ...
 • Complex protection of information in operating systems 

  Galochkin, O. V.; Uhryn, D. I.; Hostyuk, A. V.; Ushenko, O. G. (ВНТУ, 2022)
  Data security is one of the main tasks solved by IT departments of companies. Moreover, it is not only about preventing the leakage of corporate information, reducing the volume of parasitic traffic and repelling attacks ...
 • Обробка сигналів у фасетних системах технічного зору 

  Антоненко, В. А.; Боровицький, В. М. (ВНТУ, 2022)
  У статті виконано огляд датчиків руху для фасетних систем технічного зору – кореляційного детектора Рейхарда, моделі Хорріджа та Нгуєна та запропоновано універсальний датчик. Цей датчик містить мікроконтролер, який швидко ...
 • Особливості обчислювальних процесів на базі SM – перетворення 

  Мартинюк, Т. Б.; Каташинський, Д. О.; Микитюк, М. В.; Зайцев, М. О. (ВНТУ, 2022)
  Розглянуто особливості та функціональні можливості оброблення одновимірних (векторних) масивів числових даних за обчислювальним методом з формуванням різницевих зрізів. В основі цього методу використовуються принципи SM – ...
 • Design and creation of an information system for analytical data processing 

  Kovalchuk, M. L.; Lucin, P.; Gorsky, M. P.; Soltys, I. V. (ВНТУ, 2022)
  Розроблено інформаційну систему, що дає можливість визначити взаємозв’язок соціально-економічних факторів розвитку країни засобами множинного кореляційного аналізу. Ефективний аналіз показників може значною мірою допомогти ...
 • Розробка фізично коректної моделі відбиття другого степеня 

  Завальнюк, Є. К.; Романюк, О. Н.; Павлов, С. В.; Шевчук, Р. П.; Коробейнікова, Т. І. (ВНТУ, 2022)
  У статті описано розробку фізично коректної моделі відбиття світла на основі модифікованої моделі Шліка. Проаналізовано переваги та недоліки основних емпіричних моделей відбиття. Обґрунтовано необхідність розробки нових ...
 • Особливості проектування теплових сенсорів потоку біомедичного призначення 

  Павлов, С. В.; Вуйцік, В.; Голяка, Р. Л.; Тітова, Н. В.; Никифорова, Л. Є.; Азаров, О. Д.; Терещенко, М. Ф.; Холін, В. В.; Богомолов, М. Ф.; Комарова, О. С. (ВНТУ, 2022)
  Показано, що теплові сенсори потоку характеризуються високою конструктивно-технологічною сумісністю з апаратурою біомедичного призначення і, порівняно з іншими типами сенсорів потоку, в найбільш повні мірі відповідають ...
 • Stabilization of diffusion stochastic dynamic information systems with account of external random disturbances 

  Dovgun, A. Ya.; Ushenko, Yu. O.; Olar, O. V. (ВНТУ, 2022)
  Conditions for optimal stabilization of diffusive stochastic dynamic systems with external disturbances have been obtained. The purpose of this work is to find the stabilization conditions of diffusive stochastic dynamic ...
 • Implementation of a convolutional neural network using TensorFlow machine learning platform 

  Tomka, Yu. Ya.; Talakh, M. V.; Dvorzhak, V. V.; Ushenko, O. G. (ВНТУ, 2022)
  The generalized algorithm of a typical convolutional neural network realization by means of TensorFlow machine learning library is considered. The peculiarities of the coding implementation of the convolutional neural ...
 • Possibilities of using Hadoop and R to analyze large arrays of geospatial data 

  Talakh, M. V.; Tomka, Yu. Ya.; Ushenko, Yu. O.; Soltys, I. V. (ВНТУ, 2022)
  The main problems associated with the processing of Big Data, in particular arrays containing geospatial data, are analyzed. The Hadoop platform is considered one of the basic approaches to the analysis of large data arrays ...
 • Review of OLAP-modeling application in the economic industry of Ukraine 

  Yatsko, O. M.; Vatamanitsa, E. V.; Gorsky, M. P. (ВНТУ, 2022)
  The analysis of the possibility of using OLAP-modeling that support the activities of financial institutions and support the functioning of business processes, the adoption of effective solutions at all levels of organization ...
 • Огляд промислових безконтактних 3D-сканерів для біомедичного використання 

  Білинський, Й. Й.; Животівський, С. М. (ВНТУ, 2022)
  В статті проведено огляд ключових засобів створення 3D моделей об`єктів і контролю їх геометричних параметрів шляхом використання 3D сканерів. Проведено на основі використанням найперспективніший 3D сканерів порівняльний аналіз.