Show simple item record

dc.contributor.authorРиндюк, В. І.uk
dc.contributor.authorРиндюк, С. В.uk
dc.contributor.authorСтарушок, Н. І.uk
dc.date.accessioned2016-01-19T13:54:45Z
dc.date.available2016-01-19T13:54:45Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationРиндюк В. І. Розв’язування біпараболічного рівняння теплопровідності за допомогою інтегрального методу прямих [Текст] / В. І. Риндюк, С. В. Риндюк, Н. І. Старушок // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2011. - № 2. - С. 89-91.uk
dc.identifier.issn2311-1437
dc.identifier.issn2311-1429
dc.identifier.urihttp://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/183
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/4095
dc.description.abstractОтримано методику розв’язання одновимірної задачі теплопровідності біпараболічного типу за допогою інтегрального методу прямих. Наближений розв’язок в околі кожного вузла інтервалу рівномірного розбиття подається у вигляді полінома четвертого степеня, що дає змогу отримати систему лінійних диференціальних рівнянь відносно температури у вузлових точках.uk
dc.description.abstractПолучена методика решения одномерной задачи теплопроводности бипараболического типа с помощью интегрального метода прямых.Приближенное решение в окрестности каждого вузла интервала равномерного разбиения представляется в виде полинома четвертой степени, что дает возможность получить систему линейных диференциальных уравнений относительно температуры в узловых точках.ru
dc.description.abstractReceived a one-dimensional method of solving the heat conduction problem biparabolic type using the integral method pryamyh. Approximate solution in the neighborhood of each interval vuzla uniform partition is represented as a polynomial of degree four, which makes it possible to obtain a system of linear differential equations with respect to temperature at nodal points.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.titleРозв’язування біпараболічного рівняння теплопровідності за допомогою інтегрального методу прямихuk
dc.title.alternativeРешение бипараболичного уравнения теплопроводности при помощи интегрального метода прямыхru
dc.typeArticle
dc.identifier.udc517.954.536.21


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record